Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

JÚN 2022

Kalendár na máj 2022, obsah (staršie kalendáre).

 

1 Str   Posviatok Nanebovstúpenia – 46. deň Päťdesiatnice. Svätý mučeník Justín Filozof a spoločníci. Apoštol na liturgii: 47. začalo (Sk 23, 1 – 11) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 54. začalo (16, 15 – 23) = radové čítanie.
 
2 Štv   Posviatok Nanebovstúpenia – 47. deň Päťdesiatnice. Náš otec svätý Nikefor Vyznávač, konštantínopolský patriarcha. Apoštol na liturgii: 48. začalo (Sk 25, 13 – 19) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 55. začalo (16, 23b – 33a) = radové čítanie.
 
3 Pia   Odovzdanie sviatku Nanebovstúpenia – 48. deň Päťdesiatnice. (Svätý mučeník Lucilián a spoločníci.) Apoštol na liturgii: 50. začalo (Sk 27, 1 – 44) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 57. začalo (17, 1a. 18 – 26) = radové čítanie.
 
4 Sob   Sobota pred Päťdesiatnicou – piata (štvrtá) zádušná sobota – 49. deň Päťdesiatnice. (Náš otec svätý Métrofanés, konštantínopolský patriarcha.) Apoštol na liturgii: 51. začalo (Sk 28, 1 – 31) = radové čítanie, a 270. začalo (1 Sol 4, 13 – 17) = za zosnulých.
Evanjelium na liturgii: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = radové čítanie, a Jn 16. začalo (5, 24 – 30) = za zosnulých.

Parémie na večierni: Nm 11, 16-17. 24b-29; Joel 2, 23 – 32a; Ez 36, 24 – 28 = všetky tri Zostúpeniu Svätého Ducha.

 
5 NE veľký sviatok NEDEĽA PÄŤDESIATNICE – ZOSTÚPENIE SVÄTÉHO DUCHA.
(7. hlas)
Evanjelium na utierni: Jn 65. začalo (20, 19 – 23) = radové zo sviatku.

Apoštol na liturgii: 3. začalo (Sk 2, 1 – 11) = radové zo sviatku.
Evanjelium na liturgii: Jn 27. začalo (7, 37-52; 8,12) = radové zo sviatku.

Doplňujúce materiály - kliknite sem!
6 Pon   Posviatok Päťdesiatnice – Pondelok Svätého Ducha. Odporúčaný sviatok. Apoštol na liturgii: 229. začalo (Ef 5, 8b – 19) = radové zo sviatku.
Evanjelium na liturgii: Mt 75. začalo (18, 10 – 20) = radové zo sviatku.
 
7 Ut   Utorok 1. týždňa po Päťdesiatnici – posviatok Päťdesiatnice. Svätý hieromučeník Teodot Ankyrský. (Svätý hieromučeník Dorotej, týrsky biskup – presun z predchádzajúcej nedele.) Apoštol na liturgii: 79. začalo (Rim 1, 1-7. 13-17) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 10. začalo (4,25 – 5,13) = radové čítanie.
 
8 Str šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Streda 1. týždňa po Päťdesiatnici – posviatok Päťdesiatnice. Prenesenie pozostatkov svätého veľkomučeníka Teodora Stratilata. (Náš prepodobný otec Bessarión Divotvorca; prepodobný Hilarión Nový, igumen Dalmatovho kláštora a vyznávač – presun z predchádzajúceho pondelka.) Apoštol na liturgii: 80. začalo (Rim 1, 18 – 27) = radové čítanie, prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = mučeníkovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 12. začalo (5, 20 – 26) = radové čítanie, prípadne aj Mt 37. začalo (10, 23 – 31) = mučeníkovi.
 
9 Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Štvrtok 1. týždňa po Päťdesiatnici – posviatok Päťdesiatnice. Náš otec svätý Cyril, alexandrijský arcibiskup. Apoštol na liturgii: 81. začalo (Rim 1,28 – 2,9) = radové čítanie, prípadne aj 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = svätému Cyrilovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 13. začalo (5, 27 – 32) = radové čítanie, prípadne aj Mt 11. začalo (5, 14 – 19) = svätému Cyrilovi.
 
10 Pia   Piatok 1. týždňa po Päťdesiatnici – posviatok Päťdesiatnice. Svätý hieromučeník Timotej, pruský biskup. Apoštol na liturgii: 82. začalo (Rim 2, 14 – 29) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 14. začalo (5, 33 – 41) = radové čítanie.

Parémie na večierni: 58. začalo od polovice (1 Pt 1, 3 – 9); 58. začalo od polovice (1 Pt 1, 13 – 19); 58. začalo od polovice (1 Pt 2, 11 – 24c) = všetky tri svätým Bartolomejovi a Barnabášovi.
 
11 Sob polyjelejný sviatok (bez bdenia) Sobota 1. týždňa po Päťdesiatnici – odovzdanie sviatku Päťdesiatnice. Svätí apoštoli Bartolomej a Barnabáš. Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätým Bartolomejovi a Barnabášovi.

Apoštol na liturgii: 79. začalo od polovice (Rim 1, 7b – 12) = radové čítanie, a 28. začalo (Sk 11, 19–26. 29–30) = svätým Bartolomejovi a Barnabášovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 15. začalo (5, 42 – 48) = radové čítanie, a Lk 51. začalo (10, 16 – 21) = svätým Bartolomejovi a Barnabášovi.

Parémie na večierni: Iz 43, 9 – 14b; Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3b = všetky tri Všetkým svätým.
 
12 NE   NEDEĽA 1. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI – VŠETKÝCH SVÄTÝCH.
8. hlas, 1. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Mt 116. začalo (28, 16 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 330. začalo (Hebr 11,33 – 12,2a) = radové Všetkým svätým.
Evanjelium na liturgii: Mt 38. začalo (10, 32–33. 37–38; 19, 27–30) = radové Všetkým svätým.
 
13 Pon   Pondelok 2. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá mučenica Akvilína. Svätý Trifylios, biskup cyperskej Leukosie.
[Začiatok petro-pavlovského pôstu.]
Tento deň je plne aliturgický.
Apoštol na obednici: 83. začalo (Rim 2,28 – 3,18) = radové čítanie.
Evanjelium na obednici: Mt 19. začalo (6, 31–34; 7, 9–11) = radové čítanie.
Doplňujúce materiály - kliknite sem!
14 Ut   Utorok 2. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Elizeus. Náš otec svätý Metod, konštantínopolský patriarcha.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
Apoštol na liturgii: 86. začalo (Rim 4, 4 – 12) = radové čítanie, prípadne aj 57. začalo (Jak 5, 10 – 20) = prorokovi Elizeovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 22. začalo (7, 15 – 21) = radové čítanie, prípadne aj Lk 14. začalo (4, 22b – 30) = prorokovi Elizeovi.
 
15 Str   Súčasná prax:
Streda 2. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Amos. [Prepodobný Hieronym, stridonský presbyter.]
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Pôvodná prax:
Streda 2. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Amos. [Prepodobný Hieronym, stridonský presbyter.]
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Tento deň môže byť plne aliturgický.
Pri aplikovaní súčasnej praxe:
Apoštol na liturgii: 87. začalo (Rim 4, 13 – 25) = radové čítanie z tohto dňa, a 89. začalo (Rim 5, 10 – 16) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Evanjelium na liturgii: Mt 23. začalo (7, 21 – 23) = radové čítanie z tohto dňa, a Mt 27. začalo (8, 23 – 27) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Parémie na večierni: Ex 19, 10 – 19; 1 Sam 21, 2 – 7; 1 Kr 17, 2 – 16 = všetky tri Slávnostnej poklone.

Pri aplikovaní pôvodnej praxe:
Apoštol na obednici (prípadne na liturgii): 87. začalo (Rim 4, 13 – 25) = radové čítanie.
Evanjelium na obednici (prípadne na liturgii): Mt 23. začalo (7, 21 – 23) = radové čítanie.
 
16 Štv   Súčasná prax:
Slávnostná poklona prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista. Odporúčaný sviatok. (Náš otec svätý Tychón Divotvorca, amatuntský biskup.)
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Pôvodná prax:
Štvrtok 2. týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Tychón Divotvorca, amatuntský biskup.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Tento deň môže byť plne aliturgický.
Pri aplikovaní súčasnej praxe:
Evanjelium na utierni: Jn 23. začalo od konca (6, 55 – 58) = Slávnostnej poklone.

Apoštol na liturgii: 149. začalo (1 Kor 11, 23 – 32) = Slávnostnej poklone.
Evanjelium na liturgii: Jn 23. začalo (6, 48 – 54) = Slávnostnej poklone.

Pri aplikovaní pôvodnej praxe:
Apoštol na obednici (prípadne na liturgii): 89. začalo (Rim 5, 10 – 16) = radové čítanie.
Evanjelium na obednici (prípadne na liturgii): Mt 27. začalo (8, 23 – 27) = radové čítanie.
 
17 Pia   Súčasná prax:
Piatok 2. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. Svätí mučeníci Manuel, Sabel a Izmael. [Náš prepodobný otec Hypatios, igumen Rufínovho kláštora.]
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Pôvodná prax:
Piatok 2. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Manuel, Sabel a Izmael. [Náš prepodobný otec Hypatios, igumen Rufínovho kláštora.]
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
Pri aplikovaní súčasnej i pôvodnej praxe:
Apoštol na liturgii: 90. začalo (Rim 5,17 – 6,2) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = mučeníkom.
Evanjelium na liturgii: Mt 31. začalo (9, 14 – 17) = radové čítanie, prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = mučeníkom.
 
18 Sob   Súčasná prax:
Sobota 2. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. Svätý mučeník Leontios.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Pôvodná prax:
Sobota 2. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Leontios.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
Pri aplikovaní súčasnej i pôvodnej praxe:
Apoštol na liturgii: 84. začalo (Rim 3, 19 – 26) = radové čítanie, prípadne aj 29. začalo (Sk 12, 1 – 11) = svätému Leontiovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 20. začalo (7, 1 – 8) = radové čítanie, prípadne aj Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätému Leontiovi.

Parémie na večierni: 77. začalo (Júd 1, 1 – 10); 78. začalo – 1. časť (Júd 1, 11 – 16); 78. začalo – 2. časť (Júd 1, 17 – 25) = všetky tri svätému Júdovi.
 
19 NE
polyjelejný sviatok (bez bdenia)

polyjelejný sviatok (bez bdenia)
Súčasná prax:
NEDEĽA 2. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Posviatok Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. Svätý apoštol Júda, podľa tela Pánov brat.
1. hlas, 2. utierňové evanjelium.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Pôvodná prax:
NEDEĽA 2. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätý apoštol Júda, podľa tela Pánov brat.
1. hlas, 2. utierňové evanjelium.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
Pri aplikovaní súčasnej i pôvodnej praxe:
Evanjelium na utierni: Mk 70. začalo (16, 1 – 8) = radové o vzkriesení.

Apoštol na liturgii: 81. začalo od polovice (Rim 2, 10 – 16) = radové čítanie, a 77. začalo (Júd 1, 1 – 10) = svätému Júdovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 9. začalo (4, 18 – 23) = radové čítanie, a Jn 48. začalo od polovice (14, 21 – 24) = svätému Júdovi.
 
20 Pon   Súčasná prax:
Pondelok 3. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. Svätý hieromučeník Metod, patarský biskup.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Pôvodná prax:
Pondelok 3. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Metod, patarský biskup.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Tento deň môže byť plne aliturgický.
Pri aplikovaní súčasnej praxe:
Apoštol na liturgii: 94. začalo (Rim 7, 1 – 13) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 34. začalo (9,36 – 10,8) = radové čítanie.

Pri aplikovaní pôvodnej praxe:
Apoštol na obednici (prípadne na liturgii): 94. začalo (Rim 7, 1 – 13) = radové čítanie.
Evanjelium na obednici (prípadne na liturgii): Mt 34. začalo (9,36 – 10,8) = radové čítanie.
 
21 Ut   Súčasná prax:
Utorok 3. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. Svätý mučeník Julián Tarzský.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Pôvodná prax:
Utorok 3. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Julián Tarzský.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
Pri aplikácii súčasnej i pôvodnej praxe:
Apoštol na liturgii: 95. začalo (Rim 7,14 – 8,2) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätému Juliánovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 35. začalo (10, 9 – 15) = radové čítanie, prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätému Juliánovi.
 
22 Str   Súčasná prax:
Streda 3. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. Svätý hieromučeník Eusebios, samosatský biskup.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Pôvodná prax:
Streda 3. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Eusebios, samosatský biskup.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Tento deň môže byť plne aliturgický.
Pri aplikácii súčasnej praxe:
Apoštol na liturgii: 96. začalo (Rim 8, 2 – 13) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 36. začalo (10, 16 – 22) = radové čítanie.

Pri aplikácii pôvodnej praxe:
Apoštol na obednici (prípadne na liturgii): 96. začalo (Rim 8, 2 – 13) = radové čítanie.
Evanjelium na obednici (prípadne na liturgii): Mt 36. začalo (10, 16 – 22) = radové čítanie.
 
23 Štv   Súčasná prax:
Štvrtok 3. týždňa po Päťdesiatnici. Odovzdanie sviatku Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. (Svätá mučenica Agripína.)
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Pôvodná prax:
Štvrtok 3. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá mučenica Agripína.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Tento deň môže byť plne aliturgický.
Pri aplikácii súčasnej praxe:
Apoštol na liturgii: 98. začalo (Rim 8, 22 – 27) = radové čítanie z daného dňa, a 101. začalo (Rim 9, 6 – 19) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Evanjelium na liturgii: Mt 37. začalo (10, 23 – 31) = radové čítanie z daného dňa, a Mt 38. začalo (10, 32 – 36; 11, 1) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Parémie na večierni: 1 Jn 4, 9 – 16; Iz 12, 1b – 6; Iz 49, 8 – 10; Gn 17, 15-17. 19a. 18, 11a. 12-14a. 21, 1a. 2. 4-8; Sdc 13, 2-5a. 8. 13-14a. 17-18. 21a; Iz 40, 1-3. 9a-e. 41, 17d-18. 45, 8a-d. 48, 20b-21b. 54,1 = prvé tri Milujúcemu ľudí, ďalšie tri svätému Jánovi Predchodcovi.

Pri aplikácii pôvodnej praxe:
Apoštol na liturgii: 98. začalo (Rim 8, 22 – 27) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 37. začalo (10, 23 – 31) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Gn 17, 15-17. 19a. 18, 11a. 12-14a. 21, 1a. 2. 4-8; Sdc 13, 2-5a. 8. 13-14a. 17-18. 21a; Iz 40, 1-3. 9a-e. 41, 17d-18. 45, 8a-d. 48, 20b-21b. 54,1 = všetky tri svätému Jánovi Predchodcovi.
 
24 Pia

veľký sviatok
veľký sviatok
Súčasná prax:
Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista, Milujúceho ľudí. Odporúčaný sviatok. NARODENIE ÚCTYHODNÉHO A SLÁVNEHO PÁNOVHO PROROKA, PREDCHODCU A KRSTITEĽA JÁNA. Odporúčaný sviatok.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Pôvodná prax:
NARODENIE ÚCTYHODNÉHO A SLÁVNEHO PÁNOVHO PROROKA, PREDCHODCU A KRSTITEĽA JÁNA. Odporúčaný sviatok.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
Pri aplikácii súčasnej praxe:
Evanjelium na utierni: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = Milujúcemu ľudí.

Apoštol na liturgii: 306. začalo (Hebr 2, 11 – 18) = Milujúcemu ľudí, a 112. začalo (Rim 13,11b – 14,4) = svätému Jánovi Predchodcovi.
Evanjelium na liturgii: Jn 9. začalo (3, 13 – 17) = Milujúcemu ľudí, a Lk 1. začalo (1, 1 – 25. 57 – 68. 76. 80) = svätému Jánovi Predchodcovi.

Pri aplikovaní pôvodnej praxe:
Evanjelium na utierni: Lk 3. začalo (1, 24 – 25. 57 – 68. 76. 80) = svätému Jánovi Predchodcovi.

Apoštol na liturgii: 112. začalo (Rim 13,11b – 14,4) = svätému Jánovi Predchodcovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 1. začalo (1, 1 – 25. 57 – 68. 76. 80) = svätému Jánovi Predchodcovi.

Parémie na večierni, ak sa k zajtrajšku berie 2. možnosť: Nár 1, 1abc. 2-3d. 9ef. 12. 13abef. 16. 17abcd. 20abcd; Nár 2, 13abcd. 15. 17abc. 18ef. 19. 20ab. 3, 5. 12-13. 15. 19. 21- 23. 25-26; Nár 3, 40-41. 55-60. 64. 4, 1. 2ab. 7. 11a. 20. 5, 19. 21 = všetky tri Spolutrpiteľke.
Doplňujúce materiály - kliknite sem!
25 Sob   BUĎ: Sobota 3. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá prepodobná mučenica Febrónia. ALEBO: Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky. Sobota 3. týždňa po Päťdesiatnici. (Svätá prepodobná mučenica Febrónia.)
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 85. začalo (Rim 3,28 – 4,3) = radové čítanie, prípadne aj 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10) = svätej Febrónii.
Evanjelium na liturgii: Mt 24. začalo (7,24 – 8,4) = radové čítanie, prípadne aj Lk 33. začalo (7, 36 – 50) = svätej Febrónii.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Jn 61. začalo (19, 25 – 27) = Spolutrpiteľke.

Apoštol na liturgii: 240. začalo (Flp 2, 5 – 11) = Spolutrpiteľke, a 85. začalo (Rim 3,28 – 4,3) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 61. začalo (19, 25 – 27) = Spolutrpiteľke, a Mt 24. začalo (7,24 – 8,4) = radové čítanie.
 
26 NE   NEDEĽA 3. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Náš prepodobný otec Dávid zo Solúna.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
2. hlas, 3. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 88. začalo (Rim 5, 1 – 10) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 18. začalo (6, 22 – 33) = radové čítanie.
 
27 Pon   Pondelok 4. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Samson Pohostinný.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
Apoštol na liturgii: 102. začalo (Rim 9, 18 – 33) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Samsonovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 40. začalo (11, 2 – 15) = radové čítanie, prípadne aj Lk 67. začalo (12, 32 – 40) = svätému Samsonovi.
 
28 Ut šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Utorok 4. týždňa po Päťdesiatnici. Prenesenie pozostatkov svätých nezištníkov Kýra a Jána.
[Posledný deň petro-pavlovského pôstu.]
Apoštol na liturgii: 104. začalo (Rim 10,11 – 11,2a) = radové čítanie z tohto dňa, a 105. začalo (Rim 11, 2b – 12) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.
Evanjelium na liturgii: Mt 41. začalo (11, 16 – 20) = radové čítanie z tohto dňa, a Mt 42. začalo (11, 20 – 26) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Parémie na večierni: 58. začalo od polovice (1 Pt 1, 3 – 9); 58. začalo od polovice (1 Pt 1, 13 – 19); 58. začalo od polovice (1 Pt 2, 11 – 24c) = všetky tri svätým Petrovi a Pavlovi.
 
29 Str veľký sviatok SVÄTÍ, SLÁVNI A VŠECHVÁLNI NAJVYŠŠÍ APOŠTOLI PETER A PAVOL. Prikázaný sviatok. Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätým Petrovi a Pavlovi.

Apoštol na liturgii: 193. začalo (2 Kor 11,21b – 12,9) = svätým Petrovi a Pavlovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 67. začalo (16, 13 – 19) = svätým Petrovi a Pavlovi.
Doplňujúce materiály - kliknite sem!
30 Štv šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím Štvrtok 4. týždňa po Päťdesiatnici. Zbor svätých, slávnych a všechválnych dvanástich apoštolov. Apoštol na liturgii: 106. začalo (Rim 11, 13 – 24) = radové čítanie, a 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16) = svätým apoštolom.
Evanjelium na liturgii: Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = radové čítanie, a Mk 12. začalo (3, 13 – 19) = svätým apoštolom.
 

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mena tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 

Gréckokatolíci na Slovensku


Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (jún 2022)

(c) www.grkat.net   30.05.2022  andreios  (doplnené 06.06.2022)

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár - katolícky kalendár byzantsko-slovanského obradu (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Kalendárium katolíckej cirkvi byzantskej tradície na Slovensku. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church (Greek Catholic). Rímskokatolícky kalendár i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) - božské chvály čiže časoslov. Vianoce, vianočné sviatky