Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

SEPTEMBER 2022

Kalendár na august 2022, obsah (všetky kalendáre).

 

1 Štv polyjelejný sviatok (bez bdenia) Začiatok indiktu, to jest nového roka. Pamiatka nášho prepodobného otca Simeona Stĺpnika a jeho matky. Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke z Miasén. Svätý mučeník Aitalas. Štyridsať svätých mučeníc a svätý diakon Ammun, ich učiteľ. Svätí mučeníci Kallista, Evod a Hermogenés, súrodenci. Pamiatka spravodlivého Jozueho, Nunovho syna. Apoštol na liturgii: 282. začalo (1 Tim 2, 1 – 7) = začiatku indiktu, prípadne aj 258. začalo (Kol 3, 12 – 16) = svätému Simeonovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 13. začalo (4, 16 – 22a) = začiatku indiktu, prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Simeonovi.
 
2 Pia   Piatok 13. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Mamant. Náš prepodobný otec Ján Pôstnik, konštantínopolský patriarcha. Apoštol na liturgii: 192. začalo (2 Kor 11, 5 – 21a) = radové čítanie, prípadne aj 99. začalo (Rim 8, 28 – 39) = svätému Mamantovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 15. začalo (4, 1 – 9) = radové čítanie, prípadne aj Jn 50. začalo (15, 1 – 7) = svätému Mamantovi.
 
3 Sob   Sobota 13. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Antim, nikomédijský biskup. Náš prepodobný otec Teoktist, spoluaskéta Eutymia Veľkého. Apoštol na liturgii: 126. začalo (1 Kor 2, 6 – 9) = radové čítanie, prípadne aj 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = svätému Antimovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 90. začalo (22, 15 – 22) = radové čítanie, prípadne aj Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Antimovi.
 
4 NE   NEDEĽA 13. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätý hieromučeník Babylas, biskup veľkej Antiochie. Svätý prorok Mojžiš, ktorý videl Boha.
4. hlas, 2. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Mk 70. začalo (16, 1 – 8) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 166. začalo (1 Kor 16, 13 – 24) = radové čítanie, prípadne aj 330. začalo (Hebr 11,33 – 12,2a) = svätému Babylovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 87. začalo (21, 33 – 42) = radové čítanie, prípadne aj Lk 67. začalo (12, 32 – 40) = svätému Babylovi.
 
5 Pon šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Pondelok 14. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Zachariáš, otec úctyhodného Jána Predchodcu. Apoštol na liturgii: 195. začalo (2 Kor 12, 10 – 19) = radové čítanie, prípadne aj 314. začalo (Hebr 6, 13 – 20) = svätému Zachariášovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 16. začalo (4, 10 – 23) = radové čítanie, prípadne aj Mt 96. začalo (23, 29 – 39) = svätému Zachariášovi.
 
6 Ut šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Utorok 14. týždňa po Päťdesiatnici. Spomienka na zázrak, ktorý vykonal veľvojvodca Michal v Kolosách, čiže v Chónach. (Svätý mučeník Eudoxios a spoločníci.) [Náš prepodobný otec Archippos.] Apoštol na liturgii: 196. začalo (2 Kor 12,20 – 13,2) = radové čítanie, prípadne aj 305. začalo (Hebr 2, 2 – 10) = svätému Michalovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 17. začalo (4, 24 – 34) = radové čítanie, prípadne aj Lk 51. začalo (10, 16 – 21) = svätému Michalovi.
 
7 Str šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Streda 14. týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Narodenia presvätej Bohorodičky. Svätý mučeník Sózont. Apoštol na liturgii: 197. začalo (2 Kor 13, 3 – 13) = radové čítanie z tohto dňa, a 198. začalo (Gal 1, 1–10; 1,20 – 2,5) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.
Evanjelium na liturgii: Mk 18. začalo (4, 35b – 41) = radové čítanie z tohto dňa, a Mk 19. začalo (5, 1 – 20) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Parémie na večierni: Gn 28, 10 – 17; Ez 43,27 – 44,4a; Prís 9, 1 – 11 = všetky tri Bohorodičke.
 
8 Štv veľký sviatok NARODENIE NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY. Odporúčaný sviatok. Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39–49. 56) = Narodeniu Bohorodičky.

poštol na liturgii: 240. začalo (Flp 2, 5 – 11) = Narodeniu Bohorodičky.
Evanjelium na liturgii: Lk 54. začalo (10, 38–42; 11, 27–28) = Narodeniu Bohorodičky.

Doplňujúce materiály - kliknite sem!
9 Pia šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Piatok 14. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Narodenia presvätej Bohorodičky. Svätí a spravodliví Boží predkovia Joachim a Anna. (Svätý mučeník Severián.) Apoštol na liturgii: 201. začalo (Gal 2, 6 – 10) = radové čítanie, prípadne aj 210. začalo od polovice (Gal 4, 22b – 31) = svätým Joachimovi a Anne.
Evanjelium na liturgii: Mk 20. začalo (5, 22–24; 5,35 – 6,1) = radové čítanie, prípadne aj Lk 36. začalo (8, 16 – 21) = svätým Joachimovi a Anne.
 
10 Sob   Sobota pred Povýšením. Sobota 14. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Narodenia presvätej Bohorodičky. Sväté mučenice Ménodora, Métrodora a Nymfodora. Apoštol na liturgii: 126. začalo (1 Kor 2, 6 – 9) = zo soboty pred Povýšením, a 130. začalo (1 Kor 4, 1 – 5) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 39. začalo (10,37 – 11,1) = zo soboty pred Povýšením, a Mt 93. začalo (23, 1 – 12) = radové čítanie.
 
11 NE   NEDEĽA PRED POVÝŠENÍM. NEDEĽA 14. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Posviatok Narodenia presvätej Bohorodičky. Naša prepodobná matka Teodora Alexandrijská. (Svätý hieromučeník Autonomos – presun z nasledujúceho dňa.)
5. hlas, 3. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 215. začalo (Gal 6, 11 – 18) = z nedele pred Povýšením, a 170. začalo (2 Kor 1,21 – 2,4) = radové čítanie, prípadne aj 208. začalo (Gal 3, 23 – 29) = svätej Teodore.
Evanjelium na liturgii: Jn 9. začalo (3, 13 – 17) = z nedele pred Povýšením, a Mt 89. začalo (22, 1 – 14) = radové čítanie, prípadne aj Jn 28. začalo (8, 3 – 11) = svätej Teodore.
 
12 Pon   Pondelok 15. týždňa po Päťdesiatnici. Odovzdanie sviatku Narodenia presvätej Bohorodičky. Apoštol na liturgii: 202. začalo (Gal 2, 11 – 16) = radové čítanie, prípadne aj 240. začalo (Flp 2, 5 – 11) = Narodeniu Bohorodičky.
Evanjelium na liturgii: Mk 21. začalo (5, 24b - 34) = radové čítanie, prípadne aj Lk 54. začalo (10, 38–42; 11, 27–28) = Narodeniu Bohorodičky.
 
13 Ut šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím Pamiatka založenia chrámu svätého vzkriesenia Krista a nášho Boha – šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím. Utorok 15. týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža. Svätý hieromučeník Kornélius Stotník. Apoštol na liturgii: 307. začalo (Hebr 3, 1 – 4) = zo Založenia chrámu, a 204. začalo (Gal 2,21 – 3,7) = radové čítanie z tohto dňa, a 207. začalo (Gal 3, 15 – 22) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.
Evanjelium na liturgii: Mt 67. začalo (16, 13 – 18) = zo Založenia chrámu, a Mk 22. začalo (6, 1b – 7) = radové čítanie z tohto dňa, a Mk 23. začalo (6, 7 – 13) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Parémie na večierni: Ex 15,22 – 16,1a; Prís 3, 11 – 18; Iz 60, 11 – 16 = všetky Povýšeniu úctyhodného Kríža.
 
14 Str veľký sviatok POVÝŠENE ÚCTYHODNÉHO A ŽIVOTODARNÉHO KRÍŽA NAD CELÝM SVETOM. Odporúčaný sviatok. Evanjelium na utierni: Jn 42. začalo od polovice (12, 28 – 36a) = Povýšeniu úctyhodného Kríža.

Apoštol na liturgii: 125. začalo (1 Kor 1, 18 – 24) = Povýšeniu úctyhodného Kríža.
Evanjelium na liturgii: Jn 60. začalo (19, 6b–11a. 13–20. 25–28a. 30b–35a) = Povýšeniu úctyhodného Kríža.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Nár 1, 1abc. 2-3d. 9ef. 12. 13abef. 16. 17abcd. 20abcd; Nár 2, 13abcd. 15. 17abc. 18ef. 19. 20ab. 3, 5. 12-13. 15. 19. 21- 23. 25-26; Nár 3, 40-41. 55-60. 64. 4, 1. 2ab. 7. 11a. 20. 5, 19. 21 = všetky tri Spolutrpiteľke.

Doplňujúce materiály - kliknite sem!
15 Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
polyjelejný sviatok (bez bdenia)
Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. A BUĎ: Štvrtok 15. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý veľkomučeník Nikita. ALEBO: Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka. Štvrtok 15. týždňa po Päťdesiatnici. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 208. začalo (Gal 3,23 – 4,5) = radové čítanie, prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Nikitovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 25. začalo (6, 30 – 45) = radové čítanie, prípadne aj Mt 36. začalo (10, 16 – 22) = svätému Nikitovi.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Jn 61. začalo (19, 25 – 27) = Spolutrpiteľke.
Apoštol na liturgii: 240. začalo (Flp 2, 5 – 11) = Spolutrpiteľke, a 208. začalo (Gal 3,23 – 4,5) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 61. začalo (19, 25 – 27) = Spolutrpiteľke, a Mk 25. začalo (6, 30 – 45) = radové čítanie.
 
16 Pia šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Piatok 15. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. Svätá všechválna veľkomučenica Eufémia. Apoštol na liturgii: 210. začalo (Gal 4, 8 – 21) = radové čítanie, prípadne aj 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10) = svätej Eufémii.
Evanjelium na liturgii: Mk 26. začalo (6, 45 – 53) = radové čítanie, prípadne aj Lk 33. začalo (7, 36 – 50) = svätej Eufémii.
 
17 Sob   Sobota po Povýšení. Sobota 15. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. Svätá mučenica Sofia a jej tri dcéry Viera, Nádej a Láska. Apoštol na liturgii: 125. začalo od polovice (1 Kor 1, 26 – 29) = zo soboty po Povýšení, a 132. začalo (1 Kor 4,17 – 5,5) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 30. začalo (8, 21 – 30) = zo soboty po Povýšení, a Mt 97. začalo (24, 1b – 13) = radové čítanie.
 
18 NE   NEDEĽA PO POVÝŠENÍ. NEDEĽA 15. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. Náš prepodobný otec Eumenios Divotvorca, gortynský biskup.
6. hlas, 4. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Lk 112. začalo (24, 1 – 12) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 203. začalo (Gal 2, 16 – 20) = z nedele po Povýšení, a 176. začalo (2 Kor 4, 6 – 15) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 37. začalo (8,34b – 9,1) = z nedele po Povýšení, a Mt 92. začalo (22, 35 – 46) = radové čítanie.
 
19 Pon   Pondelok 16. (18.) týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. Svätí mučeníci Trofim, Sabbatios a Dorymedont. Apoštol na liturgii: 227. začalo (Ef 4, 25 – 32) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 10. začalo (3, 19 – 22) = radové čítanie.
 
20 Ut šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím
Utorok 16. (18.) týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. A BUĎ: Svätý veľkomučeník Eustatios a spoločníci. ALEBO: Svätí mučeníci a vyznávači, veľký knieža Michal a jeho bojar Teodor, černigovskí divotvorcovia. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 230. začalo (Ef 5, 20 – 26) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätému Eustatiovi a spoločníkom.
Evanjelium na liturgii: Lk 11. začalo (3,23 – 4,1) = radové čítanie, prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätému Eustatiovi a spoločníkom.

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: 230. začalo (Ef 5, 20 – 26) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätým Michalovi a Teodorovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 11. začalo (3,23 – 4,1) = radové čítanie, prípadne aj Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätým Michalovi a Teodorovi.
 
21 Str   Streda 16. (18.) týždňa po Päťdesiatnici. Odovzdanie sviatku Povýšenia úctyhodného Kríža. Apoštol na liturgii: 231. začalo (Ef 5, 25 – 33a) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 12. začalo (4, 1 – 15) = radové čítanie.
 
22 Štv   Štvrtok 16. (18.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý apoštol Kodrat z Magnézie – presun z predchádzajúceho dňa. Svätý hieromučeník Fókas, sinopský biskup. (Svätý prorok Jonáš. Prepodobný Jonáš Presbyter, otec Teofana, tvorcu kánonov, a Teodora Popísaného.) Apoštol na liturgii: 232. začalo (Ef 5,33 – 6,9) = radové čítanie, prípadne aj 311. začalo (Hebr 4,14 – 5,6) = svätému Fókovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 13. začalo (4, 16 – 22a) = radové čítanie, prípadne aj Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Fókovi.
 
23 Pia šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím Piatok 16. (18.) týždňa po Päťdesiatnici. Počatie úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána. Apoštol na liturgii: 234. začalo (Ef 6, 18 – 24) = radové čítanie, a 210. začalo od polovice (Gal 4,22b – 31) = svätému Jánovi Predchodcovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 14. začalo (4, 22b – 30) = radové čítanie, a Lk 2. začalo (1, 5 – 25) = svätému Jánovi Predchodcovi.
 
24 Sob šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Sobota 16. (18.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätá prvomučenica a apoštolom rovná Tekla. Apoštol na liturgii: 162. začalo (1 Kor 15, 39 – 45) = radové čítanie, prípadne aj 296. začalo (2 Tim 3, 10 – 15) = svätej Tekle.
Evanjelium na liturgii: Lk 15. začalo (4, 31 – 36) = radové čítanie, prípadne aj Mt 104. začalo (25, 1 – 13) = svätej Tekle.
 
25 NE   NEDEĽA 16. (18.) TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Naša prepodobná matka Eufrozína.
7. hlas, 5. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Lk 113. začalo (24, 12 – 35) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 188. začalo (2 Kor 9, 6 – 11) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 17. začalo (5, 1b – 11) = radové čítanie.

Parémie na večierni: 1 Jn 3,21 – 4,6; 1 Jn 4, 11 – 16; 1 Jn 4,20 – 5,5 = všetky svätému Jánovi Teológovi.
 
26 Pon polyjelejný sviatok s bdením Odchod do večnosti svätého apoštola a evanjelistu Jána Teológa. Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätému Jánovi Teológovi.

Apoštol na liturgii: 73. začalo od polovice (1 Jn 4, 12 – 19) = svätému Jánovi Teológovi; ak sa k dnešku nekonalo bdenie, tak aj 235. začalo (Flp 1, 1 – 7) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 61. začalo (19, 25–27; 21, 24–25) = svätému Jánovi Teológovi; ak sa k dnešku nekonalo bdenie, tak aj Lk 16. začalo (4, 37 – 44) = radové čítanie.
 
27 Ut   Utorok 17. (19.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Kallistrat a jeho spoločníci. [Náš prepodobný otec Níl, zakladateľ a igumen grottaferratského monastiera.] Apoštol na liturgii: 236. začalo (Flp 1, 8 – 14) = radové čítanie; ak sa k včerajšku konalo bdenie, tak aj 235. začalo (Flp 1, 1 – 7) = radové čítanie z predchádzajúceho dňa.
Evanjelium na liturgii: Lk 18. začalo (5, 12 – 16) = radové čítanie, ak sa k včerajšku konalo bdenie, tak aj Lk 16. začalo (4, 37 – 44) = radové čítanie z predchádzajúceho dňa.

Parémie na večierni: Múd 5,15 – 6,3b; Múd 3, 1 – 9; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Charitónovi.
 
28 Str polyjelejný sviatok (bez bdenia) Náš prepodobný otec a vyznávač Charitón. Streda 17. (19.) týždňa po Päťdesiatnici. [Svätý Václav, český knieža. Zbor prepodobných pečerských otcov, ktorí odpočívajú v blízkych jaskyniach prepodobného Antona.] Evanjelium na utierni: Mt 10. začalo (4,25 – 5,12a) = svätému Charitónovi.

Apoštol na liturgii: 176. začalo (2 Kor 4, 6 – 15) = svätému Charitónovi, a 237. začalo (Flp 1, 12 – 20a) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Charitónovi, a Lk 21. začalo (5, 33 – 39) = radové čítanie.
 
29 Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Štvrtok 17. (19.) týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Kyriak Pustovník. Apoštol na liturgii: 238. začalo (Flp 1, 20b – 27a) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Kyriakovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 23. začalo (6, 12 – 19) = radové čítanie, prípadne aj Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Kyriakovi.
 
30 Pia šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Piatok 17. (19.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Gregor, biskup Veľkého Arménska. Apoštol na liturgii: 239. začalo (Flp 1,27 – 2,4) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj 164. začalo (1 Kor 15,58b – 16,3) = radové čítanie z nasledujúceho dňa; prípadne aj 166. začalo (1 Kor 16, 13 – 24) = svätému Gregorovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj Lk 19. začalo (5, 17 – 26) = radové čítanie z nasledujúceho dňa; prípadne aj Mt 103. začalo (24, 42 – 47) = svätému Gregorovi.

Parémie na večierni: Gn 28, 10 – 17; Ez 43,27 – 44,4a; Prís 9, 1 – 11 = všetky tri Bohorodičke.
 

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mena tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 

Gréckokatolíci na Slovensku


Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (september 2022)

(c) www.grkat.net   06.09.2022  andreios  (doplnené 10.09.2022)

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár - katolícky kalendár byzantsko-slovanského obradu (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Kalendárium katolíckej cirkvi byzantskej tradície na Slovensku. Kalendár, čítania, svätci, svätí, sviatky, liturgia. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church (Greek Catholic). Calendar, readings, Slovakia, Rímskokatolícky kalendár (kalendár Rímskokatolíckej cirkvi) i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) - božské chvály čiže časoslov. Omša, perikopa, perikopy, začalo.