Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

NOVEMBER 2022

Kalendár na október 2022, obsah (staršie kalendáre).

 

1 Ut šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Utorok 22. (24.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätí divotvorcovia a nezištníci Kozma a Damián. Apoštol na liturgii: 268. začalo (1 Sol 3, 9 – 13) = radové čítanie, prípadne aj 153. začalo (1 Kor 12,27 – 13,8a) = svätým nezištníkom.
Evanjelium na liturgii: Lk 60. začalo (11, 34 – 41) = radové čítanie, prípadne aj Mt 34. začalo od polovice (10, 1. 5–8) = svätým nezištníkom.
 
2 Str   Streda 22. (24.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Akindyn, Pegasios, Aftonios, Elpidéfor a Anempodist. Apoštol na liturgii: 269. začalo (1 Sol 4, 1 – 12) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätým mučeníkom.
Evanjelium na liturgii: Lk 61. začalo (11, 42 – 46) = radové čítanie, prípadne aj Mt 36. začalo (10, 16 – 22) = svätým mučeníkom.
 
3 Štv   Štvrtok 22. (24.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci biskup Akepsimas, presbyter Jozef a diakon Aitalas. Založenie chrámu svätého veľkomučeníka Juraja v Lydde, kde je uložené jeho úctyhodné telo. Apoštol na liturgii: 271. začalo (1 Sol 5, 1 – 8) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätým mučeníkom.
Evanjelium na liturgii: Lk 62. začalo (11,47 – 12,1) = radové čítanie, prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätým mučeníkom.
 
4 Pia   Piatok 22. (24.) týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Joannikios Veľký. Svätí mučeníci Nikander, myrský biskup, a Hermaios, presbyter. Apoštol na liturgii: 272. začalo (1 Sol 5, 9–13. 24–28) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = prepodobnému.
Evanjelium na liturgii: Lk 63. začalo (12, 2 – 12) = radové čítanie, prípadne aj Mt 10. začalo (4,25 – 5,12a) = prepodobnému.
 
5 Sob   Sobota 22. (24.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Galaktión a Epistéma. Apoštol na liturgii: 191. začalo (2 Kor 11, 1 – 6) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 40. začalo (9, 1 – 6) = radové čítanie.
 
6 NE šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia NEDEĽA 22. (24.) TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Náš otec svätý Pavol Vyznávač, konštantínopolský arcibiskup.
5. hlas, 11. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 221. začalo (Ef 2, 14 – 22) = radové čítanie, prípadne aj 318. začalo od polovice (Hebr 8, 3 – 6) = svätému Pavlovi Vyznávačovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 39. začalo (8, 41 – 56) = radové čítanie, prípadne aj Lk 64. začalo (12, 8 – 12) = svätému Pavlovi Vyznávačovi.
 
7 Pon   Pondelok 23. (25.) týždňa po Päťdesiatnici. Tridsiati traja svätí mučeníci z Melitíny. Náš prepodobný otec Lazár Divotvorca, ktorý sa postil na vrchu Galésion. Apoštol na liturgii: 274. začalo (2 Sol 1, 1 – 10) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku bude konať bdenie, tak aj 274. začalo od polovice (2 Sol 1,10b – 2,2) = radové čítanie z nasledujúceho dňa; prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = prepodobnému.
Evanjelium na liturgii: Lk 65. začalo (12, 13–15. 22b–31) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku bude konať bdenie, tak aj Lk 68. začalo (12, 42 – 48) = radové čítanie z nasledujúceho dňa; prípadne aj Mt 10. začalo (4,25 – 5,12a) = prepodobnému.

Parémie na večierni: Joz 5, 13 – 16; Sdc 6, 2a. 7. 11–24; Iz 14, 7 – 20 = všetky tri nebeským beztelesným mocnostiam.
 
8 Ut polyjelejný sviatok s bdením Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam. Evanjelium na utierni: Mt 52. začalo (13, 24 – 30. 36b – 43) = beztelesným mocnostiam.

Apoštol na liturgii: 305. začalo (Hebr 2, 2 – 10) = beztelesným mocnostiam; ak sa k dnešku nekonalo bdenie, tak aj 274. začalo od polovice (2 Sol 1,10b – 2,2) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 51. začalo (10, 16 – 21) = beztelesným mocnostiam; ak sa k dnešku nekonalo bdenie, tak aj Lk 68. začalo (12, 42 – 48) = radové čítanie.
Doplňujúce materiály - kliknite sem!
9 Str   Streda 23. (25.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Onezifor a Porfyrios. Naša prepodobná matka Matróna. (Prepodobná Teoktista z ostrova Lesbos.) Apoštol na liturgii: 275. začalo (2 Sol 2, 1 – 12) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 69. začalo (12, 48b – 59) = radové čítanie.
 
10 Štv   Štvrtok 23. (25.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätí apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spoločníci. Apoštol na liturgii: 276. začalo (2 Sol 2,13 – 3,5) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 70. začalo (13, 1 – 9) = radové čítanie.
 
11 Pia   Piatok 23. (25.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Ménas, Viktor a Vincent, svätá mučenica Štefánia. Náš prepodobný otec a vyznávač Teodor Studitský. Apoštol na liturgii: 277. začalo (2 Sol 3, 6 – 18) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = mučeníkom, a 335. začalo (Hebr 13, 17 – 21) = prepodobnému.
Evanjelium na liturgii: Lk 73. začalo (13, 31 – 35) = radové čítanie, prípadne aj Mt 38. začalo (10, 32 – 36; 11, 1) = mučeníkom, a Mt 10. začalo (4,25 – 5, 12a) = prepodobnému.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b; Prís 29, 2a + Múd 4, 1bc. 14a. 6, 11. 17a. 18a. 21b. 22b. 7, 15cd. 16b. 21b. 22a. 26ac. 27d. 29. 10, 9. 10b. 10d. 12acd. 7, 30b. 2, 1a. 10. 11a. 12-15. 16abc. 17. 19-22a. 23a. 15, 1. 16, 13a + Prís 3, 34ba; Múd 4, 7. 16a. 17a. 19b – 20. 5, 1- 7 = všetky tri svätému Jozafátovi.

 
12 Sob šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia

polyjelejný sviatok s bdením
BUĎ: Sobota 23. (25.) týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Ján Milosrdný, alexandrijský patriarcha. Náš prepodobný otec Níl. ALEBO: Svätý hieromučeník Jozafát, polocký arcibiskup. Sobota 23. (25.) týždňa po Päťdesiatnici. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 199. začalo (Gal 1, 3 – 10) = radové čítanie, prípadne aj 311. začalo (Hebr 4,14 – 5,6) = svätému Jánovi Milosrdnému.
Evanjelium na liturgii: Lk 46. začalo (9, 37 – 43a) = radové čítanie, prípadne aj Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Jánovi Milosrdnému.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9) = svätému Jozafátovi.

Apoštol na liturgii: 311. začalo (Hebr 4,14 – 5,6) = svätému Jozafátovi, a 199. začalo (Gal 1, 3 – 10) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Jozafátovi, a Lk 46. začalo (9, 37 – 43a) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b; Prís 10, 31a. 32a. 11, 2b. 10, 2b. 11, 7a. 19a. 13, 2a. 9a. 15, 2a. 14, 33a. 22, 11ab + Múd 6, 12a. 13. 12b. 14a. 15b. 16ab. 7, 30b. 8, 2c. 2ab. 3b. 4. 7bcde. 8. 21cd. 9, 1-2. 3a. 4. 5a. 10. 11bc. 14; Prís 29, 2a + Múd 4, 1bc. 14a. 6, 11. 17a. 18a. 21b. 22b. 7, 15cd. 16b. 21b. 22a. 26ac. 27d. 29. 10, 9. 10b. 10d. 12acd. 7, 30b. 2, 1a. 10. 11a. 12-15. 16abc. 17. 19-22a. 23a. 15, 1. 16, 13a + Prís 3, 34ba = všetky tri svätému Jánovi Zlatoústemu. [Text]
 
13 NE polyjelejný sviatok s bdením NEDEĽA 23. (25.) TÝŽDŇA PO PÄŤDESATNICI. Náš otec svätý Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup.
6. hlas, 1. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Mt 116. začalo (28, 16 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 224. začalo (Ef 4, 1 – 6) = radové čítanie, a 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Jánovi Zlatoústemu.
Evanjelium na liturgii: Lk 53. začalo (10, 25 – 37) = radové čítanie, Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Jánovi Zlatoústemu.

Parémie na večierni: 1 Pt 1,1 – 2,6; 1 Pt 2,21b – 3,9; 1 Pt 4, 1 – 11 = všetky tri svätému Filipovi.
Parémie na večiereň sv. Jánovi Zlatoústemu (RTF)
14 Pon polyjelejný sviatok (bez bdenia) Svätý a všechválny apoštol Filip. Pondelok 24. (26.) týždňa po Päťdesiatnici. Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätému Filipovi.

Apoštol na liturgii: 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16) = svätému Filipovi, a 278. začalo (1 Tim 1, 1 – 7) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 5. začalo (1, 43 – 51) = svätému Filipovi, a Lk 75. začalo (14, 1a. 12 – 15) = radové čítanie.
 
15 Ut   Utorok 24. (26.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib. Začiatok filipovky, teda štyridsaťdenného pôstu k sviatku Narodenia Ježiša Krista.
Plne aliturgický deň.
Apoštol na obednici: 279. začalo (1 Tim 1, 8 – 14) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätým mučeníkom.
Evanjelium na obednici: Lk 77. začalo (14, 25 – 35) = radové čítanie, prípadne aj Lk 64. začalo (12, 8 – 12) = svätým mučeníkom.

Parémie na večierni: 1 Pt 1,1 – 2,6; 1 Pt 2,21b – 3,9; 1 Pt 4, 1 – 11 = všetky tri svätému Matúšovi.
Doplňujúce materiály - kliknite sem!
16 Str polyjelejný sviatok (bez bdenia) Svätý apoštol a evanjelista Matúš. Streda 24. (26.) týždňa po Päťdesiatnici. (2. deň filipovky) Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätému Matúšovi.

Apoštol na liturgii: 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16) = svätému Matúšovi, a 281. začalo (1 Tim 1, 18–20; 2, 8–15) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 30. začalo (9, 9 – 13) = svätému Matúšovi, a Lk 78. začalo (15, 1 – 10) = radové čítanie.
 
17 Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Štvrtok 24. (26.) týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup. (3. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 283. začalo (1 Tim 3, 1 – 13) = radové čítanie, prípadne aj 151. začalo (1 Kor 12, 7 – 11) = svätému Gregorovi Divotvorcovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 80. začalo (16, 1 – 9) = radové čítanie, prípadne aj Mt 34. začalo od polovice (10, 1. 5–8) = svätému Gregorovi Divotvorcovi.
 
18 Pia   Piatok 24. (26.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Platón a Roman. (4. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 285. začalo (1 Tim 4, 4–8. 16) = radové čítanie z tohto dňa, a 285. začalo od polovice (1 Tim 5, 1 – 10) = radové čítanie z nasledujúceho pondelka.
Evanjelium na liturgii: Lk 82. začalo (16, 15–18; 17, 1–4) = radové čítanie z tohto dňa, a Lk 86. začalo (17, 20 – 25) = radové čítanie z nasledujúceho pondelka.
 
19 Sob   Sobota 24. (26.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Abdiáš. Svätý mučeník Barlaam. (5. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 205. začalo (Gal 3, 8 – 12) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 49. začalo (9, 57 – 62) = radové čítanie.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Iz 6, 1 – 7; Jer 33, 12 – 18; Dan 7, 1a. 9 – 15 = všetky tri k Nedeli Krista Kráľa.
 
20 NE   BUĎ: NEDEĽA 24. (26.) TÝŽDŇA PO PÄŤDESATNICI. Predsviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Náš prepodobný otec Gregor Dekapolita. (Náš otec svätý Proklos, konštantínopolský arcibiskup.) ALEBO: NEDEĽA KRISTA KRÁĽA. Predsviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. (Náš prepodobný otec Gregor Dekapolita. Náš otec svätý Proklos, konštantínopolský arcibiskup.)
(6. deň filipovky)
Ak sa berie 1. možnosť:
7. hlas, 2. utierňové evanjelium.
Ak sa berie 1. možnosť:
Evanjelium na utierni: Mk 70. začalo (16, 1 – 8) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 229. začalo (Ef 5, 8b – 19) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 66. začalo (12, 16 – 21) = radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Lk 95. začalo – výsek (19, 12 – 15a. 27 – 28) = z Nedele Krista Kráľa.

Apoštol na liturgii: 250. začalo (Kol 1, 12 – 18) = z Nedele Krista Kráľa.
Evanjelium na liturgii: Jn 59. začalo – výsek (18, 33 – 37) = z Nedele Krista Kráľa.

Parémie na večierni: Ex 40, 1 – 5. 9. 10b. 16. 34 – 35; 1 Kr 7, 51a. 8, 1a. 1c. 3b. 4a. 5a. 6 – 7. 9a. 10 – 11; Ez 43,27 – 44,4a = všetky tri Vstupu Bohorodičky do chrámu.
 
21 Pon veľký sviatok VSTUP NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY, DO CHRÁMU. (7. deň filipovky) Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39–49. 56) = Vstupu Bohorodičky do chrámu.

Apoštol na liturgii: 320. začalo (Hebr 9, 1 – 7) = Vstupu Bohorodičky do chrámu.
Evanjelium na liturgii: Lk 54. začalo (10, 38–42; 11, 27–28) = Vstupu Bohorodičky do chrámu.

Doplňujúce materiály - kliknite sem!
22 Ut   Utorok 25. (27.) týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Svätý apoštol Filemon a spoločníci. (8. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 286. začalo (1 Tim 5, 11 – 21) = radové čítanie, prípadne aj 302. začalo od polovice (Flm 1, 1 – 25) = svätým apoštolom.
Evanjelium na liturgii: Lk 87. začalo (17, 26 – 37) = radové čítanie, prípadne aj Lk 50. začalo (10, 1 – 15) = svätým apoštolom.
 
23 Str   Streda 25. (27.) týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Naši otcovia svätý Amfilochios, ikonijský biskup, a Gregor, akragantský biskup. (9. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 287. začalo (1 Tim 5,22 – 6,11a) = radové čítanie, prípadne aj 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = svätým Amfilochiovi a Gregorovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 90. začalo (18, 15–17. 26–30) = radové čítanie, prípadne aj Mt 103. začalo (24, 42 – 47) = svätým Amfilochiovi a Gregorovi.
 
24 Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Štvrtok 25. (27.) týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Svätá veľkomučenica Katarína. Svätý veľkomučeník Merkúr. (10. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 289. začalo (1 Tim 6, 17 – 21) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätej Kataríne.
Evanjelium na liturgii: Lk 92. začalo (18, 31 – 34) = radové čítanie, prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätej Kataríne.
 
25 Pia   Piatok 25. (27.) týždňa po Päťdesiatnici. Odovzdanie sviatku Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu. Naši otcovia, hieromučeníci svätý Kliment, rímsky pápež, a svätý Peter, alexandrijský biskup. (11. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 290. začalo (2 Tim 1, 1–2. 8–18) = radové čítanie, prípadne aj 320. začalo (Hebr 9, 1 – 7) = Vstupu Bohorodičky do chrámu, a 246. začalo (Flp 3,20 – 4,3) = hieromučeníkom.
Evanjelium na liturgii: Lk 95. začalo (19, 12 – 28) = radové čítanie, prípadne aj Lk 54. začalo (10, 38–42; 11, 27–28) = Vstupu Bohorodičky do chrámu, a Mt 11. začalo (5, 14 – 19) = hieromučeníkom.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Iz 43, 9 – 14b; Múd 3, 1 – 9; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Jurajovi.
 
26 Sob
polyjelejný sviatok (bez bdenia)
BUĎ: Sobota 25. (27.) týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Alypios Stĺpnik. ALEBO: Posvätenie chrámu svätého veľkomučeníka Juraja, ktorý je v Kyjeve pred bránami svätej Sofie. Sobota 25. (27.) týždňa po Päťdesiatnici.
(12. deň filipovky)
Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 51. začalo od polovice (10, 19 – 21) = radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20) = svätému Jurajovi.

Apoštol na liturgii: 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Jurajovi, a 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätému Jurajovi, a Lk 51. začalo od polovice (10, 19 – 21) = radové čítanie.
 
27 NE šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia NEDEĽA 25. (27.) TÝŽDŇA PO PÄŤDESATNICI. Svätý mučeník Jakub Perzský. (Náš prepodobný otec Palladios.) (13. deň filipovky)
8. hlas, 3. utierňové evanjelium
Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätému Jakubovi Perzskému.
Evanjelium na liturgii: Lk 71. začalo (13, 10 – 17) = radové čítanie, prípadne aj Jn 50. začalo (15, 1 – 7) = svätému Jakubovi Perzskému.
 
28 Pon šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Pondelok 26. (28.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prepodobný mučeník Štefan Nový. (Svätý mučeník Irenarch.) (14. deň filipovky) Apoštol na liturgii: 294. začalo (2 Tim 2, 20 – 26) = radové čítanie, prípadne aj 291. začalo (2 Tim 1, 8 – 18) = svätému Štefanovi Novému.
Evanjelium na liturgii: Lk 97. začalo (19, 37 – 44) = radové čítanie, prípadne aj Mt 37. začalo (10, 23 – 31) = svätému Štefanovi Novému.
 
29 Ut   Utorok 26. (28.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Paramon. [Svätý mučeník Filumen.] (Prepodobný Akakios, o ktorom vydáva svedectvo spis Rebrík.) (15. deň filipovky)
Dobrovoľne aliturgický deň.
Apoštol na obednici, prípadne na liturgii: 297. začalo (2 Tim 3,16 – 4,4) = radové čítanie.
Evanjelium na obednici, prípadne na liturgii: Lk 98. začalo (19, 45 – 48) = radové čítanie.

Parémie na večierni: 1 Pt 1,1 – 2,6; 1 Pt 2,21b – 3,9; 1 Pt 4, 1 – 11 = všetky tri svätému Andrejovi Prvopovolanému.
 
30 Str polyjelejný sviatok (bez bdenia) Svätý a všechválny apoštol Andrej Prvopovolaný. Streda 26. (28.) týždňa po Päťdesiatnici. (16. deň filipovky) Evanjelium na utierni: Mt 9. začalo (4, 18 – 23) = svätému Andrejovi Prvopovolanému.

Apoštol na liturgii: 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16) = svätému Andrejovi Prvopovolanému, a 299. začalo (2 Tim 4, 9 – 22) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 4. začalo (1, 35 – 51) = svätému Andrejovi Prvopovolanému, a Lk 99. začalo (20, 1 – 8) = radové čítanie.
 

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mená tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 

Gréckokatolíci na Slovensku


Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (november 2022)

(c) www.grkat.net   31.10.2022  andreios   (doplnené 19.11.2022)

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár - katolícky kalendár byzantsko-slovanského obradu (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Kalendárium katolíckej cirkvi byzantskej tradície na Slovensku. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church (Greek Catholic). Rímskokatolícky kalendár i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) - božské chvály čiže časoslov.