Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

JANUÁR 2023

Kalendár na december 2022, obsah (staršie kalendáre).

 

1 NE veľký sviatok NEDEĽA PRED OSVIETENÍM. OBREZANIE PODĽA TELA NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA. Prikázaný sviatok. Pamiatka nášho otca svätého Bazila Veľkého, arcibiskupa kapadóckej Cézarey.
5. hlas, 8. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 64. začalo (20, 11 – 18) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého: 298. začalo (2 Tim 4, 5 – 8) = z Nedele pred Osvietením, a 254. začalo (Kol 2, 8 – 12) = zo sviatku Obrezania.
Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého: Mk 1. začalo (1, 1 – 8) = z Nedele pred Osvietením, a Lk 6. začalo (2, 20-21. 40-52) = zo sviatku Obrezania.
Doplňujúce materiály - kliknite sem!
2 Pon   Pondelok 31. (33.) týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Osvietenia. Náš svätý otec Silvester, rímsky pápež. Apoštol na liturgii: 59. začalo (1 Pt 2,21b – 3,9) = radové čítanie, prípadne aj 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Silvestrovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 54. začalo (12, 13 – 17) = radové čítanie, prípadne aj Jn 50. začalo (15, 1 – 7) = svätému Silvestrovi.
 
3 Ut   Utorok 31. (33.) týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Osvietenia. Svätý prorok Malachiáš. Svätý mučeník Gordios. Apoštol na liturgii: 60. začalo (1 Pt 3, 10 – 22) = radové čítanie, prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Gordiovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 55. začalo (12, 18 – 27) = radové čítanie, prípadne aj Mt 36. začalo (10, 16 – 22) = svätému Gordiovi.
 
4 Str   Streda 31. (33.) týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Osvietenia. Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov. Náš prepodobný otec Teoktist, igumen zo sicílskeho Kukuma. Apoštol na liturgii: 61. začalo (1 Pt 4, 1 – 11) = radové čítanie, prípadne aj 96. začalo od polovice (Rim 8, 8 – 14) = svätým apoštolom.
Evanjelium na liturgii: Mk 56. začalo (12, 28 – 37) = radové čítanie, prípadne aj Lk 50. začalo (10, 1 – 15) = svätým apoštolom.
 
5 Štv   Predsviatok Osvietenia. Svätí mučeníci Teopempt a Teónas. Prepodobná Synkletika.
Toto je čiastočne aliturgický deň.
Parémie na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: Iz 35, 1 – 10.
na 3. hodinke: Iz 1, 16 – 20.
na 6. hodinke: Iz 12, 3 – 6.
na 9. hodinke: Iz 49, 8 – 15.

Apoštol na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: 33. začalo (Sk 13, 25 – 33a),
na 3. hodinke: 42. začalo (Sk 19, 1 – 8),
na 6. hodinke: 91. začalo (Rim 6, 3b – 11),
na 9. hodinke: 302. začalo (Tít 2, 11–14; 3, 4–7).

Evanjelium na kráľovských hodinkách:
na 1. hodinke: Mt 5. začalo (3, 1 – 11),
na 3. hodinke: Mk 1. začalo (1, 1 – 8),
na 6. hodinke: Mk 2. začalo (1, 9 – 15),
na 9. hodinke: Mt 6. začalo (3, 13 – 17).

Parémie na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého: Gn 1, 1 – 13; Ex 14, 15-18. 21-23. 27-29a; Ex 15,22 – 16,1a; Joz 3, 7-8. 15-17; 4 Kr 2, 6 – 14; 4 Kr 5, 9 – 14; Iz 1, 16 – 20; Gn 32, 2b – 11a; Ex 2, 5 – 10; Sdc 6, 36 – 40; 3 Kr 18, 30 – 39; 4 Kr 2, 19 – 22; Iz 49, 8 – 15.

Verše k tropáru po 3. parémii: Ž 66, 2 – 8.
Verše k tropáru po 6. parémii: Ž 92, 1 – 5.

Apoštol na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého: 143. začalo (1 Kor 9, 19 – 27).
Evanjelium na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého: Lk 9. začalo (3, 1 – 18).

Parémie na veľkom svätení vody: Iz 35, 1 – 10; Iz 55, 1 – 13; Iz 12, 3 – 6.
Apoštol na veľkom svätení vody: 143. začalo od polovice (1 Kor 10, 1 – 4).
Evanjelium na veľkom svätení vody: Mk 2. začalo (1, 9 – 11).
Doplňujúce texty - kliknite sem!
6 Pia veľký sviatok SVÄTÉ BOHOZJAVENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA. Prikázaný sviatok. Evanjelium na utierni: Mk 2. začalo (1, 9 – 11) = zo sviatku Bohozjavenia.

Apoštol na liturgii: 302. začalo (Tít 2, 11–14; 3, 4–7) = zo sviatku Bohozjavenia.
Evanjelium na liturgii: Mt 6. začalo (3, 13 – 17) = zo sviatku Bohozjavenia.

Doplňujúce texty - kliknite sem!
7 Sob šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím Sobota po Osvietení. Posviatok Osvietenia. Zhromaždenie k svätému a slávnemu Pánovmu prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi. Apoštol na liturgii: 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = zo soboty po Osvietení, a 42. začalo (Sk 19, 1 – 8) = svätému Jánovi Predchodcovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 7. začalo (4, 1 – 11) = zo soboty po Osvietení, a Jn 3. začalo (1, 29 – 34) = svätému Jánovi Predchodcovi.
 
8 NE   NEDEĽA PO OSVIETENÍ. Posviatok Osvietenia. Náš prepodobný otec Juraj Chozebita a prepodobný Emilián Vyznávač. Naša prepodobná matka Dominika.
6. hlas, 9. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 65. začalo (20, 19 – 31) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 224. začalo od polovice (Ef 4, 7 – 13) = z Nedele po Osvietení.
Evanjelium na liturgii: Mt 8. začalo (4, 12 – 17) = z Nedele po Osvietení.
 
9 Pon   Pondelok 32. (31.) týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Osvietenia. Svätý mučeník Polyeukt. Apoštol na liturgii: 329. začalo (Hebr 11, 17 – 23. 27 – 31) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 42. začalo (9,42 – 10,1) = radové čítanie.
 
10 Ut   Utorok 32. (31.) týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Osvietenia. Náš otec svätý Gregor, nysský biskup. Prepodobný Domicián, meliténsky biskup. (Náš prepodobný otec Marcián, presbyter a ekonóm Veľkej cirkvi.) Apoštol na liturgii: 333. začalo (Hebr 12, 25 – 26; 13, 22 – 25) = radové čítanie, prípadne aj 151. začalo (1 Kor 12, 7 – 11) = svätému Gregorovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 43. začalo (10, 2 – 12) = radové čítanie, prípadne aj Mt 34. začalo od polovice (10, 1. 5 – 8) = svätému Gregorovi.

Parémie na večierni: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3b; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri prepodobnému Teodózovi.
 
11 Str polyjelejný sviatok (bez bdenia) Posviatok Osvietenia. Náš prepodobný otec Teodóz, vodca mníchov spoločného života. Streda 32. (31.) týždňa po Päťdesiatnici. Evanjelium na utierni: Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Teodózovi.

Apoštol na liturgii: 176. začalo (2 Kor 4, 6 – 15) = svätému Teodózovi, prípadne aj 50. začalo (Jak 1, 1 – 18) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Teodózovi, prípadne aj Mk 44. začalo (10, 11 – 16) = radové čítanie.
 
12 Štv   Štvrtok 32. (31.) týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Osvietenia. Svätá mučenica Tatiana. Apoštol na liturgii: 51. začalo (Jak 1, 19 – 27) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 45. začalo (10, 17 – 27) = radové čítanie.
 
13 Pia   Piatok 32. (31.) týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Osvietenia. Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik. Naši prepodobní otcovia, ktorí boli zavraždení na vrchu Sinaj a na púšti Raita – presun z nasledujúceho dňa. Apoštol na liturgii: 52. začalo (Jak 2, 1 – 13) = radové čítanie, prípadne aj 99. začalo (Rim 8, 28 – 39) = prepodobným zo Sinaja a Raity.
Evanjelium na liturgii: Mk 46. začalo (10, 23b – 32a) = radové čítanie, prípadne aj Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = prepodobným zo Sinaja a Raity.
 
14 Sob   Sobota 32. (31.) týždňa po Päťdesiatnici. Odovzdanie sviatku Bohozjavenia. [Pamiatka odchodu do večnosti svätej apoštolom rovnej Niny, osvietiteľky Gruzínska.] Apoštol na liturgii: 249. začalo od polovice (Kol 1, 2b – 6) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 81. začalo (16, 10 – 15) = radové čítanie.
 
15 NE šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia NEDEĽA 32. (31.) TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Naši prepodobní otcovia Pavol Tébsky a Ján Chatrčník.
7. hlas, 10. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 66. začalo (21, 1 – 14) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 280. začalo od polovice (1 Tim 1, 15 – 17) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätým Pavlovi a Jánovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 93. začalo (18, 35 – 43) = radové čítanie, prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätým Pavlovi a Jánovi.
 
16 Pon šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Pondelok 33. (32.) týždňa po Päťdesiatnici. Poklona úctyhodným reťaziam svätého a všechválneho apoštola Petra. Apoštol na liturgii: 53. začalo (Jak 2, 14 – 26) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku bude konať bdenie, tak aj 54. začalo (Jak 3, 1 – 10) = radové čítanie z nasledujúceho dňa; prípadne aj 29. začalo (Sk 12, 1 – 11) = svätému Petrovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 48. začalo (10, 46b – 52) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku bude konať bdenie, tak aj Mk 50. začalo (11, 11 – 23) = radové čítanie z nasledujúceho dňa; prípadne aj Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätému Petrovi.

Parémie na večierni: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3b; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Antonovi Veľkému.
 
17 Ut polyjelejný sviatok s bdením Náš prepodobný a bohonositeľský otec Anton Veľký. Evanjelium na utierni: Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Antonovi Veľkému.

Apoštol na liturgii: 335. začalo (Hebr 13, 17 – 21) = svätému Antonovi Veľkému; ak sa k dnešku nekonalo bdenie, tak aj 54. začalo (Jak 3, 1 – 10) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Antonovi Veľkému; ak sa k dnešku nekonalo bdenie, tak aj Mk 50. začalo (11, 11 – 23) = radové čítanie.
 
18 Str šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Streda 33. (32.) týždňa po Päťdesiatnici. Naši otcovia svätý Atanáz a svätý Cyril, alexandrijskí arcibiskupi. Apoštol na liturgii: 55. začalo (Jak 3,11 – 4,6) = radové čítanie, prípadne aj 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = svätým Atanázovi a Cyrilovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 51. začalo (11, 22b – 26) = radové čítanie, prípadne aj Mt 11. začalo (5, 14 – 19) = svätým Atanázovi a Cyrilovi.
 
19 Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Štvrtok 33. (32.) týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Makarios Egyptský. Apoštol na liturgii: 56. začalo (Jak 4,7 – 5,9) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku bude konať bdenie, tak aj 58. začalo (1 Pt 1, 1 – 2. 10 – 12; 2, 6 – 10) = radové čítanie z nasledujúceho dňa; prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Makariovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 52. začalo (11, 27 – 33) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku bude konať bdenie, tak aj Mk 53. začalo (12, 1 – 12) = radové čítanie z nasledujúceho dňa; prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Makariovi.

Parémie na večierni: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3b; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Eutymiovi Veľkému.
 
20 Pia polyjelejný sviatok s bdením Náš prepodobný a bohonositeľský otec Eutymios Veľký. Evanjelium na utierni: Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Eutymiovi Veľkému.

Apoštol na liturgii: 335. začalo (Hebr 13, 17 – 21) = svätému Eutymiovi Veľkému; ak sa k dnešku nekonalo bdenie, tak aj 58. začalo (1 Pt 1, 1 – 2. 10 – 12; 2, 6 – 10) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Eutymiovi Veľkému; ak sa k dnešku nekonalo bdenie, tak aj Mk 53. začalo (12, 1 – 12) = radové čítanie.
 
21 Sob   Sobota 33. (32.) týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Maxim Vyznávač. Svätý mučeník Neofyt. (Svätí mučeníci Eugen, Kandidus, Valerián a Akvila.) Apoštol na liturgii: 273. začalo (1 Sol 5, 14 – 23) = radové čítanie, prípadne aj 330. začalo (Hebr 11,33 – 12,2a) = svätému Maximovi Vyznávačovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 84. začalo (17, 3 – 10) = radové čítanie, prípadne aj Lk 64. začalo (12, 8 – 12) = svätému Maximovi Vyznávačovi.
 
22 NE   NEDEĽA O ZACHEJOVI. Svätý apoštol Timotej. Svätý prepodobný mučeník Anastáz Perzský.
8. hlas, 11. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 285. začalo od polovice (1 Tim 4, 9 – 15) = z Nedele o Zachejovi, prípadne aj 290. začalo od polovice (2 Tim 1, 3 – 9a) = svätému Timotejovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 94. začalo (19, 1 – 10) = z Nedele o Zachejovi, prípadne aj Lk 50. začalo (10, 1 – 15) = svätému Timotejovi.
 
23 Pon   Pondelok 34. (33.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Klement, ankyrský biskup. [Svätý mučeník Agatangel.] Apoštol na liturgii: 59. začalo (1 Pt 2,21b – 3,9) = radové čítanie, prípadne aj 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = svätému Klementovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 54. začalo (12, 13 – 17) = radové čítanie, prípadne aj Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Klementovi.
 
24 Ut   Utorok 34. (33.) týždňa po Päťdesiatnici. Naša prepodobná matka Xénia Rímska. Apoštol na liturgii: 60. začalo (1 Pt 3, 10 – 22) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 55. začalo (12, 18 – 27) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b;   Prís 10, 31a. 32a. 11, 2b. 10, 2b. 11, 7a. 19a. 13, 2a. 9a. 15, 2a. 14, 33a. 22, 11ab + Múd 6, 12a. 13. 12b. 14a. 15b. 16ab. 7, 30b. 8, 2c. 2ab. 3b. 4. 7bcde. 8. 21cd. 9, 1-2. 3a. 4. 5a. 10. 11bc. 14;  Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Gregorovi Teológovi.
 
25 Str polyjelejný sviatok (bez bdenia) Náš otec svätý Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup. Streda 34. (33.) týždňa po Päťdesiatnici. Evanjelium na utierni: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9) = svätému Gregorovi Teológovi.

Apoštol na liturgii: 151. začalo (1 Kor 12, 7 – 11) = svätému Gregorovi Teológovi, a 61. začalo (1 Pt 4, 1 – 11) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Gregorovi Teológovi, a Mk 56. začalo (12, 28 – 37) = radové čítanie.
 
26 Štv   Štvrtok 34. (33.) týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Xenofont, jeho manželka Mária a synovia. Apoštol na liturgii: 62. začalo (1 Pt 4,12 – 5,5) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mk 57. začalo (12, 38b – 44) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b; Prís 10, 31a. 32a. 11, 2b. 10, 2b. 11, 7a. 19a. 13, 2a. 9a. 15, 2a. 14, 33a. 22, 11ab + Múd 6, 12a. 13. 12b. 14a. 15b. 16ab. 7, 30b. 8, 2c. 2ab. 3b. 4. 7bcde. 8. 21cd. 9, 1-2. 3a. 4. 5a. 10. 11bc. 14; Prís 29, 2a + Múd 4, 1bc. 14a. 6, 11. 17a. 18a. 21b. 22b. 7, 15cd. 16b. 21b. 22a. 26ac. 27d. 29. 10, 9. 10b. 10d. 12acd. 7, 30b. 2, 1a. 10. 11a. 12-15. 16abc. 17. 19-22a. 23a. 15, 1. 16, 13a + Prís 3, 34ba  = všetky tri svätému Jánovi Zlatoústemu. [Text]
 
27 Pia polyjelejný sviatok (bez bdenia) Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca svätého Jána Zlatoústeho. Piatok 34. (33.) týždňa po Päťdesiatnici. Evanjelium na utierni: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9) = svätému Jánovi Zlatoústemu.

Apoštol na liturgii: 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Jánovi Zlatoústemu, a 64. začalo (2 Pt 1, 1 – 10) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Jánovi Zlatoústemu, a Mk 58. začalo (13, 1 – 8) = radové čítanie.
Parémie na večiereň sv. Jánovi Zlatoústemu (RTF)
28 Sob šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
Sobota 34. (33.) týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Efrém Sýrsky. (Prenesenie pozostatkov svätého hieromučeníka Ignáca Bohonositeľa – presun z nasledujúcej nedele.) Apoštol na liturgii: 293. začalo (2 Tim 2, 11 – 19) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Efrémovi Sýrskemu.
Evanjelium na liturgii: Lk 88. začalo (18, 2 – 8a) = radové čítanie, prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Efrémovi Sýrskemu.
 
29 NE šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia NEDEĽA O MÝTNIKOVI A FARIZEJOVI – začiatok predpôstneho obdobia.
1. hlas, 1. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Mt 116. začalo (28, 16 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 296. začalo (2 Tim 3, 10 – 15) = z Nedele o mýtnikovi a farizejovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 89. začalo (18, 10 – 14) = z Nedele o mýtnikovi a farizejovi.

Parémie na večierni: Dt 1, 8-11. 15-17a; Dt 10, 14 – 21; Múd 3, 1 – 9 = všetky tri trom svätiteľom.
 
30 Pon polyjelejný sviatok s bdením Traja svätí svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy. (Svätý hieromučeník Hippolyt.) Evanjelium na utierni: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = trom svätiteľom.

Apoštol na liturgii: 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = trom svätiteľom; ak sa k dnešku nekonalo bdenie, tak aj 66. začalo (2 Pt 1,20 – 2,9) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 11. začalo (5, 14 – 19) = trom svätiteľom; ak sa k dnešku nekonalo bdenie, tak aj Mk 59. začalo (13, 9 – 13) = radové čítanie.
 
31 Ut šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Utorok 35. (34.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján. Apoštol na liturgii: 67. začalo (2 Pt 2, 9 – 22) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa k včerajšku konalo bdenie, tak aj 66. začalo (2 Pt 1,20 – 2,9) = radové čítanie z predchádzajúceho dňa; prípadne aj 153. začalo (1 Kor 12,27 – 13,8a) = svätým Kýrovi a Jánovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 60. začalo (13, 14 – 23) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa k včerajšku konalo bdenie, tak aj Mk 59. začalo (13, 9 – 13) = radové čítanie z predchádzajúceho dňa; prípadne aj Mt 34. začalo od polovice (10, 1. 5-8) = svätým Kýrovi a Jánovi.
 

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mena tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 

Gréckokatolíci na Slovensku


Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (január 2023)

(c) www.grkat.net   29.12.2022  andreios  (doplnené 11.01.2023)

Web Analytics

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár - katolícky kalendár byzantsko-slovanského obradu (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Kalendárium katolíckej cirkvi byzantskej tradície na Slovensku. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church. Rímskokatolícky kalendár i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania - perikopy (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) - božské chvály čiže časoslov.