Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

JÚN 2023

Kalendár na máj 2023, obsah (všetky kalendáre).

 

1 Štv   Štvrtok 1. týždňa po Päťdesiatnici – posviatok Päťdesiatnice. Svätý mučeník Justín Filozof a spoločníci. Apoštol na liturgii: 81. začalo (Rim 1,28 – 2,9) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 13. začalo (5, 27 – 32) = radové čítanie.
 
2 Pia   Piatok 1. týždňa po Päťdesiatnici – posviatok Päťdesiatnice. Náš otec svätý Nikefor Vyznávač, konštantínopolský patriarcha. Apoštol na liturgii: 82. začalo (Rim 2, 14 – 29) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 14. začalo (5, 33 – 41) = radové čítanie.
 
3 Sob   Sobota 1. týždňa po Päťdesiatnici – odovzdanie sviatku Päťdesiatnice. (Svätý mučeník Lucilián a spoločníci.) Apoštol na liturgii: 79. začalo od polovice (Rim 1, 7b – 12) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 15. začalo (5, 42 – 48) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Iz 43, 9 – 14b; Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3b = všetky tri Všetkým svätým.
 
4 NE   NEDEĽA 1. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI – VŠETKÝCH SVÄTÝCH.
8. hlas, 1. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Mt 116. začalo (28, 16 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 330. začalo (Hebr 11,33 – 12,2a) = radové Všetkým svätým.
Evanjelium na liturgii: Mt 38. začalo (10, 32–33. 37–38; 19, 27–30) = radové Všetkým svätým.
 
5 Pon   Pondelok 2. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Dorotej, týrsky biskup. (Náš otec svätý Métrofanés, konštantínopolský patriarcha – presun z predchádzajúceho dňa.) [Svätý mučeník Kozma, arménsky presbyter.]
[Začiatok petro-pavlovského pôstu.]
Toto je plne aliturgický deň.
Apoštol na obednici: 83. začalo (Rim 2,28 – 3,18) = radové čítanie.
Evanjelium na obednici: Mt 19. začalo (6, 31–34; 7, 9–11) = radové čítanie.
Doplňujúce materiály - kliknite sem!
6 Ut   Utorok 2. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Bessarión Divotvorca. Prepodobný Hilarión Nový, igumen Dalmatovho kláštora a vyznávač.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
Apoštol na liturgii: 86. začalo (Rim 4, 4 – 12) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 22. začalo (7, 15 – 21) = radové čítanie.
 
7 Str   Streda 2. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Teodot Ankyrský.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
Tento deň môže byť plne aliturgický.
Pri aplikovaní súčasnej praxe:
Apoštol na obednici (prípadne na liturgii): 87. začalo (Rim 4, 13 – 25) = radové čítanie z tohto dňa, a 89. začalo (Rim 5, 10 – 16) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Evanjelium na obednici (prípadne na liturgiiJ Mt 23. začalo (7, 21 – 23) = radové čítanie z tohto dňa, a Mt 27. začalo (8, 23 – 27) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Parémie na večierni: Ex 19, 10 – 19; 1 Sam 21, 2 – 7; 1 Kr 17, 2 – 16 = všetky tri Slávnostnej poklone.

Pri aplikovaní pôvodnej praxe:
Apoštol na obednici (prípadne na liturgii): 87. začalo (Rim 4, 13 – 25) = radové čítanie.
Evanjelium na obednici (prípadne na liturgii): Mt 23. začalo (7, 21 – 23) = radové čítanie.
 
8 Štv
šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia


šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
Súčasná prax:
Slávnostná poklona prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista. Odporúčaný sviatok. (Prenesenie pozostatkov svätého veľkomučeníka Teodora Stratilata.)
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Pôvodná prax:
Štvrtok 2. týždňa po Päťdesiatnici. Prenesenie pozostatkov svätého veľkomučeníka Teodora Stratilata.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
Pri aplikovaní súčasnej praxe:
Evanjelium na utierni: Jn 23. začalo od konca (6, 55 – 58) = Slávnostnej poklone.

Apoštol na liturgii: 149. začalo (1 Kor 11, 23 – 32) = Slávnostnej poklone.
Evanjelium na liturgii: Jn 23. začalo (6, 48 – 54) = Slávnostnej poklone.

Pri aplikovaní pôvodnej praxe:
Apoštol na liturgii: 89. začalo (Rim 5, 10 – 16) = radové čítanie, prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = mučeníkovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 27. začalo (8, 23 – 27) = radové čítanie, prípadne aj Mt 37. začalo (10, 23 – 31) = mučeníkovi.
 
9 Pia
šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia


šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
Súčasná prax:
Piatok 2. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. Náš otec svätý Cyril, alexandrijský arcibiskup.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Pôvodná prax:
Piatok 2. týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Cyril, alexandrijský arcibiskup.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
Pri aplikovaní súčasnej i pôvodnej praxe:
Apoštol na liturgii: 90. začalo (Rim 5,17 – 6,2) = radové čítanie, prípadne aj 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = svätému Cyrilovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 31. začalo (9, 14 – 17) = radové čítanie, prípadne aj Mt 11. začalo (5, 14 – 19) = svätému Cyrilovi.
 
10 Sob   Súčasná prax:
Sobota 2. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. Svätý hieromučeník Timotej, pruský biskup.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Pôvodná prax:
Sobota 2. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Timotej, pruský biskup.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
Pri aplikovaní súčasnej i pôvodnej praxe:
Apoštol na liturgii: 84. začalo (Rim 3, 19 – 26) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 20. začalo (7, 1 – 8) = radové čítanie.

Parémie na večierni: 58. začalo od polovice (1 Pt 1, 3 – 9); 58. začalo od polovice (1 Pt 1, 13 – 19); 58. začalo od polovice (1 Pt 2, 11 – 24c) = svätým Bartolomejovi a Barnabášovi.
 
11 NE
polyjelejný sviatok (bez bdenia)


polyjelejný sviatok (bez bdenia)
Súčasná prax:
NEDEĽA 2. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Posviatok Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. Svätí apoštoli Bartolomej a Barnabáš.
1. hlas, 2. utierňové evanjelium.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
Pôvodná prax:
NEDEĽA 2. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätí apoštoli Bartolomej a Barnabáš.
1. hlas, 2. utierňové evanjelium.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
Pri aplikovaní súčasnej i pôvodnej praxe:
Evanjelium na utierni: Mk 70. začalo (16, 1 – 8) = radové o vzkriesení.

Apoštol na liturgii: 81. začalo od polovice (Rim 2, 10 – 16) = radové čítanie, a 28. začalo (Sk 11, 19–26. 29–30) = svätým Bartolomejovi a Barnabášovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 9. začalo (4, 18 – 23) = radové čítanie, a Lk 51. začalo (10, 16 – 21) = svätým Bartolomejovi a Barnabášovi.
 
12 Pon
šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia


šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
Súčasná prax:
Pondelok 3. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. Náš prepodobný otec Onufrios Veľký; náš prepodobný otec Peter Atoský.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Pôvodná prax:
Pondelok 3. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Onufrios Veľký; náš prepodobný otec Peter Atoský.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
Pri aplikovaní súčasnej i pôvodnej praxe:
Apoštol na liturgii: 94. začalo (Rim 7, 1 – 13) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = prepodobným.
Evanjelium na liturgii: Mt 34. začalo (9,36 – 10,8) = radové čítanie, prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = prepodobným.
 
13 Ut   Súčasná prax:
Utorok 3. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. Svätá mučenica Akvilína. Svätý Trifylios, biskup cyperskej Leukosie.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Pôvodná prax:
Utorok 3. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá mučenica Akvilína. Svätý Trifylios, biskup cyperskej Leukosie.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
Pri aplikácii súčasnej i pôvodnej praxe:
Apoštol na liturgii: 95. začalo (Rim 7,14 – 8,2) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätému Juliánovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 35. začalo (10, 9 – 15) = radové čítanie, prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätému Juliánovi.
 
14 Str   Súčasná prax:
Streda 3. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. Svätý prorok Elizeus. Náš otec svätý Metod, konštantínopolský patriarcha.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Pôvodná prax:
Streda 3. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Elizeus. Náš otec svätý Metod, konštantínopolský patriarcha.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
Pri aplikácii súčasnej i pôvodnej praxe:
Apoštol na liturgii: 96. začalo (Rim 8, 2 – 13) = radové čítanie, prípadne aj 57. začalo (Jak 5, 10 – 20) = prorokovi Elizeovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 36. začalo (10, 16 – 22) = radové čítanie, prípadne aj Lk 14. začalo (4, 22b – 30) = prorokovi Elizeovi.
 
15 Štv   Súčasná prax:
Štvrtok 3. týždňa po Päťdesiatnici. Odovzdanie sviatku Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. (Svätý prorok Amos.) [Prepodobný Hieronym, stridonský presbyter.]
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Pôvodná prax:
Štvrtok 3. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Amos. [Prepodobný Hieronym, stridonský presbyter.]
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Tento deň môže byť plne aliturgický.
Pri aplikácii súčasnej praxe:
Apoštol na liturgii: 98. začalo (Rim 8, 22 – 27) = radové čítanie z tohto dňa, a 101. začalo (Rim 9, 6 – 19) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.
Evanjelium na liturgii: Mt 37. začalo (10, 23 – 31) = radové čítanie z tohto dňa, a Mt 38. začalo (10, 32 – 36; 11, 1) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Pri aplikácii pôvodnej praxe:
Apoštol na obednici (prípadne na liturgii): 98. začalo (Rim 8, 22 – 27) = radové čítanie.
Evanjelium na obednici (prípadne na liturgii): Mt 37. začalo (10, 23 – 31) = radové čítanie.
 
16 Pia   Súčasná prax:
Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista, Milujúceho ľudí. Odporúčaný sviatok. (Náš otec svätý Tychón Divotvorca, amatuntský biskup.)
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Pôvodná prax:
Piatok 3. týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Tychón Divotvorca, amatuntský biskup.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Tento deň môže byť plne aliturgický.
Pri aplikácii súčasnej praxe:
Evanjelium na utierni: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = Milujúcemu ľudí.

Apoštol na liturgii: 306. začalo (Hebr 2, 11 – 18) = Milujúcemu ľudí.
Evanjelium na liturgii: Jn 9. začalo (3, 13 – 17) = Milujúcemu ľudí.

Pri aplikovaní pôvodnej praxe:
Apoštol na obednici (prípadne na liturgii): 101. začalo (Rim 9, 6 – 19) = radové čítanie.
Evanjelium na obednici (prípadne na liturgii): Mt 38. začalo (10, 32 – 36; 11, 1) = radové čítanie.

Parémie na večierni, ak sa k zajtrajšku berie 2. možnosť: Nár 1, 1abc. 2-3d. 9ef. 12. 13abef. 16. 17abcd. 20abcd; Nár 2, 13abcd. 15. 17abc. 18ef. 19. 20ab. 3, 5. 12-13. 15. 19. 21- 23. 25-26; Nár 3, 40-41. 55-60. 64. 4, 1. 2ab. 7. 11a. 20. 5, 19. 21 = všetky tri Spolutrpiteľke.
 
17 Sob   BUĎ: Sobota 3. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Manuel, Sabel a Izmael. [Náš prepodobný otec Hypatios, igumen Rufínovho kláštora.] [Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
ALEBO:
Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky. Sobota 3. týždňa po Päťdesiatnici. (Svätí mučeníci Manuel, Sabel a Izmael.) [Náš prepodobný otec Hypatios, igumen Rufínovho kláštora.]
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 85. začalo (Rim 3,28 – 4,3) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = mučeníkom.
Evanjelium na liturgii: Mt 24. začalo (7,24 – 8,4) = radové čítanie, prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = mučeníkom.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Jn 61. začalo (19, 25 – 27) = Spolutrpiteľke.

Apoštol na liturgii: 240. začalo (Flp 2, 5 – 11) = Spolutrpiteľke, a 85. začalo (Rim 3,28 – 4,3) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 61. začalo (19, 25 – 27) = Spolutrpiteľke, a Mt 24. začalo (7,24 – 8,4) = radové čítanie.
 
18 NE   NEDEĽA 3. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätý mučeník Leontios.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
2. hlas, 3. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 88. začalo (Rim 5, 1 – 10) = radové čítanie, prípadne aj 29. začalo (Sk 12, 1 – 11) = svätému Leontiovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 18. začalo (6, 22 – 33) = radové čítanie, prípadne aj Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätému Leontiovi.

Parémie na večierni: 77. začalo (Júd 1, 1 – 10); 78. začalo – 1. časť (Júd 1, 11 – 16); 78. začalo – 2. časť (Júd 1, 17 – 25) = všetky tri svätému Júdovi.
 
19 Pon polyjelejný sviatok (bez bdenia) Svätý apoštol Júda, podľa tela Pánov brat. Pondelok 4. týždňa po Päťdesiatnici.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätému Júdovi.

Apoštol na liturgii: 77. začalo (Júd 1, 1 – 10) = svätému Júdovi, a 102. začalo (Rim 9, 18 – 33) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 48. začalo od polovice (14, 21 – 24) = svätému Júdovi, a Mt 40. začalo (11, 2 – 15) = radové čítanie.
 
20 Ut   Utorok 4. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Metod, patarský biskup.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
Tento deň môže byť plne aliturgický.
Apoštol na obednici (prípadne na liturgii): 104. začalo (Rim 10,11 – 11,2a) = radové čítanie.
Evanjelium na obednici (prípadne na liturgii): Mt 41. začalo (11, 16 – 20) = radové čítanie.
 
21 Str   Streda 4. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Julián Tarzský.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
Apoštol na liturgii: 105. začalo (Rim 11, 2b – 12) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätému Juliánovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 42. začalo (11, 20 – 26) = radové čítanie, prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätému Juliánovi.
 
22 Štv   Štvrtok 4. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Eusebios, samosatský biskup.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
Tento deň môže byť plne aliturgický.
Apoštol na obednici (prípadne na liturgii): 106. začalo (Rim 11, 13 – 24) = radové čítanie.
Evanjelium na obednici (prípadne na liturgii): Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = radové čítanie.
 
23 Pia   Piatok 4. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá mučenica Agripína.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
Tento deň môže byť plne aliturgický.
Apoštol na liturgii: 107. začalo (Rim 11, 25 – 36) = radové čítanie z tohto dňa, a 92. začalo (Rim 6, 11 – 17) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.
Evanjelium na liturgii: Mt 44. začalo (12, 1 – 8) = radové čítanie z tohto dňa, Mt 26. začalo (8, 14 – 23) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Parémie na večierni: Gn 17, 15-17. 19a. 18, 11a. 12-14a. 21, 1a. 2. 4-8; Sdc 13, 2-5a. 8. 13-14a. 17-18. 21a; Iz 40, 1-3. 9a-e. 41, 17d-18. 45, 8a-d. 48, 20b-21b. 54,1 = všetky tri svätému Jánovi Predchodcovi.
 
24 Sob veľký sviatok NARODENIE ÚCTYHODNÉHO A SLÁVNEHO PÁNOVHO PROROKA, PREDCHODCU A KRSTITEĽA JÁNA.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
Evanjelium na utierni: Lk 3. začalo (1, 24 – 25. 57 – 68. 76. 80) = svätému Jánovi Predchodcovi.

Apoštol na liturgii: 112. začalo (Rim 13,11b – 14,4) = svätému Jánovi Predchodcovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 1. začalo (1, 1 – 25. 57 – 68. 76. 80) = svätému Jánovi Predchodcovi.
Doplňujúce materiály - kliknite sem!
25 NE   NEDEĽA 4. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätá prepodobná mučenica Febrónia.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
3. hlas, 4. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Lk 112. začalo (24, 1 – 12) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 93. začalo (Rim 6, 18 – 23) = radové čítanie, prípadne aj 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10) = svätej Febrónii.
Evanjelium na liturgii: Mt 25. začalo (8, 5 – 13) = radové čítanie, prípadne aj Lk 33. začalo (7, 36 – 50) = svätej Febrónii.
 
26 Pon   Pondelok 5. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Dávid zo Solúna.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
Apoštol na liturgii: 109. začalo (Rim 12, 4–5. 15–21) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 45. začalo (12, 9 – 13) = radové čítanie.
 
27 Ut   Utorok 5. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Samson Pohostinný.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
Apoštol na liturgii: 114. začalo (Rim 14, 9 – 18) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Samsonovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 46. začalo (12, 14–16. 22–30) = radové čítanie, prípadne aj Lk 67. začalo (12, 32 – 40) = svätému Samsonovi.
 
28 Str šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Streda 5. týždňa po Päťdesiatnici. Prenesenie pozostatkov svätých nezištníkov Kýra a Jána.
[Posledný deň petro-pavlovského pôstu.]
Apoštol na liturgii: 117. začalo (Rim 15, 7 – 16) = radové čítanie z tohto dňa, a 118. začalo (Rim 15, 17 – 29) = radové čítanie z nasledujúceho dňa, prípadne aj 153. začalo (1 Kor 12,27 – 13,8a) = svätým Kýrovi a Jánovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 48. začalo (12, 38 – 45) = radové čítanie z tohto dňa, Mt 49. začalo (12,46 – 13,3a) = radové čítanie z nasledujúceho dňa, prípadne aj Mt 34. začalo od polovice (10,1. 5 – 8) = svätým Kýrovi a Jánovi.

Parémie na večierni: 58. začalo od polovice (1 Pt 1, 3 – 9); 58. začalo od polovice (1 Pt 1, 13 – 19); 58. začalo od polovice (1 Pt 2, 11 – 24c) = všetky tri svätým Petrovi a Pavlovi.
 
29 Štv veľký sviatok SVÄTÍ, SLÁVNI A VŠECHVÁLNI NAJVYŠŠÍ APOŠTOLI PETER A PAVOL. Prikázaný sviatok. Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätým Petrovi a Pavlovi.

Apoštol na liturgii: 193. začalo (2 Kor 11,21b – 12,9) = svätým Petrovi a Pavlovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 67. začalo (16, 13 – 19) = svätým Petrovi a Pavlovi.
Doplňujúce materiály - kliknite sem!
30 Pia šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím Piatok 5. týždňa po Päťdesiatnici. Zbor svätých, slávnych a všechválnych dvanástich apoštolov. Apoštol na liturgii: 120. začalo (Rim 16, 1 – 16) = radové čítanie, a 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16) = svätým apoštolom.
Evanjelium na liturgii: Mt 50. začalo (13, 3b – 9) = radové čítanie, a Mk 12. začalo (3, 13 – 19) = svätým apoštolom.
 

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mena tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 

Gréckokatolíci na Slovensku


Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (jún 2023)

(c) www.grkat.net   01.06.2023  andreios  (doplnené 08.06.2023)

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár - katolícky kalendár byzantsko-slovanského obradu (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Kalendárium katolíckej cirkvi byzantskej tradície na Slovensku. Kalendár, čítania, svätci, svätí, sviatky, liturgia. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church (Greek Catholic). Calendar, readings, Slovakia, Rímskokatolícky kalendár (kalendár Rímskokatolíckej cirkvi) i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) - božské chvály čiže časoslov. Omša, perikopa, perikopy, začalo.