Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

JÚL 2023

Kalendár na jún 2023, obsah (staršie kalendáre).

 

1 Sob šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Sobota 5. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí nezištníci a divotvorcovia Kozma a Damián. Apoštol na liturgii: 97. začalo (Rim 8, 14 – 21) = radové čítanie, prípadne aj 153. začalo (1 Kor 12,27 – 13,8a) = svätým Kozmovi a Damiánovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 30. začalo (9, 9 – 13) = radové čítanie, prípadne aj Mt 34. začalo od polovice (10, 1. 5–8) = svätým Kozmovi a Damiánovi.
 
2 NE šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím NEDEĽA 5. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Uloženie úctyhodného rúcha našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky v Blachernách.
4. hlas, 5. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Lk 113. začalo (24, 12 – 35) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 103. začalo (Rim 10, 1 – 10) = radové čítanie, a 320. začalo (Hebr 9, 1 – 7) = Bohorodičke.
Evanjelium na liturgii: Mt 28. začalo (8,28 – 9,1) = radové čítanie, a Lk 54. začalo (10, 38–42; 11, 27–28) = Bohorodičke.
 
3 Pon   Pondelok 6. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Hyacint. Apoštol na liturgii: 121. začalo (Rim 16, 17 – 24) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 51. začalo (13, 10 – 23) = radové čítanie.
 
4 Ut   Utorok 6. týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Andrej Jeruzalemčan, krétsky arcibiskup. Prepodobná Marta, matka svätého Simeona z Obdivuhodného vrchu. Apoštol na liturgii: 122. začalo (1 Kor 1, 1 – 9) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj 127. začalo (1 Kor 2,9b – 3,8) = radové čítanie z nasledujúceho dňa; prípadne aj 318. začalo od polovice (Hebr 8, 3 – 6) = svätým.
Evanjelium na liturgii: Mt 52. začalo (13, 24 – 30) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj Mt 53. začalo (13, 31 – 36a) = radové čítanie z nasledujúceho dňa; prípadne aj Mt 21. začalo (7, 12 – 21) = svätým.

Parémie na večierni, ak sa berie 1. možnosť: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3b; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Atanázovi.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b; Prís 10,31 – 11,2. 4. 3. 5–12; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätým Cyrilovi a Metodovi.
 
5 Str polyjelejný sviatok (bez bdenia)
polyjelejný sviatok s bdením
BUĎ: Náš prepodobný otec Atanáz Atoský. Streda 6. týždňa po Päťdesiatnici. ALEBO: Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov. Ak sa berie 1. možnosť:
Evanjelium na utierni: Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Atanázovi.

Apoštol na liturgii: 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Atanázovi, a 127. začalo (1 Kor 2,9b – 3,8) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Atanázovi, a Mt 53. začalo (13, 31 – 36a) = radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9) = svätým Cyrilovi a Metodovi.

Apoštol na liturgii: 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätým Cyrilovi a Metodovi; ak sa nekonalo bdenie, tak aj 127. začalo (1 Kor 2,9b – 3,8) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 11. začalo (5, 14 – 19) = svätým Cyrilovi a Metodovi; ak sa nekonalo bdenie, tak aj Mt 53. začalo (13, 31 – 36a) = radové čítanie.
Doplňujúce materiály - kliknite sem!
6 Štv   Štvrtok 6. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Sisoés Veľký. Apoštol na liturgii: 129. začalo (1 Kor 3, 18 – 23) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 54. začalo (13, 36b – 43) = radové čítanie.
 
7 Pia   Piatok 6. týždňa po Päťdesiatnici. Naši prepodobní otcovia Tomáš z Maley a Akakios, ktorý sa spomína v spise Rebrík. Apoštol na liturgii: 130. začalo od polovice (1 Kor 4, 5 – 8) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 55. začalo (13, 44 – 54a) = radové čítanie.
 
8 Sob šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Sobota 6. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý veľkomučeník Prokop. Apoštol na liturgii: 100. začalo (Rim 9, 1 – 5) = radové čítanie, prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Prokopovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 32. začalo (9, 18 – 26) = radové čítanie, prípadne aj Mt 39. začalo (10,37 – 11,1) = svätému Prokopovi.
 
9 NE   NEDEĽA 6. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätý hieromučeník Pankrác, tauromenský biskup.
5. hlas, 6. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Lk 114. začalo (24, 36b – 53) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 110. začalo (Rim 12, 6 – 14) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 29. začalo (9, 1 – 8) = radové čítanie.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3b; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Antonovi.
 
10 Pon
polyjelejný sviatok (bez bdenia)
BUĎ: Pondelok 7. týždňa po Päťdesiatnici. Štyridsiati piati svätí mučeníci z arménskeho Nikopola. [Svätí bratia a mučeníci František, Mútus, Rafael a spoločníci, ktorí boli zabití v Damasku.] ALEBO: Náš prepodobný otec Anton Pečersko-Kyjevský. Pondelok 7. týždňa po Päťdesiatnici. [Svätí bratia a mučeníci František, Mútus, Rafael a spoločníci, ktorí boli zabití v Damasku.] Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 134. začalo (1 Kor 5,9 – 6,11) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 56. začalo (13, 54 – 58) = radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Antonovi.

Apoštol na liturgii: 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Antonovi, a 134. začalo (1 Kor 5,9 – 6,11) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Antonovi, a Mt 56. začalo (13, 54 – 58) = radové čítanie.
 
11 Ut šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Utorok 7. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá všechválna mučenica Eufémia. Odchod do večnosti blaženej Oľgy, kyjevskej kňažnej, pri svätom krste nazvanej Helena. Apoštol na liturgii: 136. začalo (1 Kor 6,20b – 7,12) = radové čítanie, prípadne aj 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10) = svätej Eufémii.
Evanjelium na liturgii: Mt 57. začalo (14, 1 – 13) = radové čítanie, prípadne aj Lk 33. začalo (7, 36 – 50) = svätej Eufémii.
 
12 Str   Streda 7. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Proklos a Hilarios. Náš prepodobný otec Michal Maleinský. Apoštol na liturgii: 137. začalo (1 Kor 7,12b – 24) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 60. začalo (14,35 – 15,11) = radové čítanie.
 
13 Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Štvrtok 7. týždňa po Päťdesiatnici. Zhromaždenie k svätému archanjelovi Gabrielovi. Náš prepodobný otec Štefan Svätosávsky. [Náš otec svätý Julián, kenomanijský biskup.] Apoštol na liturgii: 138. začalo (1 Kor 7, 24 – 35) = radové čítanie, prípadne aj 305. začalo (Hebr 2, 2 – 10) = svätému archanjelovi Gabrielovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 61. začalo (15, 12 – 21) = radové čítanie, prípadne aj Lk 51. začalo (10, 16 – 21) = svätému archanjelovi Gabrielovi.
 
14 Pia šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Piatok 7. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý apoštol Akvila. Svätí mučeníci Kéryk a jeho matka Julita (presun z nasledujúceho dňa). Apoštol na liturgii: 139. začalo (1 Kor 7,35 – 8,7) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj 108. začalo (Rim 12, 1 - 3) = radové čítanie z nasledujúceho dňa; prípadne aj 154. začalo od polovice (1 Kor 13,11 – 14, 5) = svätým Kérykovi a Julite.
Evanjelium na liturgii: Mt 63. začalo (15, 29b – 31) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj Mt 39. začalo (10,37 – 11,1) = radové čítanie z nasledujúceho dňa; prípadne aj Lk 51. začalo od polovice (10, 19 – 21) = svätým Kérykovi a Julite.

Parémie na večierni: 1 Kr 8, 22–23a. 27b–30; Iz 61,10 – 62,5; Iz 60, 1 – 16 = všetky tri svätému Vladimírovi.
 
15 Sob polyjelejný sviatok s bdením Svätý apoštolom rovný a veľký knieža Vladimír, pri svätom krste nazvaný Bazil. Evanjelium na utierni: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Vladimírovi.

Apoštol na liturgii: 200. začalo (Gal 1, 11 – 19) = svätému Vladimírovi; ak sa k dnešku nekonalo bdenie, tak aj 108. začalo (Rim 12, 1 - 3) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 35. začalo od polovice (10, 1 – 9) = svätému Vladimírovi; ak sa k dnešku nekonalo bdenie, tak aj Mt 39. začalo (10,37 – 11,1) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Gn 14, 14 – 20; Dt 1, 8–11. 15–17a; Dt 10, 14 – 21 = všetky tri svätým otcom.
 
16 NE   NEDEĽA 7. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Pamiatka svätých otcov šiestich ekumenických snemov. (Svätý hieromučeník Aténogenés a jeho desiati učeníci.)
6. hlas, 7. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 63. začalo (20, 1 – 10) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 116. začalo (Rim 15, 1 – 7) = radové čítanie, a 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = svätým otcom.
Evanjelium na liturgii: Mt 33. začalo (9, 27 – 35) = radové čítanie, a Jn 56. začalo (17, 1 – 13) = svätým otcom.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Jób 2, 1 – 10; Múd 5, 1 – 13; Sir 2, 6 – 13 = všetky tri svätému Pavlovi.
 
17 Pon šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
polyjelejný sviatok s bdením
BUĎ: Pondelok 8. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá veľkomučenica Marína. ALEBO: Blažený hieromučeník Pavol, prešovský biskup. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 142. začalo (1 Kor 9, 13 – 18) = radové čítanie, prípadne aj 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10) = svätej Maríne.
Evanjelium na liturgii: Mt 65. začalo (16, 1 – 6) = radové čítanie, prípadne aj Lk 33. začalo (7, 36 – 50) = svätej Maríne.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Lk 67. začalo (12, 32 – 40) = svätému Pavlovi.

Apoštol na liturgii: 73. začalo od polovice (1 Jn 4, 11 – 16) = svätému Pavlovi; ak sa k dnešku nekonalo bdenie, tak aj 142. začalo (1 Kor 9, 13 – 18) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 67. začalo (12, 32 – 40) = svätému Pavlovi; ak sa k dnešku nekonalo bdenie, tak aj Mt 65. začalo (16, 1 – 6) = radové čítanie.
Doplňujúce materiály - kliknite sem!
18 Ut   Utorok 8. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Emilián. [Svätý mučeník Hyacint z Amastridy. Naši prepodobní otcovia Andrej – Svorad a Beňadik.] Apoštol na liturgii: 144. začalo (1 Kor 10, 5 – 12) = radové čítanie z toho dňa; ak sa k včerajšku konalo bdenie, tak aj 142. začalo (1 Kor 9, 13 – 18) = radové čítanie zo včera.
Evanjelium na liturgii: Mt 66. začalo (16, 6 – 12) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa k včerajšku konalo bdenie, tak aj Mt 65. začalo (16, 1 – 6) = radové čítanie zo včera.
 
19 Str   Streda 8. týždňa po Päťdesiatnici. Naša prepodobná matka Makrína, sestra Bazila Veľkého. Náš prepodobný otec Dios. Apoštol na liturgii: 145. začalo (1 Kor 10, 12 – 22) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj 147. začalo (1 Kor 10,28 – 11,7) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.
Evanjelium na liturgii: Mt 68. začalo (16, 20 – 24) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj Mt 69. začalo (16, 24 – 28) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Parémie na večierni: 1 Kr 17, 1 – 24; 1 Kr 18, 1. 17–42. 45–46. 19, 1–16; 1 Kr 19, 19bd. 20a. 21b + 2 Kr 2, 1. 6-14 = všetky tri svätému Eliášovi.
 
20 Štv polyjelejný sviatok s bdením Svätý a slávny prorok Eliáš. Evanjelium na utierni: Lk 14. začalo (4, 22b – 30) = svätému Eliášovi.

Apoštol na liturgii: 57. začalo (Jak 5, 10 – 20) = svätému Eliášovi; ak sa k dnešku nekonalo bdenie, tak aj 147. začalo (1 Kor 10,28 – 11,7) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 14. začalo (4, 22b – 30) = svätému Eliášovi; ak sa k dnešku nekonalo bdenie, tak aj Mt 69. začalo (16, 24 – 28) = radové čítanie.
 
21 Pia   Piatok 8. týždňa po Päťdesiatnici. Naši prepodobní otcovia Simeon, blázon pre Krista, a Ján, jeho spoluaskéta. Svätý prorok Ezechiel. Apoštol na liturgii: 148. začalo (1 Kor 11, 8 – 22) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 71. začalo (17, 10 – 18) = radové čítanie.
 
22 Sob šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Sobota 8. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá myronosička a apoštolom rovná Mária Magdaléna. Návrat pozostatkov svätého hieromučeníka Fóka. Apoštol na liturgii: 111. začalo (Rim 13, 1 – 10) = radové čítanie, prípadne aj 141. začalo (1 Kor 9, 2b – 12) = svätej Márii Magdaléne.
Evanjelium na liturgii: Mt 47. začalo (12, 30 – 37) = radové čítanie, prípadne aj Lk 34. začalo (8, 1 – 3) = svätej Márii Magdaléne.
 
23 NE   NEDEĽA 8. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätí mučeníci Trofim, Teofil a spoločníci.
7. hlas, 8. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 64. začalo (20, 11 – 18) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 124. začalo (1 Kor 1, 10 – 18) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 58. začalo (14, 14b – 22) = radové čítanie.

Parémie na večierni, ak sa berie 2. možnosť: Iz 43, 9 – 14b; Múd 3, 1 – 9; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätým Borisovi a Glebovi.
 
24 Pon
polyjelejný sviatok (bez bdenia)
BUĎ: Pondelok 9. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá veľkomučenica Kristína. ALEBO: Svätí mučeníci Boris a Gleb, pri svätom krste nazvaní Roman a Dávid. Pondelok 9. týždňa po Päťdesiatnici. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 150. začalo (1 Kor 11,31 – 12,6) = radové čítanie, prípadne aj 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10) = svätej Kristíne.
Evanjelium na liturgii: Mt 74. začalo (18, 1 – 10) = radové čítanie, prípadne aj Lk 33. začalo (7, 36 – 50) = svätej Kristíne.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätým Borisovi a Glebovi.

Apoštol na liturgii: 99. začalo (Rim 8, 28 – 39) = svätým Borisovi a Glebovi, a 150. začalo (1 Kor 11,31 – 12,6) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätým Borisovi a Glebovi, a Mt 74. začalo (18, 1 – 10) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3b; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätej Anne.
 
25 Ut polyjelejný sviatok (bez bdenia) Zosnutie svätej Anny, matky presvätej Bohorodičky. Utorok 9. týždňa po Päťdesiatnici. (Pamiatka svätých žien Olympiády a Eupraxie.) Evanjelium na utierni: Mt 56. začalo (13, 54 – 58) = svätej Anne.

Apoštol na liturgii: 210. začalo od polovice (Gal 4, 22b – 31) = svätej Anne, a 152. začalo (1 Kor 12, 12 – 26) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 36. začalo (8, 16 – 21) = svätej Anne, a Mt 76. začalo (18, 18 – 22; 19,1 – 2. 13 – 15) = radové čítanie.
 
26 Str   Streda 9. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Hermolaos a spoločníci. Svätá prepodobná mučenica Paraskeva. Apoštol na liturgii: 154. začalo (1 Kor 13,4 – 14,5) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 80. začalo (20, 1 – 16) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Iz 43, 9 – 14b; Múd 3, 1 – 9; Múd 5,15 – 6,3b = všetky tri svätému Panteleimónovi.
 
27 Štv polyjelejný sviatok (bez bdenia) Svätý veľkomučeník a uzdravovateľ Panteleimón. Štvrtok 9. týždňa po Päťdesiatnici. [Náš otec svätý Kliment Divotvorca, ochridský arcibiskup, respektíve naši prepodobní otcovia sedmopočetníci Cyril, Metod, Gorazd, Kliment, Naum Sáva a Angelár.] Evanjelium na utierni: Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätému Panteleimónovi.

Apoštol na liturgii: 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Panteleimónovi, a 155. začalo (1 Kor 14, 6 – 19) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätému Panteleimónovi, a Mt 81. začalo (20, 17 – 28) = radové čítanie.
Doplňujúce materiály - kliknite sem!
28 Pia   Piatok 9. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí apoštoli a diakoni Prochor, Nikanor, Timón a Parmenas. Apoštol na liturgii: 157. začalo (1 Kor 14, 26b – 40) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 83. začalo od polovice (21, 12–14. 17–20) = radové čítanie.
 
29 Sob   Sobota 9. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Kallinik. Apoštol na liturgii: 113. začalo (Rim 14, 6 – 9) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 64. začalo (15, 32 – 39) = radové čítanie.
 
30 NE polyjelejný sviatok (bez bdenia) NEDEĽA 9. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätí apoštoli Silas, Silván a spoločníci.
8. hlas, 9. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 65. začalo (20, 19 – 31) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 128. začalo (1 Kor 3, 9 – 17) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 59. začalo (14, 22 – 34) = radové čítanie.
 
31 Pon šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Pondelok 10. týždňa po Päťdesiatnici. Predsviatok Vynesenia úctyhodného a životodarného Pánovho Kríža. Svätý a spravodlivý Eudokim. Apoštol na liturgii: 159. začalo (1 Kor 15, 12 – 19) = radové čítanie z tohto dňa, a 161. začalo (1 Kor 15, 29 – 38) = radové čítanie z nasledujúceho dňa, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Eudokimovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 84. začalo (21, 18 – 22) = radové čítanie z tohto dňa, a Mt 85. začalo (21, 23b – 27) = radové čítanie z nasledujúceho dňa, prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = svätému Eudokimovi.
 

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mena tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 

Gréckokatolíci na Slovensku


Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (júl 2023)

(c) www.grkat.net  29.06.2023  andreios   (doplnené 07.07.2023)

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church (Greek Catholic). Rímskokatolícky kalendár i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) - božské chvály čiže časoslov.