Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

OKTÓBER 2023

Kalendár na september 2023, obsah (staršie kalendáre).

 

1 NE veľký sviatok NEDEĽA 18. (19.) TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. A BUĎ: Svätý apoštol Ananiáš, jeden zo sedemdesiatich. Náš prepodobný otec Roman Sladkopevec. 1. hlas, 7. utierňové evanjelium. ALEBO: PRESVÄTÁ BOHORODIČKA OCHRANKYŇA. (Svätý apoštol Ananiáš, jeden zo sedemdesiatich. Náš prepodobný otec Roman Sladkopevec.) 1. hlas. ALEBO: PRESVÄTÁ BOHORODIČKA OCHRANKYŇA. Svätý apoštol Ananiáš, jeden zo sedemdesiatich. (Náš prepodobný otec Roman Sladkopevec.) 1. hlas. Ak sa berie 1. možnosť:
1. hlas, 7. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 63. začalo (20, 1 – 10) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 194. začalo (2 Kor 11,31 – 12,9) = radové čítanie, prípadne aj 21. začalo od polovice (Sk 9, 10 – 19a) = svätému Ananiášovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 26. začalo (6, 31 – 36) = radové čítanie, prípadne aj Lk 51. začalo (10, 16 – 21) = svätému Ananiášovi.

Ak sa berie 2. možnosť:
1. hlas.
Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39–49. 56) = Bohorodičke Márii.

Apoštol na liturgii: 194. začalo (2 Kor 11,31 – 12,9) = radové čítanie, a 320. začalo (Hebr 9, 1 – 7) = Bohorodičke Márii.
Evanjelium na liturgii: Lk 26. začalo (6, 31 – 36) = radové čítanie, a Lk 54. začalo (10, 38–42; 11, 27–28) = Bohorodičke Márii.

Ak sa berie 3. možnosť:
1. hlas.
Evanjelium na utierni: Lk 4. začalo (1, 39–49. 56) = Bohorodičke Márii.

Apoštol na liturgii: 194. začalo (2 Kor 11,31 – 12,9) = radové čítanie, a 320. začalo (Hebr 9, 1 – 7) = Bohorodičke Márii, prípadne aj 21. začalo od polovice (Sk 9, 10 – 19a) = svätému Ananiášovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 26. začalo (6, 31 – 36) = radové čítanie, a Lk 54. začalo (10, 38–42; 11, 27–28) = Bohorodičke Márii, prípadne aj Lk 51. začalo (10, 16 – 21) = svätému Ananiášovi.
Doplňujúce materiály - kliknite sem!
2 Pon šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Pondelok 19. (20.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Cyprián a svätá mučenica Justína. (Svätý Andrej, blázon pre Krista.) Apoštol na liturgii: 241. začalo (Flp 2, 12 – 16a) = radové čítanie, prípadne aj 280. začalo (1 Tim 1, 12 – 17) = svätému Cypriánovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 25. začalo (6, 24 – 30) = radové čítanie, prípadne aj Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Cypriánovi.
 
3 Ut šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Utorok 19. (20.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Dionýz Areopagita. Apoštol na liturgii: 242. začalo (Flp 2, 16b – 23) = radové čítanie, prípadne aj 40. začalo (Sk 17, 16 – 34) = svätému Dionýzovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 27. začalo (6, 37 – 45) = radové čítanie, prípadne aj Mt 55. začalo (13, 44 – 54a) = svätému Dionýzovi.
 
4 Str   Streda 19. (20.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Hierotej, aténsky biskup. Apoštol na liturgii: 243. začalo (Flp 2, 24 – 30) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 28. začalo (6,46 – 7,1) = radové čítanie.
 
5 Štv   Štvrtok 19. (20.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätá mučenica Charitína. Apoštol na liturgii: 244. začalo (Flp 3, 1 – 8) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 31. začalo (7, 17 – 30) = radové čítanie.

Parémie na večierni: 1 Jn 1, 1 – 7; Jak 1, 1 – 12; Júd 1, 1-7. 17-25 = všetky tri svätému Tomášovi.
 
6 Pia polyjelejný sviatok (bez bdenia) Svätý a slávny apoštol Tomáš. Piatok 19. (20.) týždňa po Päťdesiatnici. Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätému Tomášovi.

Apoštol na liturgii: 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16) = svätému Tomášovi, a 245. začalo (Flp 3, 8b – 19) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 65. začalo (20, 19 – 31) = svätému Tomášovi, a Lk 32. začalo (7, 31 – 35) = radové čítanie.
 
7 Sob šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Sobota 19. (20.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Sergej a Bakchus. Apoštol na liturgii: 168. začalo (2 Kor 1, 8 – 11) = radové čítanie, prípadne aj 330. začalo (Hebr 11,33 – 12,2a) = svätým Sergejovi a Bakchovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 20. začalo (5, 27 – 32) = radové čítanie, prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätým Sergejovi a Bakchovi.
 
8 NE   NEDEĽA 19. (20.) TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. A BUĎ: Naša prepodobná matka Pelágia. ALEBO: Pamiatka zázračnej klokočovskej ikony Presvätej Bohorodičky, Patrónky Zemplína. (Naša prepodobná matka Pelágia.)
2. hlas, 8. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 64. začalo (20, 11 – 18) = radové o zmŕtvychvstaní.

Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 200. začalo (Gal 1, 11 – 19) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 30. začalo (7, 11 – 16) = radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: 200. začalo (Gal 1, 11 – 19) = radové čítanie, a 320. začalo (Hebr 9, 1 – 7) = Bohorodičke Márii.
Evanjelium na liturgii: Lk 30. začalo (7, 11 – 16) = radové čítanie, a Lk 54. začalo (10, 38–42; 11, 27–28) = Bohorodičke Márii.

Parémie na večierni: 1 Jn 1, 1 – 7; Jak 1, 1 – 12; Júd 1, 1–7. 17–25 = svätému Jakubovi Alfejovmu.
 
9 Pon polyjelejný sviatok (bez bdenia) Svätý apoštol Jakub Alfejov. Pondelok 20. (21.) týždňa po Päťdesiatnici. (Náš prepodobný otec Andronik a jeho manželka Atanázia.) Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätému Jakubovi.

Apoštol na liturgii: 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16) = svätému Jakubovi, a 248. začalo (Flp 4, 10 – 23) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 51. začalo (10, 16 – 21) = svätému Jakubovi, a Lk 33. začalo (7, 36 – 50) = radové čítanie.
 
10 Ut   Utorok 20. (21.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Eulampios a Eulampia. Apoštol na liturgii: 249. začalo (Kol 1, 1–2a. 7–11) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 34. začalo (8, 1 – 3) = radové čítanie.
 
11 Str   Streda 20. (21.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý apoštol Filip, jeden zo siedmich diakonov. Náš prepodobný otec a tvorca kánonov Teofan Popísaný, nicejský biskup. Apoštol na liturgii: 251. začalo (Kol 1, 18 – 23) = radové čítanie, prípadne aj 20. začalo (Sk 8, 26 – 39) = svätému Filipovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 37. začalo (8, 22 – 25) = radové čítanie, prípadne aj Lk 50. začalo (10, 1 – 15) = svätému Filipovi.
 
12 Štv   Štvrtok 20. (21.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Probus, Tarach a Andronik. Náš prepodobný otec Kozma Jeruzalemčan, majumský biskup a tvorca kánonov. [Náš otec svätý Martin Milosrdný, tourský biskup.] Apoštol na liturgii: 252. začalo (Kol 1, 24 – 29) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätým mučeníkom.
Evanjelium na liturgii: Lk 41. začalo (9, 7 – 11) = radové čítanie, prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätým mučeníkom.
 
13 Pia   Piatok 20. (21.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Karpos, Papyl a Agatonika. Apoštol na liturgii: 253. začalo (Kol 2, 1 – 7) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 42. začalo (9, 12b – 18a) = radové čítanie.
 
14 Sob
šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
Sobota 20. (21.) týždňa po Päťdesiatnici. A BUĎ: Svätí mučeníci Nazarios, Gerbasios, Protasios a Celzius. ALEBO: Naša prepodobná matka Paraskeva Tarnovská. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 174. začalo (2 Kor 3, 12 – 18) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 22. začalo (6, 1 – 10) = radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: 174. začalo (2 Kor 3, 12 – 18) = radové čítanie, prípadne aj 208. začalo (Gal 3, 23 – 29) = svätej Paraskeve.
Evanjelium na liturgii: Lk 22. začalo (6, 1 – 10) = radové čítanie, prípadne aj Mt 104. začalo (25, 1 – 13) = svätej Paraskeve.

Parémie na večierni: Gn 14, 14 – 20; Dt 1, 8 – 11. 15 – 17a; Dt 10, 14 – 21 = svätým otcom.
 
15 NE   NEDEĽA 20. (21.) TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Pamiatka svätých otcov siedmeho všeobecného snemu. (Náš prepodobný otec Eutymios Nový. Svätý prepodobný mučeník Lukián, presbyter veľkej Antiochie.)
3. hlas, 9. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 65. začalo (20, 19 – 31) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 203. začalo (Gal 2, 16 – 20) = radové čítanie, a 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = svätým otcom.
Evanjelium na liturgii: Lk 35. začalo (8, 5 – 15) = radové čítanie, a Jn 56. začalo (17, 1 – 13) = svätým otcom.
 
16 Pon   Pondelok 21. (22.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Longín Stotník. Apoštol na liturgii: 255. začalo (Kol 2, 13 – 20) = radové čítanie, prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Longínovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 43. začalo (9, 18 – 22) = radové čítanie, prípadne aj Mt 113. začalo (27, 33 – 54) = svätému Longínovi.
 
17 Ut   Utorok 21. (22.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Ozeáš. Svätý prepodobný mučeník Andrej Krétsky. Apoštol na liturgii: 256. začalo (Kol 2,20 – 3,3) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 44. začalo (9, 23 – 27) = radové čítanie.

Parémie na večierni: 1 Jn 1, 1 – 7; Jak 1, 1 – 12; Júd 1, 1–7. 17–25 = všetky tri svätému Lukášovi.
 
18 Str polyjelejný sviatok (bez bdenia) Svätý apoštol a evanjelista Lukáš. Streda 21. (22.) týždňa po Päťdesiatnici. Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätému Lukášovi.

Apoštol na liturgii: 260. začalo od polovice (Kol 4, 5–9. 14. 18) = svätému Lukášovi, a 259. začalo (Kol 3,17 – 4,1) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 51. začalo (10, 16 – 21) = svätému Lukášovi, a Lk 47. začalo (9, 44 – 50) = radové čítanie.
 
19 Štv
šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
Štvrtok 21. (22.) týždňa po Päťdesiatnici. A BUĎ: Svätý prorok Joel. Svätý mučeník Varus. ALEBO: Náš prepodobný otec Ján Rilský. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 260. začalo (Kol 4, 2 – 9) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 48. začalo (9, 49 – 56) = radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: 260. začalo (Kol 4, 2 – 9) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Jánovi Rilskému.
Evanjelium na liturgii: Lk 48. začalo (9, 49 – 56) = radové čítanie, prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) alebo Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = prepodobnému Jánovi Rilskému.
 
20 Pia šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Piatok 21. (22.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý veľkomučeník Artemios. Apoštol na liturgii: 261. začalo (Kol 4, 10 – 18) = radové čítanie, prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Artemiovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 50. začalo (10, 1 – 15) = radové čítanie, prípadne aj Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätému Artemiovi.
 
21 Sob šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Sobota 21. (22.) týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Hilarión Veľký. Apoštol na liturgii: 178. začalo (2 Kor 5, 1 – 10a) = radové čítanie, prípadne aj 188. začalo (2 Kor 9, 6 – 11) = svätému Hilariónovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 29. začalo (7, 1b – 10) = radové čítanie, prípadne aj Lk 24. začalo (6, 17 – 23a) = svätému Hilariónovi.
 
22 NE   NEDEĽA 21. (22.) TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätý apoštolom rovný Aberkios Divotvorca, hierapolský biskup. Siedmi svätí mladíci z Efezu.
4. hlas, 10. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 66. začalo (21, 1 – 14) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 215. začalo (Gal 6, 11 – 18) = radové čítanie, prípadne aj 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Aberkiovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 83. začalo (16, 19 – 31) = radové čítanie, prípadne aj Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Aberkiovi.
 
23 Pon šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím Pondelok 22. (23.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat. Apoštol na liturgii: 262. začalo (1 Sol 1, 1 – 5) = radové čítanie, a 200. začalo (Gal 1, 11 – 19) = svätému Jakubovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 52. začalo (10, 22 – 24) = radové čítanie, a Mt 56. začalo (13, 54 – 58) = svätému Jakubovi.
 
24 Ut   Utorok 22. (23.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Aretas a spoločníci. Apoštol na liturgii: 263. začalo (1 Sol 1, 6 – 10) = radové čítanie, prípadne aj 330. začalo (Hebr 11,33 – 12,2a) = svätému Aretovi a spoločníkom.
Evanjelium na liturgii: Lk 55. začalo (11, 1 – 10) = radové čítanie, prípadne aj Mt 38. začalo (10, 32–36; 11, 1) = svätému Aretovi a spoločníkom.
 
25 Str   Streda 22. (23.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci a notári Marcián a Martyrios. Apoštol na liturgii: 264. začalo (1 Sol 2, 1 – 8) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj 265. začalo (1 Sol 2, 9 – 14a) = radové čítanie z nasledujúceho dňa; prípadne aj 224. začalo od polovice (Ef 4, 7 – 13) = svätým Marciánovi a Martyriovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 56. začalo (11, 9 – 13) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj Lk 57. začalo (11, 14 – 23) = radové čítanie z nasledujúceho dňa; prípadne aj Mt 34. začalo od polovice (10, 1. 5–8) = svätým Marciánovi a Martyriovi.

Parémie na večierni: Iz 63, 15–19. 64, 1–4c. 7 – 8; Jer 2, 2b – 12; Múd 4, 7 – 15 = zemetraseniu a svätému Demeterovi.
 
26 Štv polyjelejný sviatok s bdením Svätý a slávny veľkomučeník Demeter Myromvonný. Spomienka na veľké a hrozné zemetrasenie. Evanjelium na utierni: Mt 36. začalo (10, 16 – 22) = svätému Demeterovi.

Apoštol na liturgii: 331. začalo od polovice (Hebr 12, 6–13. 25–27) = zemetraseniu, a 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Demeterovi; ak sa k dnešku nekonalo bdenie, tak aj 265. začalo (1 Sol 2, 9 – 14a) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 27. začalo (8, 23 – 27) = zemetraseniu, a Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätému Demeterovi; ak sa k dnešku nekonalo bdenie, tak aj Lk 57. začalo (11, 14 – 23) = radové čítanie.
 
27 Pia   Piatok 22. (23.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Nestor. [Svätá mučenica Kapitolína a jej otrokyňa Eroteida.] Apoštol na liturgii: 266. začalo (1 Sol 2, 14 – 19) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätému Nestorovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 58. začalo (11, 23 – 26) = radové čítanie, prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätému Nestorovi.
 
28 Sob
šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím
Sobota 22. (23.) týždňa po Päťdesiatnici. A BUĎ: Svätí mučeníci Terencius a Neonilla. Náš prepodobný otec a tvorca kánonov Štefan Svätosávsky. ALEBO: Svätá mučenica Paraskeva z Ikónia. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 185. začalo (2 Kor 8, 1 – 5) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 36. začalo (8, 16 – 21) = radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: 185. začalo (2 Kor 8, 1 – 5) = radové čítanie, a 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10) = svätej Paraskeve.
Evanjelium na liturgii: Lk 36. začalo (8, 16 – 21) = radové čítanie, a Lk 33. začalo (7, 36 – 50) = svätej Paraskeve.
 
29 NE
šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím
NEDEĽA 22. (23.) TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. A BUĎ: Svätá prepodobná mučenica Anastázia. Náš prepodobný otec Abramios Zatvárateľ. ALEBO: Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Abramia Archimandritu, rostovského divotvorcu.
5. hlas, 11. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = radové o zmŕtvychvstaní.

Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 220. začalo (Ef 2, 4 – 10) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = prepodobným.
Evanjelium na liturgii: Lk 38. začalo (8, 26 – 39) = radové čítanie, prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = prepodobným.

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii: 220. začalo (Ef 2, 4 – 10) = radové čítanie, a 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Abramiovi Archimandritovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 38. začalo (8, 26 – 39) = radové čítanie, a Mt 10. začalo (4,25 – 5,12a) = svätému Abramiovi Archimandritovi.
 
30 Pon   Pondelok 23. (24.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Zénobios a jeho sestra Zénobia. Apoštol na liturgii: 267. začalo (1 Sol 2,20 – 3,8) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj 268. začalo (1 Sol 3, 9 – 13) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.
Evanjelium na liturgii: Lk 59. začalo (11, 29 – 33) = radové čítanie z tohto dňa; ak sa k zajtrajšku koná bdenie, tak aj Lk 60. začalo (11, 34 – 41) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.
 
31 Ut
polyjelejný sviatok s bdením
BUĎ: Utorok 23. (24.) týždňa po Päťdesiatnici. Svätí apoštoli Stachys, Amplias a spoločníci. Svätý mučeník Epimach. ALEBO: Blažený hieromučeník Teodor, mukačevský biskup. Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 268. začalo (1 Sol 3, 9 – 13) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 60. začalo (11, 34 – 41) = radové čítanie.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Jn 35. začalo (9,39 – 10,9) = blaženému Teodorovi.

Apoštol na liturgii: 335. začalo (Hebr 13, 17 – 21) = blaženému Teodorovi; ak sa k dnešku nekonalo bdenie, tak aj 268. začalo (1 Sol 3, 9 – 13) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 67. začalo (12, 32 – 40) = blaženému Teodorovi; ak sa k dnešku nekonalo bdenie, tak aj Lk 60. začalo (11, 34 – 41) = radové čítanie.
 

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mena tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 

Gréckokatolíci na Slovensku


Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (október 2023)

(c) www.grkat.net   30.09.2023  andreios

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár - katolícky kalendár byzantsko-slovanského obradu (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Kalendárium katolíckej cirkvi byzantskej tradície na Slovensku. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church. Rímskokatolícky kalendár i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania - perikopy (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) - božské chvály čiže časoslov.