Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

FEBRUÁR 2024

Kalendár na január 2024, obsah (všetky kalendáre).

 

Materiály na obdobie Veľkého 40-dňového pôstu.

1 Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Štvrtok mäsopôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Predsviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý mučeník Tryfón. Apoštol na liturgii: 74. začalo (1 Jn 4,20 – 5,21) = radové čítanie z tohto dňa, a 75. začalo (2 Jn 1, 1 – 13) = radové čítanie z nasledujúceho dňa, prípadne aj 99. začalo (Rim 8, 28 – 39) = svätému Tryfónovi.
Evanjelium na liturgii: Mk 66. začalo (15, 1 – 15) = radové čítanie z tohto dňa, a Mk 68. začalo (15, 22. 25. 33 – 41) = radové čítanie z nasledujúceho dňa, prípadne aj Lk 51. začalo od polovice (10, 19 – 21) = svätému Tryfónovi.

Parémie na večierni: Ex 12,51. 13,1-3. 10-12. 14-16; Iz 6, 1 – 12; Iz 19, 1. 3-5. 12. 16. 19-21 = všetky tri zo Stretnutia.
 
2 Pia veľký sviatok STRETNUTIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA. Odporúčaný sviatok. Evanjelium na utierni: Lk 8. začalo (2, 25 – 32) = zo Stretnutia.

Apoštol na liturgii: 316. začalo (Hebr 7, 7 – 17) = zo Stretnutia.
Evanjelium na liturgii: Lk 7. začalo (2, 22b – 40) = zo Stretnutia.

Doplňujúce texty - kliknite sem!
3 Sob šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Sobota mäsopôstneho týždňa – Prvá zádušná sobota – predpôstne obdobie. (Svätý a spravodlivý Simeon Bohopríjemca a prorokyňa Anna.) Apoštol na liturgii: 146. začalo (1 Kor 10, 23 – 28) = radové čítanie, a 270. začalo (1 Sol 4, 13 – 17) = zosnulým.
Evanjelium na liturgii: Lk 105. začalo (21, 8 – 9. 25 – 27. 33 – 36) = radové čítanie, a Jn 16. začalo (5, 24 – 30) = zosnulým.
 
4 NE   MÄSOPÔSTNA NEDEĽA – predpôstne obdobie. Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. (Náš prepodobný otec Izidor Peluzijský.)
3. hlas, 3. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 140. začalo (1 Kor 8,8 – 9,2) = z Mäsopôstnej nedele.
Evanjelium na liturgii: Mt 106. začalo (25, 31 – 46) = z Mäsopôstnej nedele.
 
5 Pon   Pondelok syropôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Posviatok Stretnutia nášho Pána Ježiša Krista. Svätá mučenica Agáta. Apoštol na liturgii: 76. začalo (3 Jn 1, 1 – 15) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 96. začalo (19, 29–40; 22, 7–39) = radové čítanie.
 
6 Ut   Utorok syropôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Odovzdanie sviatku Stretnutia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. (Náš prepodobný otec Bukol, smyrniansky biskup.) Apoštol na liturgii: 77. začalo (Júd 1, 1 – 10) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 109. začalo (22, 39-42. 45b-71; 23,1) = radové čítanie.
 
7 Str   Streda syropôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Náš prepodobný otec Partenios, lampsacký biskup.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Joel 2, 12 – 26 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Joel 3, 12 – 21 = z daného dňa.
 
8 Štv šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Štvrtok syropôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Svätý veľkomučeník Teodor Stratilat. Svätý prorok Zachariáš, ktorý videl kosák. (Svätý mučeník Charalampés – presun z nasledujúcej soboty.) Apoštol na liturgii: 78. začalo (Júd 1, 11 – 25) = radové čítanie, prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Teodorovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 110. začalo (23, 1-34a. 44-56) = radové čítanie, prípadne aj Mt 36. začalo (10, 16 – 22) = svätému Teodorovi.
 
9 Pia   Piatok syropôstneho týždňa – predpôstne obdobie. Svätý mučeník Nikefor.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Zach 8, 7 – 17 = z daného dňa.
Parémia na večierni: Zach 8, 19 – 23 = z daného dňa.
 
10 Sob   Sobota syropôstneho týždňa, teda pamiatka všetkých našich prepodobných a bohonositeľských otcov, ktorí sa preslávili pôstmi – predpôstne obdobie. Apoštol na liturgii: 115. začalo (Rim 14, 19 – 26) = radové čítanie, a 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = prepodobným otcom.
Evanjelium na liturgii: Mt 16. začalo (6, 1 – 13) = radové čítanie, a Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = prepodobným otcom.

Parémie na večierni: Prís 10, 7a. 6a. 3, 13-14. 15ad. 16. 8, 6a. 34b. 35. 4. 12. 14. 17. 5-9. 1, 23c. 15, 4b; Prís 10,31 – 11,2. 4. 3. 5-12; Múd 4, 7 – 15 = všetky tri svätému Cyrilovi.
 
11 NE polyjelejný sviatok (bez bdenia) SYROPÔSTNA NEDEĽA – posledný deň predpôstneho obdobia. Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Konštantína Filozofa, mníšskym menom Cyrila, učiteľa Slovanov – presun z nasledujúcej stredy. (Svätý hieromučeník Blažej, sebastejský biskup.)
4. hlas, 4. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Lk 112. začalo (24, 1 – 12) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 112. začalo (Rim 13,11b – 14,4) = zo Syropôstnej nedele, a 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) alebo 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Cyrilovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 17. začalo (6, 14 – 21) = zo Syropôstnej nedele, a Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Cyrilovi.
Doplňujúce texty - kliknite sem!
Materiály na začiatok a obdobie Veľkého 40-dňového pôstu - kliknite sem!
12 Pon   Pondelok prvého týždňa Veľkého pôstu – začiatok Veľkého pôstu, konkrétne Štyridsiatnice. Náš otec svätý Meletios, antiochijský arcibiskup.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 1, 1 – 20 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 1, 1 – 13; Prís 1, 1 – 20 = obidve z daného dňa.
Materiály na začiatok a obdobie Veľkého 40-dňového pôstu - kliknite sem!
Doplňujúce texty - kliknite sem!
13 Ut   Utorok prvého týždňa Veľkého pôstu – 2. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Martinián.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 1,19 – 2,3e = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 1, 14 – 23; Prís 1, 20 – 33 = obidve z daného dňa.
Doplňujúce texty - kliknite sem!
14 Str   Streda prvého týždňa Veľkého pôstu – 3. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Auxencius. [Prepodobný Marón Pustovník, divotvorca.]
Toto je čiastočne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 2, 3f – 11 = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 1,24 – 2,3; Prís 2, 1 – 22 = obidve z daného dňa.
Doplňujúce texty - kliknite sem!
15 Štv   Štvrtok prvého týždňa Veľkého pôstu – 4. deň Štyridsiatnice. Svätý apoštol Onezim.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 2, 11c – 21 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 2, 4 – 19; Prís 3, 1 – 18 = obidve z daného dňa.
Doplňujúce texty - kliknite sem!
16 Pia   Piatok prvého týždňa Veľkého pôstu – 5. deň Štyridsiatnice. Svätí mučeníci kňaz Pamfil, Porfyrios a ich spoločníci.
Toto je čiastočne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 3, 1 – 14b = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 2,20 – 3,20; Prís 3, 19 – 34 = z daného dňa.
 
17 Sob
šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
Sobota prvého týždňa Veľkého pôstu, teda pamiatka na div kolyvy, ktorý urobil svätý veľkomučeník Teodor Tirón – 6. deň Štyridsiatnice. (Svätý veľkomučeník Teodor Tirón.) Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 303. začalo (Hebr 1, 1 – 12) = radové čítanie, a 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = svätému Teodorovi Tirónovi.
Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Mk 10. začalo (2,23 – 3,5) = radové čítanie, a Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätému Teodorovi Tirónovi.
Doplňujúce texty - kliknite sem!
18 NE   NEDEĽA PRVÉHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU – NEDEĽA ORTODOXIE, teda pamiatka svätých prorokov Mojžiša, Árona i ďalších a obnovenia úcty svätých a vznešených ikon – 7. deň Štyridsiatnice. (Náš otec svätý Lev, rímsky pápež.)
5. hlas, 5. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Lk 113. začalo (24, 12 – 35) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého: 329. začalo od polovice (Hebr 11, 24–26. 32–40; 12, 1–2a) = z Nedele ortodoxie.
Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého: Jn 5. začalo (1, 43 – 51) = z Nedele ortodoxie.
Doplňujúce texty - kliknite sem!
19 Pon   Pondelok druhého týždňa Veľkého pôstu – 8. deň Štyridsiatnice. Svätý apoštol Archippos.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 4,2 – 5,7b = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 3,21 – 4,7; Prís 3,34 – 4,22 = z daného dňa.
 
20 Ut   Utorok druhého týždňa Veľkého pôstu – 9. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Lev, katánijský biskup. (Svätý prepodobný mučeník Nikón a jeho učeníci, ktorí boli s ním umučení – presun z 23. marca.)
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 5, 7 – 16 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 4, 8 – 15; Prís 5, 1 – 15 = z daného dňa.
 
21 Str   Streda druhého týždňa Veľkého pôstu – 10. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Timotej zo Symbolov. Náš otec svätý Eustatios, arcibiskup veľkej Antiochie. (Naša prepodobná matka Matróna zo Solúna – presun z 27. marca.)
Toto je čiastočne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 5, 16 – 25 = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 4, 16 – 26; Prís 5,15 – 6,3a = obidve z daného dňa.
 
22 Štv   Štvrtok druhého týždňa Veľkého pôstu – 11. deň Štyridsiatnice. Nájdenie úctyhodných pozostatkov svätých mučeníkov v Eugeniu. (Naši prepodobní otcovia Hilarión Nový a Štefan Divotvorca – presun z 28. marca.)
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 6, 1 – 12 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 5, 1 – 24; Prís 6, 3 – 20 = obidve z daného dňa.
 
23 Pia   Piatok druhého týždňa Veľkého pôstu – 12. deň Štyridsiatnice. Svätý hieromučeník Polykarp, smyrniansky biskup. (Náš prepodobný otec Marek, aretúzsky biskup, Cyril, diakon, a ďalší, ktorí trpeli v časoch mučiteľa Juliána – presun z 29. marca.)
Toto je čiastočne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 7, 1 – 14a = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 5,32 – 6,8; Prís 6,20 – 7,1; Iz 40, 1-3. 9a-e. 41, 17d-18. 45, 8a-d. 48, 20b-21b. 54,1; Mal 3, 1-3a. 5-7a. 12a. 17a. 18b. 4, 4-6; Múd 4, 7. 16a. 17a. 19b-20. 5, 1-7 = dve z daného dňa a tri Predchodcovi.
 
24 Sob polyjelejný sviatok (bez bdenia) Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána. Toto je 13. deň Štyridsiatnice. Evanjelium na utierni: Lk 31. začalo (7, 17 – 30) = svätému Jánovi Predchodcovi.

Apoštol na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: 309. začalo (Hebr 3, 12 – 16) = radové čítanie, a 176. začalo (2 Kor 4, 6 – 15) = Predchodcovi.
Evanjelium na liturgii sv. Jána Zlatoústeho: Mk 6. začalo (1, 35b – 44) = radové čítanie, a Mt 40. začalo (11, 2 – 15) = Predchodcovi.
 
25 NE   BUĎ: NEDEĽA DRUHÉHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU – 14. deň Štyridsiatnice. Náš otec svätý Taras, konštantínopolský arcibiskup.
ALEBO: NEDEĽA DRUHÉHO TÝŽDŇA VEĽKÉHO PÔSTU – náš otec svätý Gregor Palama, solúnsky arcibiskup a divotvorca – 14. deň Štyridsiatnice. (Náš otec svätý Taras, konštantínopolský arcibiskup.)
6. hlas, 6. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Lk 114. začalo (24, 36b – 53) = radové o zmŕtvychvstaní.

Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého: 304. začalo (Hebr 1,10 – 2,3) = z radovej nedele.
Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého: Mk 7. začalo (2, 1 – 12) = z radovej nedele.

Ak sa berie 2. možnosť:
Apoštol na liturgii sv. Bazila Veľkého: 304. začalo (Hebr 1,10 – 2,3) = z radovej nedele, a 318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2) = svätému Gregorovi Palamovi.
Evanjelium na liturgii sv. Bazila Veľkého: Mk 7. začalo (2, 1 – 12) = z radovej nedele, a Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = svätému Gregorovi Palamovi.
 
26 Pon   Pondelok tretieho týždňa Veľkého pôstu – 15. deň Štyridsiatnice. Náš otec svätý Porfyrios, gazský biskup.
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 8,13 – 9,6 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 6, 9b – 22; Prís 8, 1 – 21 = obidve z daného dňa.
 
27 Ut   Utorok tretieho týždňa Veľkého pôstu – 16. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec a vyznávač Prokop Dekapolita. (Náš prepodobný otec Ján, autor spisu Rebrík – presun z 30. marca.)
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 9,8 – 10,4 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 7, 1 – 5; Prís 8,32 – 9,11 = obidve z daného dňa.
 
28 Str   Streda tretieho týždňa Veľkého pôstu – 17. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, Prokopov spoluaskéta. (Náš prepodobný otec Hypatios, gangriansky biskup – presun z 31. marca.)
Toto je čiastočne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 10, 12 – 20 = z daného dňa.
Parémie na LVPD: Gn 7, 6 – 9; Prís 9, 12 – 18; = obidve z daného dňa.
 
29 Štv   Štvrtok tretieho týždňa Veľkého pôstu – 18. deň Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec Kassián. (Naša prepodobná matka Mária Egyptská – presun z 1. apríla.)
Toto je plne aliturgický deň.
Parémia na 6. hodinke: Iz 11,10 – 12,2 = z daného dňa.
Parémie na večierni: Gn 7,11 – 8,3; Prís 10, 1 – 22 = obidve z daného dňa.
 

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mena tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 

Gréckokatolíci na Slovensku


Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (február 2024)

(c) www.grkat.net   31.01.2024  andreios  (doplnené 10.02.2024)

Web Analytics

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár - katolícky kalendár byzantsko-slovanského obradu (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Kalendárium katolíckej cirkvi byzantskej tradície na Slovensku. Kalendár, čítania, svätci, svätí, sviatky, liturgia. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church (Greek Catholic). Calendar, readings, Slovakia, Rímskokatolícky kalendár (kalendár Rímskokatolíckej cirkvi) i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) - božské chvály čiže časoslov. Omša, perikopa, perikopy, začalo.