Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

s čítaniami

JÚN 2024

Kalendár na máj 2024, obsah (staršie kalendáre).

 

1 Sob   Súčasná prax:
Sobota 2. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. Svätý mučeník Justín Filozof a spoločníci.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Pôvodná prax:
Sobota 2. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Justín Filozof a spoločníci.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
Pri aplikovaní súčasnej i pôvodnej praxe:
Apoštol na liturgii: 84. začalo (Rim 3, 19 – 26) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 20. začalo (7, 1 – 8) = radové čítanie.
 
2 NE   Súčasná prax:
NEDEĽA 2. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Posviatok Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. Náš otec svätý Nikefor Vyznávač, konštantínopolský patriarcha.
1. hlas, 2. utierňové evanjelium.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Pôvodná prax:
NEDEĽA 2. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Náš otec svätý Nikefor Vyznávač, konštantínopolský patriarcha.
1. hlas, 2. utierňové evanjelium.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
Pri aplikovaní súčasnej i pôvodnej praxe:
Evanjelium na utierni: Mk 70. začalo (16, 1 – 8) = radové o vzkriesení.

Apoštol na liturgii: 81. začalo od polovice (Rim 2, 10 – 16) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 9. začalo (4, 18 – 23) = radové čítanie.
 
3 Pon   Súčasná prax:
Pondelok 3. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. Svätý mučeník Lucilián a spoločníci.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Pôvodná prax:
Pondelok 3. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Lucilián a spoločníci.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
Tento deň môže byť plne aliturgický.
Pri aplikovaní súčasnej praxe:
Apoštol na liturgii: 94. začalo (Rim 7, 1 – 13) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 34. začalo (9,36 – 10,8) = radové čítanie.

Pri aplikovaní pôvodnej praxe:
Apoštol na obednici alebo liturgii: 94. začalo (Rim 7, 1 – 13) = radové čítanie.
Evanjelium na obednici alebo liturgii: Mt 34. začalo (9,36 – 10,8) = radové čítanie.
 
4 Ut   Súčasná prax:
Utorok 3. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. Náš otec svätý Métrofanés, konštantínopolský patriarcha.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Pôvodná prax:
Utorok 3. týždňa po Päťdesiatnici. Náš otec svätý Métrofanés, konštantínopolský patriarcha.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
Pri aplikácii súčasnej i pôvodnej praxe:
Apoštol na liturgii: 95. začalo (Rim 7,14 – 8,2) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 35. začalo (10, 9 – 15) = radové čítanie.
 
5 Str   Súčasná prax:
Streda 3. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. Svätý hieromučeník Dorotej, týrsky biskup. [Svätý mučeník Kozma, arménsky presbyter.]
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Pôvodná prax:
Streda 3. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Dorotej, týrsky biskup. [Svätý mučeník Kozma, arménsky presbyter.]
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
Tento deň môže byť plne aliturgický.
Pri aplikácii súčasnej praxe:
Apoštol na liturgii: 96. začalo (Rim 8, 2 – 13) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 36. začalo (10, 16 – 22) = radové čítanie.

Pri aplikácii pôvodnej praxe:
Apoštol na obednici alebo liturgii: 96. začalo (Rim 8, 2 – 13) = radové čítanie.
Evanjelium na obednici alebo liturgii: Mt 36. začalo (10, 16 – 22) = radové čítanie.
 
6 Štv   Súčasná prax:
Štvrtok 3. týždňa po Päťdesiatnici. Odovzdanie sviatku Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista. (Náš prepodobný otec Bessarión Divotvorca. Prepodobný Hilarión Nový, igumen Dalmatovho kláštora a vyznávač.)
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Pôvodná prax:
Štvrtok 3. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Bessarión Divotvorca. Prepodobný Hilarión Nový, igumen Dalmatovho kláštora a vyznávač.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
Pri aplikácii súčasnej praxe:
Apoštol na liturgii: 98. začalo (Rim 8, 22 – 27) = radové čítanie z tohto dňa, a 101. začalo (Rim 9, 6 – 19) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.
Evanjelium na liturgii: Mt 37. začalo (10, 23 – 31) = radové čítanie z tohto dňa, a Mt 38. začalo (10, 32 – 36; 11, 1) = radové čítanie z nasledujúceho dňa.

Pri aplikácii pôvodnej praxe:
Apoštol na liturgii: 98. začalo (Rim 8, 22 – 27) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 37. začalo (10, 23 – 31) = radové čítanie.

Parémie na večierni, ak sa aplikuje súčasná prax: 1 Jn 4, 9 – 16; Iz 12, 1b – 6; Iz 49, 8 – 10 = všetky tri Milujúcemu ľudí.
 
7 Pia   Súčasná prax:
Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista, Milujúceho ľudí. Odporúčaný sviatok. (Svätý hieromučeník Teodot Ankyrský.)
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Pôvodná prax:
Piatok 3. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Teodot Ankyrský.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
Tento deň môže byť plne aliturgický.
Pri aplikácii súčasnej praxe:
Evanjelium na utierni: Jn 36. začalo (10, 9 – 16) = Milujúcemu ľudí.

Apoštol na liturgii: 306. začalo (Hebr 2, 11 – 18) = Milujúcemu ľudí.
Evanjelium na liturgii: Jn 9. začalo (3, 13 – 17) = Milujúcemu ľudí.

Pri aplikovaní pôvodnej praxe:
Apoštol na obednici (prípadne na liturgii): 101. začalo (Rim 9, 6 – 19) = radové čítanie.
Evanjelium na obednici (prípadne na liturgii): Mt 38. začalo (10, 32 – 36; 11, 1) = radové čítanie.


Parémie na večierni, ak sa k zajtrajšku berie 2. možnosť: Nár 1, 1abc. 2-3d. 9ef. 12. 13abef. 16. 17abcd. 20abcd; Nár 2, 13abcd. 15. 17abc. 18ef. 19. 20ab. 3, 5. 12-13. 15. 19. 21- 23. 25-26; Nár 3, 40-41. 55-60. 64. 4, 1. 2ab. 7. 11a. 20. 5, 19. 21 = všetky tri Spolutrpiteľke.
 
8 Sob šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia

šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia
BUĎ: Sobota 3. týždňa po Päťdesiatnici. Prenesenie pozostatkov svätého veľkomučeníka Teodora Stratilata. [Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
ALEBO: Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky. Sobota 3. týždňa po Päťdesiatnici. (Prenesenie pozostatkov svätého veľkomučeníka Teodora Stratilata.) [Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: 85. začalo (Rim 3,28 – 4,3) = radové čítanie, prípadne aj 292. začalo (2 Tim 2, 1 – 10) = mučeníkovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 24. začalo (7,24 – 8,4) = radové čítanie, prípadne aj Mt 37. začalo (10, 23 – 31) = mučeníkovi.

Ak sa berie 2. možnosť:
Evanjelium na utierni: Jn 61. začalo (19, 25 – 27) = Spolutrpiteľke.

Apoštol na liturgii: 240. začalo (Flp 2, 5 – 11) = Spolutrpiteľke, a 85. začalo (Rim 3,28 – 4,3) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 61. začalo (19, 25 – 27) = Spolutrpiteľke, a Mt 24. začalo (7,24 – 8,4) = radové čítanie.
 
9 NE šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia NEDEĽA 3. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Náš otec svätý Cyril, alexandrijský arcibiskup.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
2. hlas, 3. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Mk 71. začalo (16, 9 – 20) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 88. začalo (Rim 5, 1 – 10) = radové čítanie, prípadne aj 334. začalo (Hebr 13, 7 – 16) = svätému Cyrilovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 18. začalo (6, 22 – 33) = radové čítanie, prípadne aj Mt 11. začalo (5, 14 – 19) = svätému Cyrilovi.
 
10 Pon   Pondelok 4. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Timotej, pruský biskup.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
Tento deň môže byť plne aliturgický.
Apoštol na obednici alebo liturgii: 102. začalo (Rim 9, 18 – 33) = radové čítanie.
Evanjelium na obednici alebo liturgii: Mt 40. začalo (11, 2 – 15) = radové čítanie.

Parémie na večierni: 58. začalo od polovice (1 Pt 1, 3 – 9); 58. začalo od polovice (1 Pt 1, 13 – 19); 58. začalo od polovice (1 Pt 2, 11 – 24c) = svätým Bartolomejovi a Barnabášovi.
 
11 Ut polyjelejný sviatok (bez bdenia) Svätí apoštoli Bartolomej a Barnabáš. Utorok 4. týždňa po Päťdesiatnici.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätým Bartolomejovi a Barnabášovi.

Apoštol na liturgii: 28. začalo (Sk 11, 19–26. 29–30) = svätým Bartolomejovi a Barnabášovi, a 104. začalo (Rim 10,11 – 11,2a) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Lk 51. začalo (10, 16 – 21) = svätým Bartolomejovi a Barnabášovi, a Mt 41. začalo (11, 16 – 20) = radové čítanie.
 
12 Str šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Streda 4. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Onufrios Veľký; náš prepodobný otec Peter Atoský.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
Apoštol na liturgii: 105. začalo (Rim 11, 2b – 12) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = prepodobným.
Evanjelium na liturgii: Mt 42. začalo (11, 20 – 26) = radové čítanie, prípadne aj Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = prepodobným.
 
13 Štv   Štvrtok 4. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá mučenica Akvilína. Svätý Trifylios, biskup cyperskej Leukosie.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
Apoštol na liturgii: 106. začalo (Rim 11, 13 – 24) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 43. začalo (11, 27 – 30) = radové čítanie.
 
14 Pia   Piatok 4. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Elizeus. Náš otec svätý Metod, konštantínopolský patriarcha.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
Apoštol na liturgii: 107. začalo (Rim 11, 25 – 36) = radové čítanie, prípadne aj 57. začalo (Jak 5, 10 – 20) = prorokovi Elizeovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 44. začalo (12, 1 – 8) = radové čítanie, prípadne aj Lk 14. začalo (4, 22b – 30) = prorokovi Elizeovi.
 
15 Sob   Sobota 4. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý prorok Amos. [Prepodobný Hieronym, stridonský presbyter.]
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
Apoštol na liturgii: 92. začalo (Rim 6, 11 – 17) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 26. začalo (8, 14 – 23) = radové čítanie.
 
16 NE   NEDEĽA 4. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Náš otec svätý Tychón Divotvorca, amatuntský biskup.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
3. hlas, 4. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Lk 112. začalo (24, 1 – 12) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 93. začalo (Rim 6, 18 – 23) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 25. začalo (8, 5 – 13) = radové čítanie.
 
17 Pon   Pondelok 5. týždňa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Manuel, Sabel a Izmael. [Náš prepodobný otec Hypatios, igumen Rufínovho kláštora.]
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
Apoštol na liturgii: 109. začalo (Rim 12, 4–5. 15–21) = radové čítanie, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = mučeníkom.
Evanjelium na liturgii: Mt 45. začalo (12, 9 – 13) = radové čítanie, prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = mučeníkom.
 
18 Ut   Utorok 5. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Leontios.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
Apoštol na liturgii: 114. začalo (Rim 14, 9 – 18) = radové čítanie, prípadne aj 29. začalo (Sk 12, 1 – 11) = svätému Leontiovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 46. začalo (12, 14–16. 22–30) = radové čítanie, prípadne aj Jn 52. začalo (15,17 – 16,2) = svätému Leontiovi.

Parémie na večierni: 77. začalo (Júd 1, 1 – 10); 78. začalo – 1. časť (Júd 1, 11 – 16); 78. začalo – 2. časť (Júd 1, 17 – 25) = všetky tri svätému Júdovi.
 
19 Str polyjelejný sviatok (bez bdenia) Svätý apoštol Júda, podľa tela Pánov brat. Streda 5. týždňa po Päťdesiatnici.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätému Júdovi.

Apoštol na liturgii: 77. začalo (Júd 1, 1 – 10) = svätému Júdovi, a 117. začalo (Rim 15, 7 – 16) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Jn 48. začalo od polovice (14, 21 – 24) = svätému Júdovi, a Mt 48. začalo (12, 38 – 45) = radové čítanie.
 
20 Štv   Štvrtok 5. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Metod, patarský biskup.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
Tento deň môže byť plne aliturgický.
Apoštol na obednici alebo liturgii: 118. začalo (Rim 15, 17 – 29) = radové čítanie.
Evanjelium na obednici alebo liturgii: Mt 49. začalo (12,46 – 13,3a) = radové čítanie.
 
21 Pia   Piatok 5. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Julián Tarzský.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
Apoštol na liturgii: 120. začalo (Rim 16, 1 – 16) = radové čítanie z tohto dňa, a 121. začalo (Rim 16, 17 – 24) = radové čítanie z nasledujúceho pondelka, prípadne aj 233. začalo (Ef 6, 10 – 17) = svätému Juliánovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 50. začalo (13, 3b – 9) = radové čítanie z tohto dňa, a Mt 51. začalo (13, 10 – 23) = radové čítanie z nasledujúceho pondelka, prípadne aj Lk 106. začalo (21, 12 – 19) = svätému Juliánovi.
 
22 Sob   Sobota 5. týždňa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Eusebios, samosatský biskup.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
Apoštol na liturgii: 97. začalo (Rim 8, 14 – 21) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 30. začalo (9, 9 – 13) = radové čítanie.
 
23 NE   NEDEĽA 5. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Svätá mučenica Agripína.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
4. hlas, 5. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Lk 113. začalo (24, 12 – 35) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 103. začalo (Rim 10, 1 – 10) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 28. začalo (8,28 – 9,1) = radové čítanie.

Parémie na večierni: Gn 17, 15-17. 19a. 18, 11a. 12-14a. 21, 1a. 2. 4-8; Sdc 13, 2-5a. 8. 13-14a. 17-18. 21a; Iz 40, 1-3. 9a-e. 41, 17d-18. 45, 8a-d. 48, 20b-21b. 54,1 = všetky tri svätému Jánovi Predchodcovi.
 
24 Pon veľký sviatok NARODENIE ÚCTYHODNÉHO A SLÁVNEHO PÁNOVHO PROROKA, PREDCHODCU A KRSTITEĽA JÁNA.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
Evanjelium na utierni: Lk 3. začalo (1, 24 – 25. 57 – 68. 76. 80) = svätému Jánovi Predchodcovi.

Apoštol na liturgii: 112. začalo (Rim 13,11b – 14,4) = svätému Jánovi Predchodcovi.
Evanjelium na liturgii: Lk 1. začalo (1, 1 – 25. 57 – 68. 76. 80) = svätému Jánovi Predchodcovi.
Doplňujúce materiály - kliknite sem!
25 Ut   Utorok 6. týždňa po Päťdesiatnici. Svätá prepodobná mučenica Febrónia.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
Apoštol na liturgii: 122. začalo (1 Kor 1, 1 – 9) = radové čítanie, prípadne aj 181. začalo (2 Kor 6, 1 – 10) = svätej Febrónii.
Evanjelium na liturgii: Mt 52. začalo (13, 24 – 30) = radové čítanie, prípadne aj Lk 33. začalo (7, 36 – 50) = svätej Febrónii.
 
26 Str   Streda 6. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Dávid zo Solúna.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
Apoštol na liturgii: 127. začalo (1 Kor 2,9b – 3,8) = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: Mt 53. začalo (13, 31 – 36a) = radové čítanie.
 
27 Štv   Štvrtok 6. týždňa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Samson Pohostinný.
[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]
Apoštol na liturgii: 129. začalo (1 Kor 3, 18 – 23) = radové čítanie, prípadne aj 213. začalo (Gal 5,22 – 6,2) = svätému Samsonovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 54. začalo (13, 36b – 43) = radové čítanie, prípadne aj Lk 67. začalo (12, 32 – 40) = svätému Samsonovi.
 
28 Pia šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia Piatok 6. týždňa po Päťdesiatnici. Prenesenie pozostatkov svätých nezištníkov Kýra a Jána.
[Posledný deň petro-pavlovského pôstu.]
Apoštol na liturgii: 130. začalo od polovice (1 Kor 4, 5 – 8) = radové čítanie z tohto dňa, a 100. začalo (Rim 9, 1 – 5) = radové čítanie z nasledujúceho dňa, prípadne aj 153. začalo (1 Kor 12,27 – 13,8a) = svätým Kýrovi a Jánovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 55. začalo (13, 44 – 54a) = radové čítanie z tohto dňa, a Mt 32. začalo (9, 18 – 26) = radové čítanie z nasledujúceho dňa, prípadne aj Mt 34. začalo od polovice (10,1. 5 – 8) = svätým Kýrovi a Jánovi.

Parémie na večierni: 58. začalo od polovice (1 Pt 1, 3 – 9); 58. začalo od polovice (1 Pt 1, 13 – 19); 58. začalo od polovice (1 Pt 2, 11 – 24c) = všetky tri svätým Petrovi a Pavlovi.
 
29 Sob veľký sviatok SVÄTÍ, SLÁVNI A VŠECHVÁLNI NAJVYŠŠÍ APOŠTOLI PETER A PAVOL. Prikázaný sviatok. Evanjelium na utierni: Jn 67. začalo (21, 15 – 25) = svätým Petrovi a Pavlovi.

Apoštol na liturgii: 193. začalo (2 Kor 11,21b – 12,9) = svätým Petrovi a Pavlovi.
Evanjelium na liturgii: Mt 67. začalo (16, 13 – 19) = svätým Petrovi a Pavlovi.
Doplňujúce materiály - kliknite sem!
30 NE šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím NEDEĽA 6. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI. Zbor svätých, slávnych a všechválnych dvanástich apoštolov.
5. hlas, 6. utierňové evanjelium.
Evanjelium na utierni: Lk 114. začalo (24, 36b – 53) = radové o zmŕtvychvstaní.

Apoštol na liturgii: 110. začalo (Rim 12, 6 – 14) = radové čítanie, a 131. začalo (1 Kor 4, 9 – 16) = svätým apoštolom.
Evanjelium na liturgii: Mt 29. začalo (9, 1 – 8) = radové čítanie, a Mk 12. začalo (3, 13 – 19) = svätým apoštolom.
 

Zostavil: o. Marcel Gajdoš.

 

Vysvetlenie značiek pri sviatkoch:
Značky označujú význam jednotlivých sviatkov nasledovne:  veľký sviatok  - veľký sviatok;  polyjelejný sviatok s bdením  - polyjelejný (stredný) sviatok s bdením;  polyjelejný sviatok (bez bdenia)  - polyjelejný (stredný) sviatok bez bdenia;  šestiričný sviatok s veľkým slávoslovím  - šestiričný (malý) sviatok s veľkým slávoslovím;  šestiričný sviatok bez veľkého slávoslovia  - šestiričný (malý) sviatok bez veľkého slávoslovia;  dni bez značky.

Bohoslužobné texty sviatkov, ktorých názov sa nachádza v okrúhlych zátvorkách (), sa spievajú na povečerí. Mena tých svätcov, ktoré sa nachádzajú v hranatých zátvorkách [], sa len spomínajú v prepustení, nijaké menlivé časti sa nespievajú.

 

Gréckokatolíci na Slovensku


Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (jún 2024)

(c) www.grkat.net  28.05.2024  andreios   (doplnené 11.06.2024)

Obsah stránky: Gréckokatolícky kalendár (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church (Greek Catholic). Rímskokatolícky kalendár i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) - božské chvály čiže časoslov.