Gréckokatolíci na Slovensku (na úvodnú stránku)

Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

 

Materiály na 11. máj a 5. júl
(a tiež 14. február a 6. apríl)
sviatky svätých Cyrila a Metoda

 

 

 

Služba svätým apoštolom rovným Cyrilovi a Metodovi, učiteľom Slovanov (11. mája a 5. júla) - texty na večiereň

Moleben k svätým Cyrilovi a Metodovi

Cyrilometodská tradícia u gréckokatolíkov

Svätí slovanskí sedmopočetníci (Cyril, Metod, Gorazd, Kliment, Naum, Angelár, Sáva) - životopisy

 

Tropár a kondak sv. Cyrilovi a Metodovi, našim slovanským vierozvestom. Tradičný ľudový nápev 4. hlasu (tropár) a 3. hlasu (kondak) prešovského irmologia (úprava pre zbor: Martin Škoviera) v štvorhlasnom podaní.
(2:12; 44,1 kHz 128 kbit/s joint stereo; 2074 kb) slovensky

Ikony: Metod, učiteľ Slovanov (255x400);  Cyril, učiteľ Slovanov (257x396);  Cyril a Metod, učitelia Slovanov (416x480);  Archanjel Gabriel, apoštol Pavol a sv. Metod z deesisového radu bratislavského ikonostasu (571x400).

 

Pozri aj ďalšie materiály na deň 27. júla.

 

 

Naspäť na: aktuálny kalendár - obsah (všetky kalendáre).

 

 


Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (prehľad všetkých uverejnených) > Materiály ku dňu 11. máj a 5. júl (a tiež 14. február a 6. apríl)

(c) www.grkat.net   21.06.2014  andreios

Obsah stránky: Cyril a Metod, apoštoli Slovanov, Slovákov, slovanskí apoštoli, vierozvestovia, slovenskí misionári a vierozvestcovia, cyrilo-metodská, cyrilometodská tradícia a misia, cyrilo-metodské, cyrilometodské dedičstvo. Svätí apoštolomrovní učitelia a osvietitelia slovanských národov. Rovnoapoštoli Konštantín a Metod. Apoštolom rovní. Gréckokatolícky kalendár - katolícky kalendár byzantsko-slovanského obradu (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Kalendárium katolíckej cirkvi byzantskej tradície na Slovensku. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church (Greek Catholic). Rímskokatolícky kalendár i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde. Biblické čítania (lekcionár) na liturgiu (omšu), večiereň i utiereň (vešpery, ranné chvály, breviár) - božské chvály čiže časoslov.