Gréckokatolíci na Slovensku (na úvodnú stránku)

Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

 

Materiály na 27. júl
svätých slovanských sedmopočetníkov
(a sv. Panteleimóna)

 

 

 

Služba svätým sedmopočetníkom - texty na večiereň

Svätí slovanskí sedmopočetníci (Cyril, Metod, Gorazd, Kliment, Naum, Angelár, Sáva) - životopisy

Svätý Kliment Ochridský - obsiahlejší životopis

 

Pozri aj ďalšie materiály k sv. Cyrilovi a Metodovi.

 

Naspäť na: aktuálny kalendár - obsah (všetky kalendáre).

 

 


Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (prehľad všetkých uverejnených) > Materiály ku dňu 27. júl (svätí sedmopočetníci)

(c) www.grkat.net   27.12.2016  andreios

Obsah stránky: Cyril a Metod, Gorazd, Kliment, Naum, Angelár, Sáva, apoštoli Slovanov, Slovákov, slovanskí apoštoli, vierozvestovia, slovenskí misionári a vierozvestcovia, cyrilo-metodská, cyrilometodská tradícia a misia, cyrilo-metodské, cyrilometodské dedičstvo. Svätí sedempočetníci, sedmočislennici. Svätí apoštolomrovní učitelia a osvietitelia slovanských národov. Rovnoapoštoli Konštantín a Metod a ich žiaci / učeníci / spolupracovníci. Apoštolom rovní. Gréckokatolícky kalendár - katolícky kalendár byzantsko-slovanského obradu (gregoriánsky štýl) na každý deň s čítaniami a liturgickými značkami. Kalendárium katolíckej cirkvi byzantskej tradície na Slovensku. Calendar of the Slovak Byzantine Catholic Church (Greek Catholic). Rímskokatolícky kalendár i juliánsky kalendár, ak hľadáte náhodou niektorý z nich, treba hľadať inde.