Gréckokatolíci na Slovensku (na úvodnú stránku)

Kalendár Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

 

Materiály na Veľký týždeň a Paschu (Veľkú noc)

 

Aktuálne materiály z našej stránky k Veľkému týždňu:

 

 

Aktuálne materiály z našej stránky k Pasche (Veľkej noci):

 

Paschálny pozdrav v slovenčine, staroslovienčine a gréčtine:

 

Materiály na začiatok a obdobie Veľkého 40-dňového pôstu

Materiály k Veľkému týždňu a Pasche pripravené ad hoc pre roky 2021 a 2020 (v období obmedzenia verejných bohoslužieb).

 

Naspäť na: aktuálny kalendár - obsah (všetky kalendáre).

 

 

Gréckokatolíci na Slovensku


Index (Úvodná stránka) > Gréckokatolícky kalendár s čítaniami (prehľad všetkých uverejnených) > Materiály na Veľký týždeň a Paschu (Veľkú noc)

(c) www.grkat.net   29.03.2023  andreios

Obsah stránky: Veľký týždeň, strasti, pašie, utrpenie, Veľká noc, pôstne obdobie, zdržanlivosť, odriekanie, sebazápor, zrieknuť sa, ako sa postiť, náplň Veľkej noci, Pascha - Veľká noc pôst v katolíckej cirkvi byzantsko-slovanského obradu, duchovnosť, spiritualita, náplň, zmysel, význam veľkonočného obdobia, Zelený štrvtok, Biela sobota v byzantskom obrade, materiály na gréckokatolícku Veľkú noc čiže Paschu, veľkonočné texty, zamyslenia, rozjímania, texty a modlity, zmŕtvychvstanie, vzkriesenie Ježiša Krista, sviatok z mŕtvych vstania. Vzkriesenie, Zmŕtvychvstanie, Nedeľa/Sviatok vzkriesenia