Gréckokatolíci na Slovensku
Byzantine Catholic Church in Slovakia

 

NOTY
pre kantorov (ľudový spev)

 

Noty pre chrámové zbory >>>

 

Liturgia sv. Jána Zlatoústeho v slovenskom jazyku - noty, ktoré sa nenachádzajú v knižke Modlime sa k Pánovi (tzv. Modrá knižka).

Všetky zip-súbory obsahujú noty v pdf a nwc (noteworthy) formáte a midi súbory, aby ste si mohli noty aj prehrať. Môžete si tiež stiahnuť iba midi a iba nwc-súbory.   (?pdf, ?nwc)

 

Liturgia sv. Bazila Veľkého v slovenskom jazyku - anafora (časti, ktoré sa líšia od lit. sv. Jána Zlatoústeho).

Môžete si tiež stiahnuť midi + nwc súbory k notám, pre jednoduchšiu výučbu nápevov (zozipované).   (?pdf, ?nwc)

 

Liturgia vopredposvätených darov v slovenskom jazyku - noty všetkých stálych častí špecifických pre liturgiu vopredposvätených.

Môžete si tiež stiahnuť midi + nwc súbory k notám, pre jednoduchšiu výučbu nápevov (zozipované).   (?pdf, ?nwc)
Môžete si tiež stiahnuť celý balík pomôcok k liturgii vopredposvätených (zozipované).

 

Akatist k Bohorodičke - noty v slovenskom jazyku (štvorhlasná úprava).

Text akatistu (po slovensky) nájdete tu.
Nahrávka akatistu (prvých 5 kondakov a ikosov) v mp3 tu.

 

 

Liturgia vopredposvätených darov v cirkevnoslovanskom jazyku - texty sú zapísané v cyrilike, noty v kyjevskej notácii (pozrite si obšírnejší úvod ku kyjevskej notácii). Všetky súbory sú v PDF. (?pdf)

 

 

Noty pre chrámové zbory > > >

 


Byzantsko-bulharské nápevy

 

Nápevy v tejto sekcii síce nepatria do tradície našej miestnej cirkvi, ale môžu byť obohatením a príspevkom k poznaniu hudobného bohatstva byzantského obradu.

 

Stručný úvod a komentár k byzantským nápevom sv. liturgie na osem hlasov (Dávid Pancza). (pdf)

 

Noty na svätú božskú liturgiu sv. Jána Zlatoústeho (v cirkevnej slovančine) (všetky súbory sú v PDF)

Anafora sv. Bazila na 2. hlas

 

Podľa bulharských (Manasija pop Todorov, Psaltikijna liturgija, Sofia 1968) a gréckych (http://www.cmkon.org/Keimena.htm a iné) prameňov. Prepis z neumov do nôt, adaptácia gréckych melódií na cirkevnú slovančinu a celková úprava: Dávid Pancza.

 

Gréckokatolíci na Slovensku


Index > Noty

(c) www.grkat.net  19.03.2014 andreios (upravené 31.12.2023)

Web Analytics