Gréckokatolíci na Slovensku
Byzantine Catholic Church in Slovakia

 

NOTY
pre kantorov (ľudový spev)

 

Noty pre chrámové zbory >>>

 

Liturgia sv. Jána Zlatoústeho v slovenskom jazyku - noty, ktoré sa nenachádzajú v knižke Modlime sa k Pánovi (tzv. Modrá knižka).

Všetky zip-súbory obsahujú noty v pdf a nwc (noteworthy) formáte a midi súbory, aby ste si mohli noty aj prehrať. Môžete si tiež stiahnuť iba midi (7 kb) a iba nwc-súbory (10 kb).   (?pdf, ?nwc)

 

Liturgia sv. Bazila Veľkého v slovenskom jazyku - anafora (časti, ktoré sa líšia od lit. sv. Jána Zlatoústeho).
Môžete si tiež stiahnuť midi + nwc súbory k notám, pre jednoduchšiu výučbu nápevov (zozipované).     (?pdf, ?nwc)

 

Liturgia vopredposvätených darov v slovenskom jazyku - noty všetkých stálych častí špecifických pre liturgiu vopredposvätených. PDF formát, 322 kb.  (?pdf). 
Môžete si tiež stiahnuť midi + nwc súbory k notám, pre jednoduchšiu výučbu nápevov (zozipované).     (?pdf, ?nwc)
Môžete si tiež stiahnuť celý balík pomôcok k liturgii vopredposvätených (470 kb).

 

Akatist k Bohorodičke - noty v slovenskom jazyku (štvorhlasná úprava) PDF formát, 540 kb.
Text akatistu (po slovensky) nájdete tu.
Nahrávka akatistu (prvých 5 kondakov a ikosov) v mp3 tu.

 

 

Liturgia vopredposvätených darov v cirkevnoslovanskom jazyku - texty sú zapísané v cyrilike, noty v kyjevskej notácii (pozrite si obšírnejší úvod ku kyjevskej notácii). Všetky súbory sú v PDF. (?pdf).

 

 

Noty pre chrámové zbory > > >

 


Byzantsko-bulharské nápevy

 

Nápevy v tejto sekcii síce nepatria do tradície našej miestnej cirkvi, ale môžu byť obohatením a príspevkom k poznaniu hudobného bohatstva byzantského obradu.

 

Stručný úvod a komentár k byzantským nápevom sv. liturgie na osem hlasov (Dávid Pancza). (pdf)

 

Noty na svätú božskú liturgiu sv. Jána Zlatoústeho (v cirkevnej slovančine)

Anafora sv. Bazila na 2. hlas (pdf, 131 kB)

 

Podľa bulharských (Manasija pop Todorov, Psaltikijna liturgija, Sofia 1968) a gréckych (http://www.cmkon.org/Keimena.htm a iné) prameňov. Prepis z neumov do nôt, adaptácia gréckych melódií na cirkevnú slovančinu a celková úprava: Dávid Pancza.

 

Gréckokatolíci na Slovensku


Index > Noty

(c) www.grkat.net  19.03.2014 andreios