Gréckokatolíci na Slovensku
Byzantine Catholic Church in Slovakia

 

NOTY pre chrámové zbory

 

Táto stránka sa už neaktualizuje. Prejdite na stránku zboru Chrysostomos do notovej sekcie

chrysostomos.grkatba.sk/noty/

kde nájdete omnoho viacej nôt.

 

 

Svätá božská liturgia (stále časti)

 

Oktoich

 

Pôstna trioda
 
Kvetná trioda (Pentekostarion)

 

Minea spoločná

 

Minea sviatočná

 

 

Všetky súbory sú vo formáte pdf. (Čo je pdf?) Stránka vzniká v spolupráci s gréckokatolíckym chrámovým zborom Chrysostomos z Bratislavy.

 

Download (stiahnutie) pdf súborov je zadarmo, nesmiete ich však umiestňovať inde na internet ani odkazovať priamo na pdf súbory.

 

 

Noty pre kantorov (ľudový spev) >  >  >

 

 

Súvisiace odkazy:

–  Fonty na písanie nôt

–  Zborová chrámová hudba – nahrávky v mp3

 


Index > Noty > Noty pre chrámové zbory

(c) www.grkat.net  22.02.2009 andreios  (08.03.2023)

Popis: Noty (notové partitúry) pre katolícke zbory, štvorhlasný chrámový zborový spev v katolíckej cirkvi byzantsko-slovanského obradu. Pre gréckokatolícky a pravoslávny zbor / gréckokatolícke a pravoslávne zbory. Znotovaná kresťanská zborová hudba. Chvály v notách. Chváliť Boha, Pána Ježiša Krista spevom, slúžiť v cirkvi hudbou. Music sheet of the choir chant of the Byzantine Catholic Church in Slovakia.