Gréckokatolíci na Slovensku

 

Gréckokatolíci na Slovensku.   Stiahni si Firefox - bezpečnejší a rýchlejší prehliadač.  

 

Odkazy na iné stránky

 

Systém usporiadania:

 

SLOVENSKÉ


          Gréckokatolícke: 

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov. Oficiálna stránka. Informácie o dianí v eparchii, čitáreň, história, liturgika, poézia...

Gréckokatolícka eparchia Košice  - oficiálna stránka(?).

Gréckokatolícka eparchia Bratislava - oficiálna stránka.

Iná stránka Gréckokatolíckej eparchie Košice  - uvedená tiež ako oficiálna.

PRAMENE - homiletická stránka (myšlienky, príklady, homílie, homiletická literatúra) o. Mirona.

Zoe - ezine Prešovskej eparchie.

Gréckokatolícky kňazský seminár blaženého biskupa Petra Pavla Gojdiča v Prešove.

Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove.

AETÓS - združenie detí a mládeže -  informácie o kresťanských akciách pre mládež, o stretnutí mládeže na Bystrej a o animátorských školách pre Košický exarchát.

Bárka - Komisia pre mládež prešovskej gréckokatolíckej archieparchie  -  informácie o kresťanských akciách pre mládež, o stretnutí mládeže v Juskovej Voli a o animátorských školách.

Časopis Slovo.

Irmologion - stránka venovaná liturgického spevu v podkarpatskom priestore, teórii a dejinám byzantskej hudby. Obsahuje aj množstvo notových zápisov.

Spolok sv. Cyrila a Metoda.           NOVÉ

BYZANT - vydavateľstvo Spolku sv. Cyrila a Metoda. Predaj literatúry cez internet.

Centrum Spirituality Východ - Západ Michala Lacka v Košiciach. Inštitúcia zameraná na spoznávanie kresťanského Východu, východných cirkví, teológie...

Centrum pre rodinu na Sigorde.           NOVÉ

Katechetický úrad sv. prvomučeníka Štefana - eparchia Košice.           NOVÉ

Cirkevný súd Gréckokatolíckej eparchie v Košiciach. Obsahuje aj pracovný slovenský preklad CCEO (hoci hrozne kostrbatý).

Gréckokatolíci na facebooku. Fan-stránka s pravidelne aktualizovaným obsahom.          NOVÉ

 

Farnosti Prešovskej archieparchie

Gréckokatolícka farnosť Prešov - mesto (katedrála).           NOVÉ

Gréckokatolícka farnosť Povýšenia sv. Kríža Prešov-Sekčov.

Gréckokatolícka farnosť bl. Pavla Gojdiča Prešov - Sídlisko III.

Gréckokatolícke mládežnícke pastoračné centrum v Prešove.           NOVÉ

Gréckokatolícka farnosť Poprad.

Gréckokatolícka farnosť Poprad - stará stránka.

Gréckokatolíci v Kežmarku a Ľubici.           NOVÉ

Mužská skupina zboru Aletheia z Ľubice.

Gréckokatolícka farnosť Levoča.

Gréckokatolícka farnosť Torysky a filiálka Nižné Repaše.           NOVÉ

Gréckokatolícka farnosť Žakovce.

Gréckokatolícka farnosť Stará Ľubovňa (redemptoristi).           NOVÉ

Gréckokatolícka farnosť Jarabina.

Hora Zvir - pútnické miesto Litmanová.           NOVÉ

Gréckokatolícka farnosť Orlov.

Gréckokatolícka farnosť Šarišské Jastrabie.

Gréckokatolícka farnosť Kyjov.

Gréckokatolícka farnosť Sabinov. Oficiálna stránka.           Zmena adresy

Bazilika v Ľutine - naše najväčšie pútnické miesto.           NOVÉ

Gréckokatolíci v Lipanoch.           NOVÉ

Bardejov - mesto - farnosť sv. Petra a Pavla.

Bardejov - Vinbarg - farnosť hieromučeníkov Pavla Gojdiča a Vasiľa Hopku.

Gréckokatolícka farnosť Hanušovce nad Topľou.           NOVÉ

Gréckokatolícka farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné.           Zmena adresy

Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P.P.Gojdiča vo Vranove nad Topľou - Čemernom.

Gréckokatolícky chrámový zbor Chrysostomos z Vranova nad Topľou           NOVÉ

Gréckokatolíci Nižný Hrušov - filiálka farnosti Poša.           NOVÉ

Gréckokatolícka farnosť Rafajovce - jedno z našich pútnických miest.

Gréckokatolícka farnosť Stropkov - Bokša.

Gréckokatolícka farnosť Svidník.           Zmena adresy

Gréckokatolícka farnosť Nižný Svidník (Svidník - Záhradná).

Gréckokatolícka farnosť Humenné - mesto.

Gréckokatolícka farnosť Humenné pod Sokolejom.

Gréckokatolícka farnosť Humenné - Dubník.

Gréckokatolícka farnosť Rokytov pri Humennom.

Gréckokatolícka farnosť Čertižné.

Gréckokatolícka farnosť Matky ustavičnej pomoci Snina - mesto.

Gréckokatolícka farnosť Oľka. (len po rusínsky)

Gréckokatolícka farnosť Volica. (len po rusínsky)

 

Farnosti Košickej eparchie

Gréckokatolícka farnosť Košice - Staré mesto (katedrála).           NOVÉ

Gréckokatolícka farnosť Svätej Múdrosti Košice - Furča.

Gréckokatolícka farnosť sv. apoštolov Petra a Pavla, Košice - Západ (Terasa).           Zmena adresy

Gréckokatolícka farnosť Presvätej Bohorodičky Ochrankyne, Košice - Nad jazerom.

Gréckokatolícka farnosť blažených Pavla Gojdiča a Metoda Trčku, Košice - Ťahanovce.

Gréckokatolíci v Šaci (filiálka farnosti Košice-Západ).           NOVÉ

Gréckokatolícke spoločenstvo mladých v Košiciach.

Katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda Košice.

Gréckokatolícka farnosť Premenenia Pána Spišská Nová Ves.

Gréckokatolícka farnosť Slovinky - chrám svätého veľkomučeníka Juraja.

Gréckokatolícka farnosť Kojšov - oficiálna stránka.

Gréckokatolícka farnosť Sečovce.

Gréckokatolícka farnosť Trebišov.

Farnosť Uspenia presv. Bohorodičky Kuzmice.

Gréckokatolícka farnosť Nižný Žipov.

Gréckokatolícka farnosť Michalovce-Topoľany s cirkevnou škôlkou blaženého Vasiľa Hopku.

Gréckokatolícka farnosť Trhovište.

Gréckokatolícka farnosť Iňačovce.           NOVÉ

Gréckokatolícka farnosť Zalužice.

Gréckokatolícka farnosť Trnava pri Laborci.

Gréckokatolícka farnosť Rakovec nad Ondavou.

Stránka mladých gréckokatolíkov v Baškovciach.

Eparchiálne centrum voľného času sv. Bazila Veľkého Veľké Slemence.          NOVÉ

 

Farnosti Bratislavskej eparchie

Gréckokatolícka farnosť Bratislava - mesto (katedrála).

Gréckokatolícka farnosť sv. Lukáša evanjelistu Trnava.           NOVÉ

Gréckokatolícka farnosť Nitra.

Gréckokatolícka farnosť Trenčín - obsahuje aj podstránku farnosti Prievidza.

Nové Mesto nad Váhom - filiálka farnosti Trenčín.           NOVÉ

Gréckokatolícka farnosť blaženého hieromučeníka Vasiľa Hopku v Zvolene.

Gréckokatolícka farnosť blaženého hieromučeníka Pavla Gojdiča v Banskej Bystrici.

Gréckokatolícka farnosť blaženého hieromučeníka Vasiľa Hopku  v Brezne.

Gréckokatolícka farnosť svätého Mikuláša v Liptovskom Mikuláši.

Gréckokatolícka farnosť Šumiac pod Kráľovou hoľou.

 

Rehole, školy, ikonografia a rôzne iné

Rád svätého Bazila Veľkého (OSBM) - stránka o baziliánoch na Slovensku.

Redemptoristi - Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa - Michalovská viceprovincia (byzantského obradu).

Redemptoristky byzantského obradu - monastier v Lomnici.           NOVÉ

Rád sestier sv. Bazila Veľkého - prešovská provincia.

Gréckokatolícke cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove.           NOVÉ

Gréckokatolícke cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa v Trebišove - iná stránka.

Cirkevná združená stredná škola sv. Jozafáta v Trebišove.

Cirkevná stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého v Prešove.

Gymnázium bl. P. P. Gojdiča v Prešove.           Zmena adresy

Gréckokatolícke cirkevné gymnázium sv. Jána Zlatoústeho v Humennom.           Zmena adresy

Gréckokatolícka charita Prešov.

Revue Logos - od r. 2012 v internetovej podobe.           NOVÉ

Slovenský gréckokatolícky Chrám Narodenia presvätej Bohorodičky v Toronte v Kanade.

Gréckokatolícki animátori - podklady na stretká, info a pomoc pre animátorov.

Blog Martina Kuba zameraný na byzantský obrad a spiritualitu.

Nová jar v Tvojom živote - osobná stránka.

Stránka redemptoristu o. Eireneho.

Stretnutia mládeže Bystrá - archív fotografií a textov (už sa nedopĺňa).

Gréckokatolícke oázové spoločenstvo.

Gréckokatolícka evanjelizačná škola sv. Mikuláša  - letničiarska.

Stránka venovaná blaženému mučeníkovi Metodovi Dominikovi Trčkovi, CSsR.

Stránka venovaná blaženému biskupovi-mučeníkovi Pavlovi Gojdičovi, OSBM.

Stránka venovaná blaženému biskupovi-mučeníkovi Vasiľovi Hopkovi.

Iná stránka venovaná blaženému hieromučeníkovi Vasiľovi Hopkovi.

Spolok ikonopiscov sv. Cyrila a Metoda Slovenska.

Ikonopisecká dielňa Archanjela Rafaela.

Stránka ikonopisca Rastislava Bujnu.

Ikonopisecký ateliér sv. Maxima Vyznávača.           NOVÉ

Orthodox iconography - stránka venovaná ikonografii a východnej spiritualite. (Čiastočne po anglicky.)           NOVÉ

"Ikona - okno do neba" - dielňa proroka Micheáša - ikony, ikony na magnetkách a kľúčenkách, čotky...

Rusínsky gréckokatolícky časopis Artos. (len po rusínsky)

Chrám sv. Demetra v Poráči.  (len po anglicky)

      České:

Gréckokatolícky exarchát v Česku - oficiálna stránka. (po česky)

Gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice - slovenské spoločenstvo v Prahe. (po slovensky)

Česká gréckokatolícka stránka Antonína Čížeka. Obsahuje liturgiu sv. Jána Zlatoústeho i sv. Bazila Veľkého, Jakubovo protoevanjelium, patristické poučenia o modlitbe...  (po česky a anglicky)

Gréckokatolícka farnosť Karlove Vary.  (po česky a ukrajinsky)

Gréckokatolícka farnosť Karviná. (po česky)

Gréckokatolícka farnosť Hradec Králové. (po česky)

Gréckokatolícka farnosť Jihlava. (po česky)

Chrám sv. Kozmu a Damiána v Emauzích na Slovanech v Prahe. (po česky)

Gréckokatolícka farnosť Pardubice. (po česky)

Gréckokatolícka farnosť v Olomouci a spoločenstvo v Přerove. (po česky)

 

 

        Rímskokatolícke: 

Oficiálna stránka Konferencie biskupov Slovenska.  Obsahuje aj dokumenty II. vatikánskeho koncilu a iné.  

Christ-net - slovenský kresťanský portál. Odkazy na iné stránky, Písmo, pohľadnice...

Kňazský seminár v Nitre. 

Bohoslovecká fakulta v Bratislave. 

Teologická fakulta Trnavskej univerzity. 

Univerzitné pastoračné centrum v Mlynskej doline v Bratislave.

Katolícka univerzita v Ružomberku.

Modlitba.sk - stránka s modlitbami rímskokatolíckej cirkvi.

Vatikánsky rozhlas - slovenská sekcia.

Vydavateľstvo Don Bosco - vydavateľstvo predovšetkým kresťanskej literatúry a časopisov, internetový obchod, vlastná distribučná spoločnosť, DTP a audio-vizuálne štúdio.

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM)

Hnutie kresťanských spoločenstiev detí - eRko

Kláštor klarisiek kapucínok Kopernica. 

Farnosť Márie Pomocnice kresťanov v Bratislave na Miletičovej ul.

Rádio Lumen - slovenská kresťanská rozhlasová stanica.

Juventutem - združenie katolíckej mládeže čerpajúcej z tradičnej liturgie a spirituality. (čiastočne po česky)

FOAN - Animátorská škola BA-TN diecézy. Formácia mladých ľudí, aby mohli viesť a oživovať spoločenstvá mladých.

Univerzitné pastoračné centrum v Prešove.

Rímskokatolícka farnosť v Galante.

GOSAMKA - hitparáda gospelových skupín. Všetky skladby si aj môžete stiahnuť vo formáte mp3.

 

 

        Pravoslávne: 

Pravoslávna cirkev na Slovensku.

Informačné okno do sveta pravoslávnej cirkvi.

Michalovsko-košická pravoslávna eparchia.

Pravoslávna akadémia v Michalovciach. Má dosť rozsiahle odkazy najmä na ruské stránky. (Stránka je písaná vo viacerých jazykoch.)

Pravoslávna cirkevná obec Michalovce. Katedrálny chrám v Michalovciach.

Pravoslávna cirkevná obec v Strážskom.

Pravoslávna farnosť sv. veľkomučeníka Juraja Krompachy.

Pravoslávna farnosť Slovinky.

Pravoslávna cirkevná obec Bratislava.

Pravoslávna cirkevná obec v Humennom.

Pravoslávna cirkevná obec Poprad.

Pravoslávna cirkevná obec Osadné.

Pravoslávna farnosť Trnava.

Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku - Syndesmos.

Pravoverní - súkromná pravoslávna stránka.

Blog Maroša Černého - venovaný hlavne pravoslávnej cirkvi.

Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU v Prešove.   (po slovensky a anglicky)

Pravoslávna cirkev v Česku - oficiálna stránka.  (po česky)

Pravoslavi.cz - hlavné české pravoslávne "rázcestie".  (po česky)

Česká pravoslávna stránka s veľkým množstvom rozličných textov.  (po česky)

Pravoslávna dogmatická teológia - veľmi seriózna stránka, obsah na vysokej úrovni. Odporúčame všetkým teológom.  (po česky)

Monastier svätého mučeníka Gorazda (Pavlíka) v Hrubé Vrbce  (po česky)

Pravoslávna akadémia vo Vilémove.  (po česky)

Chrám Zosnutia presvätej Bohorodičky v Olšanoch - ruskojazyčná stránka.

Pravoslávna cirkevná obec v Brne.   (po česky)

Pravoslávna cirkevná obec v Jihlave.   (po česky)

Pravoslávna cirkevná obec v Přerově.  (po česky)

Pravoslávna cirkevná obec v Prostějově  (po česky)

Ikony Ivety Kadlecovej.  (po česky)

 

 

        Iné kresťanské a ekumenické:

Ekumena - predajňa liturgických predmetov, devocionálií a ikon (predtým El Greco). Pekný katalóg, ktorý stojí za pozretie.

Cherubín - predajňa s liturgickými a sakrálnymi predmetmi v Michalovciach.           NOVÉ

Liturg.com - on-line obchod s liturgickými predmetmi.           NOVÉ

Evanjelická cirkev augsburgského vyznania.

Evanjelik.sk - portál o živote evanjelikov a. v. na Slovensku.

Katalóg farských úradov rôznych cirkví a denominácií.

Slovenská biblická spoločnosť. Ekumenické vydavateľstvo založené 11 registrovanými cirkvami v SR. Podpora prekladov Svätého písma do slovenského aj cudzích jazykov. Vydávanie a predaj kresťanskej literatúry.

Kresťanské knihy pre nevidiacich, systematicky triedené podľa obsahu a denominácií.

Drevenechramy.sk - prehľad všetkých drevených chrámov byzantského obradu. Stránka má aj plnú nemeckú a anglickú verziu.

Drevené chrámy na Slovensku - prehľad všetkých drevených cerkví - veľká väčšina je gréckokatolíckych.

Centrum pre štúdium siekt.

Horiaci ker - rozsiahly protestantský web zameraný na to, čo Boh koná v dnešnej dobe. Info o akciách, hudba, chat...

Litmanová - stránka o údajných zjaveniach presvätej Bohorodičky. Fotografie nájdete na stránke Litmanová – Zvir v obrazech.

Stránka Billingsovej ovulačnej metódy.

 

 

> > > Inojazyčné > > >

 

Ak chcete do odkazov pridať Vašu stránku, napíšte nám.

 


   
   

Index > Odkazy na iné stránky (slovenské, cudzojazyčné)

(c) www.grkat.net   Posledná úprava:  29.06.2012  andreios