Gréckokatolíci na Slovensku.  

Odkazy na iné stránky


 

Systém usporiadania:


 

INOJAZYČNÉ

RUS - russky, GR - ellinika (grécky), DE - deutsch, FRA - français, ENG - english, IT - italiano, ARAB - arabsky


          Gréckokatolícke:
Byzantská katolícka cirkev v USA Obsahuje aj odkazy na mnoho ďalších stránok.
ENG
Ukrajinská gréckokatolícka cirkev na Ukrajine. (oficiálna stránka) Okrem iného obsahuje aj kompletný text CCEO v ukrajinčine.
UKR, ENG
Antiochijský melchitský gréckokatolícky patriarchát so sídlom v Libanone a Sýrii. Informácie o patriarchovi Gregorovi III., jeho cestách, patriarchálnej kúrii, správy. ENG, ARAB
Eparchia Passaic v USA. (oficiálna stránka)
ENG
Eparchia Parma  v USA. (oficiálna stránka)
ENG
Eparchia Van Nuys  v USA. (oficiálna stránka)
ENG
Ruská katolícka farnosť sv. Michala. Popri mnohých zaujímavých a kvalitných veciach obsahuje aj adresár ruských a iných katolíckych chrámov, farností a inštitúcií byzantsko-slovanského obradu po celom svete aj s odkazmi na internetové stránky.
ENG
Eparchia sv. Cyrila a Metoda v Toronte pre slovenských gréckokatolíkov. ENG
Chrám Zosnutia presv. Bohorodičky slovenských gréckokatolíkov v Hamiltone v Kanade. ENG
Mukačevská gréckokatolícka eparchia. UKR
Studiti - Svätouspenská univská lavra - monastier neďaleko Ľvova, v ktorom sú aj slovenskí mnísi. Pútnické miesto so zázračnou ikonou. UKR
Obnova duchovnosti východných katolíkov - Eastern Catholic Spiritual Renewal - vynikajúci blog zameraný na obnovu spirituality východných katolíckych cirkví a rozvíjanie autentickej východnej duchovnosti (najmä na hesychazmus a Ježišovu modlitbu). ENG
CNEWA - popis jednotlivých východných katolíckych cirkví. CNEWA je organizácia na pomoc katolíkom na Blízkom východe. ENG
Gréckokatolícka metropolia Przemyšlsko-Varšavská v Poľsku. POL, UKR
Wroclawsko-Gdaňská eparchia v Poľsku. POL
Rumunskí gréckokatolíci. Môžete si tu dokonca založiť e-mail s adresou @greek-catholic.ro.
RUM, ENG
Rumunská gréckokatolícka cirkev. RUM (ENG, IT)
Čítania a modlitby (typikon) byzantského obradu na každý deňStránka sa obnovuje každý deň. ENG
Celosvetové melchitské združenie (Global Melkite Association), ktoré zjednocuje melchitských gréckokatolíkov po celom svete. ENG
Melchitská gréckokatolícka eparchia v Newtone, USA.
ENG
Melchitská farnosť sv. Petra a Pavla.
ENG
Melchitská gréckokatolícka stránka
FRA, ENG
Chevetogne - monastier benediktínov byzantského obradu.
FRA, ENG
Niederalteich - benediktíni byzantského obradu.
DE
Stauropigiálny monastier sv. Nila v Grottaferrate pri Ríme. IT, ENG, FRA, DE
Monastier svätého vzkriesenia v eparchii Van Nuys v USA. Tradičné východné mníšstvo (nie je to rehoľa, ale monastier eparchiálneho práva). ENG
Bosé karmelitánky byzantského obradu v USA. ENG
Karmelitánky byzantského obradu v Saint-Rémy vo Francúzsku. Monastier má aj svoj skít (nádherný) v Stânceni v Sedmohradsku (Rumunsko). FRA, ENG, RUM, MAĎ
Farnosť sv. Eliáša - eparchia Toronto. Pekná stránka živej a skutočne východnej farnosti byzantsko-ukrajinskej katolíckej cirkvi v Kanade. Nádherná drevená cerkev, ktorá stojí za pozretie (podrobný sprievodca po chráme s peknými fotografiami). ENG
Gréckokatolícka farnosť Pokrovu (Ochrany) presvätej Bohorodičky v Baltimore (USA). Na stránke sú k dispozícii nascanované kompletné cirkevnoslovanské bohoslužobné knihy vydané v Ríme (liturgikon, časoslov, archijeratikon...). ENG
Eparchia v Lungro (Kalábria) pre katolíkov byzantského obradu v južnom Taliansku. IT
Lungro - pamiatky, história... gréckokatolíckej eparchia v južnom Taliansku a jej skvosty. IT
Eparchia Piana degli Albanesi pre katolíkov byzantského obradu na Sicílii. IT
Pro Oriente - rakúska nadácia na podporu ekumenizmu vo vzťahu k východným cirkvám. Nájdete tu pekný stručný prehľad všetkých východných cirkví. DE
Gréckokatolícka farnosť sv. Barbory vo Viedni (ukrajinská). DE
Melchitská gréckokatolícka informačná služba. ENG
Ukrajinská gréckokatolícka cerkev v Hamburgu (Nemecko). DE
Gréckokatolíci v Kazachstane. RUS
Ukrajinská gréckokatolícka cirkev.
ENG
Bulharská gréckokatolícka cirkev - exarchát v Sofii.         (Krátka informácia v angličtine na inej stránke) BG, ENG
Pravoslávni katolíci v Rusku - stránka katolíkov byzantského obradu v Rusku. S rozsiahlou knižnicou. RUS
Katolíci byzantského obradu v Rusku. Oficiálna stránka. RUS
Vselenstvo - ruská stránka katolíckeho pravoslávia. Tu sa nachádza aj gréckokatolícky internetový bulletin Primirenije so snahou o jednotu kresťanov. RUS
Vselenskoje pravoslavije - ďalšia stránka ruských pravoslávnych v jednote s Rímom (ruských gréckokatolíkov). RUS
Stránka igumena Rostislava (Kolupajeva) - ruského katolíckeho jeromonacha. RUS
Ukrajinskí gréckokatolíci v Rusku. UKR
Ruská pravoslávna cirkev v jednote s Rímskym apoštolským stolcom čiže Ruská gréckokatolícka cirkev. RUS
Ruský katolícky chrám sv. Antona v Ríme (Russicum). RUS, (IT)
Gréckokatolícka farnosť Pokrova (Ochrany) presv. Bohordičky pri Charkove. RUS, UKR
Gréckokatolíci v Daugavpilse (Litva). RUS
Blahovisnik - stránka, ktorú pripravujú seminaristi v Užhorode. UKR
Catholica Unio v Nemecku (Päpstliches Ostkirchenwerk) 
DE
Farnosť sv. Mikuláša v meste Baberton, Ohio, USA. ENG
Farnosť sv. Anny, St. Luis, California.
ENG
Farnosť sv. archanjela Michala, ukrajinská grkat., Baltimore. Obsahuje aj zoznam farností  a eparchií - všetko iba USA a (asi) len ukrajinské.
ENG
Gréckokatolícka farnosť v Lubline (Poľsko). POL
Grekokatolicy.pl - poľský ekumenický gréckokatolícky portál. POL
Intratext.com - stránka s množstvom cirkevných dokumentov a zaujímavých textov, okrem iného je tu Kódex kánonov východných cirkví (CCEO) v latinčine, francúzštine, angličtine, taliančine a rumunčine. LAT, FRA, ENG, IT, RUM
Kódex kánonov východných cirkví (CCEO) v latinčine a poľštine. Kompletný text s poznámkami a prameňmi. POL, LAT
Gréckokatolícka farnosť sv. apoštolov Petra a Pavla v Novom Sade (Vojvodina, Srbsko), kde žijú Rusnáci (vysťahovalci zo Zemplína). RUSN
Vodica - Ruski Kerestur - stránka o údajných zjaveniach Bohorodičky pri Ruskom Keresture, v Srbsku (Vojvodine). Rusnácky a srbsky. RUSN, SRB
Gréckokatolícka farnosť sv. Jozefa v Brecksville, Ohio, USA. ENG
Gréckokatolícka cirkev v Západnom Rakúsku. ENG
Bieloruská gréckokatolícka misia v Londýne. ENG
Spoznajte byzantskú katolícku vieru. Zaujímavé články a diskusie napr. o nanútenom celibáte gréckokatolíckych kňazov v Amerike. ENG
Hesychazmus (Isychazmus) - stránka venovaná Ježišovej modlitbe (modlitbe srdca) a hesychastickej teológii a spiritualite. Obsahuje veľké množstvo materiálov. IT
Chrám sv. Kozmu - pútnické miesto talianskych gréckokatolíkov. IT
Vydavateľstvo Der christliche Osten.
DE
Inštitút pre teológiu a dejiny kresťanského Východu na Viedenskej univerzite. DE
Seminár sv. Cyrila a Metoda v Pittsburghu.
ENG
Ukrajinská katolícka univerzita v Ľvove. UKR, ENG, FR
Collegium Orientale v Eichstätte (východné kolégium).
DE
Inštitút pre východné cirkvi v Regensburgu.
DE
Inštitút pre východné cirkvi vo Würzburgu. DE
Východný študijný inštitút metropolitu Šeptického v Kanade.
ENG
Inštitút cirkevného práva hieromuč. Andrija Iščaka v Ľvove. UKR
Pápežský východný inštitút - Pontificio Istituto Orientale v Ríme. Stránka knižnice. ENG, IT
Hudobná stránka (americká)
ENG
Ikona - okno do nekonečna. Stránka venovaná ikonám, najmä teológii ikony. IT
Sprievodca byzantskými ikonami na internete s ich výkladom. ENG, FRA
Misijná spoločnosť Božej Matky z Boroňava. ENG
RISU - Náboženská informačná agentúra Ukrajiny (Religious Information Service of Ukraine). ENG
Katolícka informačná služba (CIN) - sekcia východné cirkvi.  Obsahuje linky na dokumenty a správy zo života prakticky východných cirkví.
ENG
Linky k štúdiu východných liturgií ENG
Maďarská gréckokatolícka cirkev. MAĎ
Miškovecký apoštolský exarchát v severovýchodnom Maďarsku. MAĎ
Maďarská gréckokatolícka stránka s informáciami o farnostiach. MAĎ
 

 

        Iné východné katolícke:
Opuslibani (Rada katolíckych patriarchov a biskupov Blízkeho Východu). Pekná a obsiahla stránka, obsahuje informácie a odkazy na každú katolícku cirkev v Libanone, množstvo liniek. FRA, ENG,
ARAB
Kresťanský Východ (Christlicher Orient) - stránka venovaná nebyzantskému kresťanskému Východu - katolíckemu i nekatolíckemu. DE
          Arméni
Arménska katolícka cirkev s prehľadom arménskych spoločenstiev vo svete. FRA
Arménska katolícka cirkev v Rusku. RUS, ENG
Arménska katolícka cirkev vo Švédsku - obsahuje aj prehľad všetkých východných cirkví. ENG
Arménski katolíci v Poľsku POL
          Etiópci
Kidane-Mehret - etiópska katolícka farnosť vo Washingtone (USA, D.C.). ENG
          Maroniti
Bkerke (sídlo maronitského patriarchu) v Libanone. Aj odkazy na ďalšie maronitské stránky. FRA, ENG,
ARAB
Eparchia sv. Marona v Brooklyne. ENG
Maronitské dedičstvo - Maronite heritage. ENG
Qozhaya - maronitský monastier sv. Antona. ENG
Maronitské centrum pre výskum a dokumentáciu v Libanone. ENG, FRA, ARAB
Maronitský monastier sv. Maron-Annaju. ENG, FRA, ARAB, SPA
          Chaldejci
Chaldejská katolícka eparchia sv. apoštola Tomáša. ENG
          Sýrsko-malabarská cirkev
Sýrsko-malabarská katolícka cirkev.            NOVÉ ENG
Archieparchia v Changanacherry.            NOVÉ ENG
          Malankari
Sýrsko-malankarská katolícka misia. ENG

 

 

        Pravoslávne - byzantské nekatolícke
Athos (Svätá hora) - pravoslávna mníšska republika v Grécku. Pekná stránka. GR, ENG
Konštantinopolský (tzv. ekumenický) patriarchát.  GR, ENG
Moskovský patriarchát - oficiálna stránka.  RUS, ENG
Gruzínsky pravoslávny patriarchát v Tbilisi - veľmi zaujímavá a starobylá cirkev byzantského obradu. GRUZ, ENG, RUS
Gruzínska pravoslávna cirkev - neoficiálna informačná stránka. RUS
Grécka pravoslávna metropolia v Amerike - Greek Orthodox Archidiocese of America ENG
Pravoslávna cirkev v USA (OCA) - Orthodox Church of America ENG
Pravoslávne kresťanstvo v Rumunsku. Graficky aj obsahovo mimoriadne vydarená stránka s pôsobivým flashovým úvodom a vynikajúcim hudobným podfarbením. RUM, ENG
Alexandrijský pravoslávny patriarchát. Starobylý apoštolský stolec; hlavou tejto cirkvi je pápež (jeho pápežský titul je starší ako titul rímskeho pápeža). ENG, GR
Myriobiblos - elektronická knižnica Gréckej pravoslávnej cirkvi. Obsahujem úžasné množstvo textov v rozličných jazykoch. Liturgické texty, patristika, právo... Nájdete tu aj malé virtuálne múzeum. GR, ENG, (FR, IT, DE, ESP, RUS, RUM, BUL)
Leiturgika Keimena - kompletná zbierka bohoslužobných textov v gréčtine. Teraz už aj s polytonickými prízvukmi. K dispozícii je aj monotonická verzia. GR
Cirkevnoslovanské bohoslužobné texty vo fromáte HIP. Aj rozsiahla knižnica patristických textov. Zrkadlo na orthlib.canto.ru dokáže tvoriť aj cirkevnoslovanské texty v HTML priamo v prehliadači. RUS
Bohoslužobné texty na veľké sviatky, nedele... vo formáte .doc na stránke Moskovského dirigentsko-speváckeho seminára. RUS
Ruská stránka o Athose. RUS
Grécka pravoslávna cirkev v Grécku. GR, ENG
Atická metropolia (v Grécku). GR, RUS, FRA, ENG
Grécka pravoslávna metropolia v Kanade ENG
Grécka pravoslávna metropolia v Austrálii ENG
Iná americká pravoslávna stránka (OCF) ENG
Ruská pravoslávna cirkev v USA ENG
Pravoslávna cirkev v Nemecku - Kommission der Orthodoxen Kirche in Deutschland DE
Pravoslávne bratstvo v Nemecku DE
Grécka pravoslávna metropolia v Nemecku. GR, DE
Pravoslávna cirkev Antiochijského patriarchátu v Nemecku. DE
Ukrajinská pravoslávna cirkev UKR, RUS, ENG
Grécka pravoslávna cirkev v Taliansku (Benátske arcibiskupstvo). Patrí pod Konštantínopolský patriarchát. IT, ENG
Srbská pravoslávna cirkev SRB
Bulharský pravoslávny portál a katalóg BUL
Poľská pravoslávna autokefálna cirkev - oficiálna stránka. POL, ENG
Svet pravoslávia - poľská stránka s nádhernou hudbou. POL
Albánska pravoslávna cirkev ALB, ENG, (FRA, ITA,...)
Albánska pravoslávna autokefálna cirkev. Iná stránka. ALB, ENG, GR
Pravoslávna misia sv. Lukáša (srbská) - hudba (realaudio), pohľadnice... SRB, ENG
Teologická fakulta sv. Jána Damaského v Balamande (Libanon). S množstvom dobre triedených odkazov. ARAB, FRA, ENG, ESP
Pravoslávna knižnica Blagoveščenije - veľké množstvo kníh na stiahnutie, prehľadne triedené. Otcovia i súčasní autori. Veľmi kvalitná stránka. RUS
Oko cerkovnoje - pravoslávna liturgická knižnica. Obsahuje úžasné množstvo článkov autorov zvučných mien z oblasti liturgiky, len kvalita. RUS
Pravoslávne liturgické združenie - veľmi hodnotná stránka pre štúdium liturgiky. RUS
Biblical studies - ruské stránky. Obsahuje aj množstvo diel cirkevných otcov, apokryfy, cirkevné dejiny... RUS
Filokalia  alebo Dobrotoľubije - slávna zbierka svätootcovských poučení o duchovnom živote a zvlášť o modlitbe. Na stiahnutie alebo on-line čítanie. RUS
Bibliotéka Jakova Krotova - ohromné množstvo patristickej i inej kresťanskej literatúry. RUS
Verujem - srbská pravoslávna stránka - s množstvom diel otcov, súčasných teológov... SRB
Svätotrojická Sergijeva lavra v Sergijevom Posade (neďaleko Moskvy). Najvýznamnejší ruský monastier na internete. Stránka, na ktorej môžete stráviť hodiny. Očarujúca je napríklad podstránka s 1203 starobylými rukopismi (kompletne zoskenované!). RUS, DE, ENG, ESP, FRA, IT
Optinská pustyňa (podvorie v St. Petersburgu) RUS
Grécka stránka o Athose - informácie o monastieroch, spravodajstvo, fotky, download, fórum... GR
On-line časoslov a žaltár - na stránke nájdete, čo sa práve modlí. ENG
Bulharská pravoslávna farnosť v Bratislave BUL
Ruská pravoslávna cirkev v Miláne IT
Karpato-rusínska spiritualita ENG
Pravoslávna gréckokatolícka cerkev sv. Michala v Binghamtone - St. Michael's Orthodox Greek Catholic Church in Binghamton (USA).  Pôvodne gréckokatolícka cirkev, ktorá sa po nanútení celibátu gréckokatolíckym kňazom v Amerike oddelila a začlenila do Konštantinopolského patriarchátu. Sú veľmi otvorení ekumenizmu. ENG
Pravoslávna informačná služba ENG
Pravoslávna tlačová služba FRA
Seminár sv. Vladimíra v USA - St. Vladimir seminary ENG
Teologický inštitút sv. Tichona a Cerkov sv. Nikolaja v Kuznecoch (Moskva) RUS
OldWorldRus - zaujímavá stránka s ekumenickým zameraním s množstvom rôznorodých informácií. ENG
Bulharský pravoslávny informačný portál so správami z celého pravoslávneho sveta. BG
Blog pravosl. teológa Vitalija Čebotara. BG
Knižnica s katolíckymi a pravoslávnymi ekumenickými textami. RUS
Stránka kresťanskej jednoty. Súkromná stránka pravoslávneho kresťana veľmi otvoreného aj katolicizmu. RUS
         Ikony:
Grécke ministerstvo kultúry - sekcia Athos - najkrajšie ikony na internete, aj s podrobným popisom. ENG, GR
Skít svätého Izáka Sýrskeho - iba ikony, kvalita. ENG
Iná americká stránka (ocf) s ikonami ENG
Heavenly Visions Byzantine Icons ENG
Ikony na austrálskej pravoslávnej stránke ENG
Iconsart - ďalšie ikony. ENG
Sacredicons.com ENG
Iconofile - stránka o ikonách a ikonografii, fórum... ENG
         Cirkevná hudba:
Večernaja pesň (Večerná pieseň) - stránka o starocirkevnej hudobnej kultúre (Sajt o drevne-cerkovnoj pevčeskoj kuľture) s množstvom nádherných mp3 súborov voľne na stiahnutie. Trochu pomalšie servery. Zrkadlo 1 - zrkadlo 2. RUS
Pravoslávna hudba - neuveriteľné množstvo mp3 súborov na stiahnutie gréckej, bulharskej, srbskej, ruskej, gruzínskej... chrámovej hudby v rôznych jazykoch. BUL
Pravoslávne moskovské dirigentské kurzy (Pravoslavnyje Moskovskije regentskije kursy) - stránka venovaná cirkevnej hudbe. RUS
Grécka cirkevná hudba - mnoho nahrávok (v RealAudio a QuickTime). ENG
Počajevská lavra (Ukrajina) - kompletná Pascha v mp3. RUS
Ruská duchovná hudba ENG
Odkazy na stránky s cirkevnou hudbou a hudobnou tematikou farnosti sv. Jána Predchodcu v Rahway v USA. ENG
Psalom - stránka venovaná cirkevnej hudbe, notácii, histórii... Je súčasťou projektu Synaxis.info. ENG
Hudobná podstránka monastiera sv. Antona - obsahuje množstvo východných spevov v západnom notovom zápise a teóriu spevu a zápisu. ENG
Podoben - stránka s notami (pdf + midi). ENG
 


 

        Iné východné nekatolícke (nebyzantské):
Arménsky katolikosát (patriarchát) v Cilícii v Antelias (Libanon). ENG, ARM
Arménska apoštolská cirkev v USA. ENG
Nemecká stránka o Arménoch a Arménsku. DE
Asýrska cirkev Východu v Moskve a v Rusku.            NOVÉ RUS
Asýrska cirkev Východu - farnosť v Kyjeve.            NOVÉ RUS
Koptská cirkev.            NOVÉ ENG
Koptská (predchalkedónska) cirkev   - veľmi pekná a rozsiahla stránka, tu nájdete aj mnoho odkazov na ďalšie stránky  (aj tzv. orientálne nechalcedónske cirkvi). Zaujímavé infomácie o koptskom obrade, duchovnosti… ENG
Koptská cirkev v Nemecku - zaujímavá a obsiahla stránka. DE, ENG
Koptský kláštor sv. Antona v Nemecku. DE


 

        Rôzne iné (cirkevná slovančina, fonty, software... ):
Projekt Irmologion - cirkevnoslovanské cyrilské fonty, jednotné kódovanie cyriliky v UTF atď. RUS
Stránka Nikolaja a Eleny Andrušenkovcov - obsahuje najmä fonty (orthodox), ale aj noty. Zrkadlo na  http://www.arh.ru/~naa/. RUS
Kompletný cirkevnoslovanský slovník G. Ďjačenka v elektronickej podobe (nascanovaný). RUS
Slovník staroslovienskeho jazyka vo formáte djvu na stránke s ohromným množstvom starých staroslovienskych textov a slavistickej literatúry. RUS
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV sa venuje okrem iného aj výskumu pamiatok byzantského obradu v našom kultúrnom a geografickom priestore. SK
Patrologia Graeca - Migne - projekt sprístupňujúci grécku patrológiu z vydania J. P. Migna. GR
Byzantium - stránka venovaná štúdiu byzantológie, množstvo prameňov. Mimoriadne hodnotná stránka. ENG
Katolícka hierarchia - informácie o súčasných i minulých biskupoch a eparchiách Katolíckej cirkvi. ENG
Mozilla.sk - Slovenský portál produktov spoločnosti Mozilla (internetové prehliadače Firefox, Flock, e-poštový klient Thunderbird, ...) Rozsiahle fórum s podporou pre užívateľov. SK

 

 

Ak chcete do odkazov pridať Vašu stránku, napíšte nám.

 


Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

Index > Odkazy na iné stránky (slovenské, cudzojazyčné)

(c)  www.grkat.net   Posledná úprava: 24.04.2012 andreios

Web Analytics