Sv. Bazil Veľký:

Hexaémeron čiže Homílie o diele šiestich dní

 

Homília I.      Na počiatku stvoril Boh nebo a zem (Gn 1,1)

Kto bol Mojžiš? (1) Stvorenie - polemika s pohanmi (2), svet nie je večný (3) ani nemenný (4). Anjeli - prví stvorení. Svet je časný. Slovo arché u filozofov (5) a v Biblii (6). Pojem tvorcovstva. Prvky, resp. živly sveta (7). Substancia neba, jeho forma a substancia zeme, jej poloha (8-9). Geocentrizmus (10). Substancia neba (11).

 

Homília II.     Zem bola neviditeľná a neupravená (Gn 1,2)

Hĺbka tajomstva. Neviditeľnosť a neupravenosť (1). Hmota nie je večná; Boh stvoril všetko (2-3). Voda a neviditeľnosť zeme (3). Tma a zlo - zlo nepochádza od Boha (4), ale je absenciou dobra (5). Boží Duch nad vodami (6). Stvorenie svetla, jeho krása (7). Deň a noc; deň a večnosť (8).

 

Homília III.   O oblohe

Čaro Písem (1). Ako hovorí Boh (2). Nebo a obloha podľa filozofov a podľa exegétov (3). Substancia oblohy (4). Boh Slovo (4). Priepasť vôd, ich množstvo a potreba ohňa (5). Rieky (6). Miznutie vody, ekpyrósis; polemika s peripatetikmi (7). Pomenovanie nebo (8). Polemika so stoikmi (8). Kritika alegorického výkladu (9). Krása (10).

 

Homília IX.   O suchozemských živočíchoch

Kritika alegorickej exegézy. Biblia nie je traktát o kozme (1). Účinnosť stvoriteľského slova. Duša človeka (2) a zvierat, ich vlastnosti - pud sebazáchovy, predvídavosť ovce a mravca, cit pre povinnosť (3-4). „Ľudské“ schopnosti zvierat - lev, jahňa, pes (4). Plodnosť, účelnosť telesnej stavby - šelmy, prežúvavce, ťava, slon, jedovaté a divé živočíchy (5). Vznik človeka. Boží Syn - polemika so židmi a s anomoistami (6).

 

 

Prevzaté z: Sv. Bazil Veľký: Listy II (r. 375-378), Hexaémeron, Náboženské vydavateľstvo Petra, Prešov 2002. Vyšlo v edícii Bibliotheca antiqua christiana - Kresťanská antická bibliotéka.

Z gréckeho originálu preložil a poznámkami doplnil: Daniel Škoviera.

Sv. Bazil Veľký: Listy II (r. 375-378), Hexaémeron

Knihu kúpite v každom dobrom kníhkupectve alebo si ju môžete objednať vo vydavateľstve PETRA.

 


Index > Texty > Teologické texty > Sv. Bazil Veľký: Hexaémeron čiže Homílie o diele šiestich dní

(c) www.grkat.net   01.01.2004 andreios

NAJ.sk