Kráľovské hodinky na Svätý a veľký piatok

 

PRVÁ HODINKA

 

Po kňazovom požehnaní hovorí čitateľ: Amen. Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe. Kráľu nebeský. Trojsvätú pieseň a všetko po Otče náš. Potom: Pane zmiluj sa, 12 krát. Sláva. I teraz: Poďte, pokloňme sa (tri razy).

 

Nasleduje 5., 2. a 21. žalm (podľa Septuaginty).

Sláva. I teraz: Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože (tri razy).

Pane, zmiluj sa (tri razy).

 

Sláva, tropár 1. hlasu:

Keď si bol ukrižovaný, Kriste, * skončila sa krutovláda a bola porazená moc nepriateľa. * Veď nie anjel ani človek, ** ale Ty sám si nás zachránil, Pane, sláva tebe.

I teraz, bohorodičník:

Ako ťa nazveme, Milostiplná? Nebom, lebo z teba zažiarilo Slnko spravodlivosti. Rajom, lebo z teba vyrástol kvet neporušiteľnosti. Pannou, lebo si zostala neporušená. Čistou matkou, lebo si mala vo svojom svätom náručí Syna, Boha všetkých. Jeho pros za spásu našich duší.

 

Spievame aj tieto tropáre (respektíve stichiry), 8. hlas:

Dnes sa trhá chrámová opona na usvedčenie nespravodlivých * a slnko skrýva svoje lúče, ** keď vidí, ako Vládcu pribíjajú na kríž. Dvakrát.

Verš:  Rozdelili si moje šaty a o môj odev hádzali žreb.

Nespravodliví muži ťa viedli ako ovcu na zabitie, Kriste Kráľu, * a pribili ťa na kríž ako nevinného baránka ** kvôli našim hriechom, Milujúci človeka.

Verš: Povstali pozemskí králi a kniežatá sa spolčili proti Pánovi a proti jeho Pomazanému. A znova tú istú stichiru.

Sláva:

Keď ťa nespravodliví zajali, Pane, znášal si to a takto si volal: Hoci ste udreli pastiera a rozohnali ste dvanásť oviec, mojich učeníkov, mohol som postaviť viac ako dvanásť plukov anjelov, ale trpezlivo to znášam, aby som splnil neznáme a tajné veci, ktoré som vám zjavil skrze svojich prorokov. Pane, sláva tebe.

I teraz, znova tú istú stichiru.
 

Prokimen, 4. hlas:  Jeho srdce zhromaždilo v sebe neprávosť.

Verš:  Blažený, kto má pochopenie pre biedneho a chudobného.

 

Nasledujú tri čítania: Zach (11, 10 - 13), Gal (6, 14 - 18), Mt (27, 1 - 56).

 

Potom:

Usmerni moje kroky podľa tvojho slova a nech ma neovláda nijaká neprávosť. Osloboď ma od ľudského ohovárania a zachovám tvoje prikázania. Rozjasni svoju tvár nad svojim služobníkom a nauč ma svoje ustanovenia. Nech sa naplnia moje ústa tvojou chválou, Pane, aby som ospevoval tvoju slávu, celý deň tvoju nádheru.

 

Tiež Trojsvätú pieseň, všetko po Otče náš a potom:

Kondak, 8. hlas:

Poďte, všetci, ospevujme pre nás ukrižovaného, veď Mária ho videla na dreve a vravela: Hoci znášaš ukrižovanie, predsa si môj syn a Boh.

 

Pane, zmiluj sa, štyridsaťkrát.   A modlitba:

V každom čase a v každej chvíli v nebi aj na zemi sa ti klaňajú a teba oslavujú, Bože dobrý, trpezlivý a nesmierne milosrdný. Ty miluješ spravodlivých, zmilúvaš sa nad hriešnymi a všetko voláš k spáse pre prísľub budúceho dobra. Ty sám, Pane, prijmi v tejto hodine aj naše modlitby a nasmeruj náš život k tvojim prikázaniam. Naše duše posväť a telá očisti, myšlienky usmerni, rozum urob rozvážnym a triezvym, osloboď nás od každého zármutku, zla a utrpenia. Okolo nás postav svojich svätých anjelov ako hradbu, aby sme pod ochranou a vedením ich oddielov dosiahli jednotu vo viere a poznanie tvojej nedotknuteľnej slávy, veď ty si požehnaný na veky vekov, amen.

Pane, zmiluj sa, tri razy.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si porodila Boha Slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

V mene Pánovom požehnaj, otče.

Kňaz: Bože, zľutuj sa nad nami a požehnaj nás, rozjasni nad nami svoju tvár a zmiluj sa.

Ľud: Amen.

A kňaz tiež túto modlitbu:

Kriste, pravé svetlo, ktoré osvecuje a posväcuje každého človeka prichádzajúceho na svet, nech sa ukáže na nás svetlo tvojej tváre, aby sme v ňom uvideli neprístupné svetlo, a nasmeruj naše kroky k uskutočňovaniu tvojich prikázaní, na príhovor tvojej prečistej Matky a všetkých tvojich svätých, amen.

 

 


TRETIA HODINKA

 

Poďte, pokloňme sa (tri razy).

Nasleduje 34., 108. a 50. žalm (podľa Septuaginty).

[* Niektoré knihy predpisujú žalmy 40, 68, 50 (podľa Septuaginty).]

Sláva. I teraz: Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože (tri razy).

Pane, zmiluj sa (tri razy).

 

Sláva, tropár, 6. hlas:

Židia ťa odsúdili na smrť, * Pane, život všetkých. * Tí, ktorí po zdvihnutí palice prešli cez more, * pribili ťa na kríž. * Tí, ktorí sa sýtili medom zo skaly, * žlč ti priniesli. * Dobrovoľne si to však pretrpel, * aby si nás oslobodil z otroctva nepriateľa. ** Kriste Bože, sláva tebe.

I teraz, bohorodičník:

Bohorodička, ty si pravý vinič, z ktorého nám vyrástol plod života. K tebe sa modlíme: Modli sa k nemu, Vládkyňa, so svätými apoštolmi, aby sa zmiloval nad našimi dušami.

 

Spievame aj tieto tropáre (respektíve stichiry), 8. hlas:

Kvôli strachu pre židmi * tvoj priateľ a blízky človek Peter ťa zaprel, Pane, * a takto volal s plačom: * Neobíď mlčky moje slzy, * lebo som povedal, že zachovám vieru, Milosrdný, a nezachoval som. * Rovnako prijmi aj naše pokánie ** a zmiluj sa nad nami. Dvakrát.

Verš: Dali mi jesť žlč a keď som bol smädný, napojili ma octom.

Pred tvojím pribitím na úctyhodný kríž, keď sa ti vojaci posmievali, Pane, žasli duchovné vojská. Nechal si si položiť potupný veniec, hoci ty si zem ozdobil kvetmi. Nechal si sa odieť do potupného purpuru, hoci oblohu odievaš oblakmi. Pohľad na to dáva pochopiť tvoju dobrosrdečnosť, Kriste. Veľké je tvoje milosrdenstvo, sláva tebe.

Verš: Rozdelili si moje šaty a o môj odev hádzali žreb. A znova ten istý tropár.

Sláva, 5. hlas:

Keď ťa viedli na kríž, takto si volal, Pane: Za ktorý skutok ma chcete ukrižovať, židia? Veď som vyliečil vašich ochrnutých, mŕtvych som prebudil k životu akoby zo spánku. Uzdravil som ženu trpiacu na krvotok, zmiloval som sa nad Kanaánčankou. Za ktorý skutok ma chcete zabiť, židia? Uvidíte však, nespravodliví, že ten, ktorého teraz prebodávate, je Kristus.

I teraz, znova ten istý tropár.

 

Prokimen, 4. hlas: Lebo ja som pripravený prijať rany * a svoju bolesť mám stále pred sebou.

Verš: Pane, neusvedči ma vo svojom rozhorčení a nepokarhaj ma vo svojom hneve.

 

Nasledujú tri čítania: Iz (50, 4 - 11), Rim (Rim 5, 6 - 11), Mk (15, 16 - 41).

 

Tiež: Pán, Boh, je požehnaný, požehnaný je Pán deň čo deň; Boh našej spásy nám daruje úspech; náš Boh je Boh, ktorý zachraňuje.

 

Tiež Trojsvätú pieseň, všetko po Otče náš a potom:

Kondak, 8. hlas:

Poďte, všetci, ospevujme pre nás ukrižovaného, veď Mária ho videla na dreve a vravela: Hoci znášaš ukrižovanie, predsa si môj syn a Boh.

 

Pane, zmiluj sa, štyridsaťkrát.   A modlitba:

V každom čase a v každej chvíli v nebi aj na zemi sa ti klaňajú a teba oslavujú, Bože dobrý, trpezlivý a nesmierne milosrdný. Ty miluješ spravodlivých, zmilúvaš sa nad hriešnymi a všetko voláš k spáse pre prísľub budúceho dobra. Ty sám, Pane, prijmi v tejto hodine aj naše modlitby a nasmeruj náš život k tvojim prikázaniam. Naše duše posväť a telá očisti, myšlienky usmerni, rozum urob rozvážnym a triezvym, osloboď nás od každého zármutku, zla a utrpenia. Okolo nás postav svojich svätých anjelov ako hradbu, aby sme pod ochranou a vedením ich oddielov dosiahli jednotu vo viere a poznanie tvojej nedotknuteľnej slávy, veď ty si požehnaný na veky vekov, amen.

Pane, zmiluj sa, tri razy.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si porodila Boha Slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

V mene Pánovom požehnaj, otče.

Kňaz: Bože, zľutuj sa nad nami a požehnaj nás, rozjasni nad nami svoju tvár a zmiluj sa.

Ľud: Amen.

 

Potom modlitba:

Vládca, Bože Otče všemocný, Pane, Jednorodený Synu, Ježišu Kriste, a Svätý Duchu, jediné božstvo, jediná moc, zmiluj sa nado mnou hriešnym a spôsobom, ktorý ty poznáš, zachráň ma, tvojho nehodného služobníka, veď ty si požehnaný na veky vekov, amen.

 

 


ŠIESTA HODINKA

 

Poďte, pokloňme sa (tri razy).

Nasleduje 53., 139. a 90. žalm (podľa Septuaginty).

[* Niektoré knihy predpisujú žalmy 51, 108, 90 (podľa Septuaginty).]

Sláva. I teraz: Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože (tri razy).

Pane, zmiluj sa (tri razy).

 

Sláva, tropár, 2. hlas:

Vykonal si spásu uprostred zeme, Kriste Bože, keď si rozpäl svoje prečisté ruky na kríži, a tak zhromaždil všetky národy, ktoré ti volajú: Pane, sláva tebe.

I teraz, bohorodičník:

Keďže nemáme dostatok odvahy pre množstvo našich hriechov, ty, Bohorodička Panna, pros toho, ktorý sa z teba narodil, veď mnoho zmôže modlitba matky k Vládcovej dobrosrdečnosti. Neprehliadni modlitby hriešnych, Prečistá, lebo ten, ktorý sa rozhodol aj trpieť za nás, je milosrdný a dokáže zachrániť.

 

Spievame aj tieto tropáre (respektíve stichiry), 8. hlas:

Toto hovorí Pán židom: Ľud môj, čo som vám urobil? Alebo čím som vám ublížil? Vašim slepcom som dal svetlo, malomocných som očistil, muža ležiaceho na lôžku som uzdravil. Ľud môj, čo som vám urobil? A ako ste sa mi odplatili? Za mannu žlčou, za vodu octom, namiesto lásky ku mne ste ma pribili na kríž. Nebudem to viac odkladať, povolám svoje národy; tie ma budú oslavovať s Otcom i Duchom, a ja im darujem večný život. Dvakrát.

Spievame tiež, 6. hlas:

Verš:  Dali mi jesť žlč a keď som bol smädný, napojili ma octom.

Zákonodarcovia Izraela, židia a farizeji, zbor apoštolov k vám volá: Hľa, chrám, ktorý ste zborili; hľa, Baránok, ktorého ste vy ukrižovali a odovzdali hrobu, ale on vlastnou mocou vstal. Neklamte sami seba, židia, lebo on je ten, ktorý zachránil v mori a kŕmil na púšti. On je život, svetlo a pokoj pre svet.

Verš:  Zachráň ma, Bože, lebo vody vstúpili až do môjho vnútra. A znova ten istý tropár.

Sláva, 5. hlas:

Poďte, ľudia nosiaci v sebe Krista, pozrime sa, na čom sa dohodol zradca Judáš s nespravodlivými kňazmi proti nášmu Spasiteľovi. Dnes určili, že nesmrteľné Slovo musí zomrieť. Vydali ho Pilátovi a ukrižovali na Lebečnom mieste. Keď to náš Spasiteľ znášal, volal: Otče, odpusť im tento hriech, aby národy spoznali moje zmŕtvychvstanie.

I teraz, znova ten istý tropár.
 

Prokimen, 4. hlas:  Pane, náš Pane, aké obdivuhodné je tvoje meno na celej zemi.

Verš:  Lebo tvoja veleba sa vzniesla nad nebesia.

 

Nasledujú tri čítania:  Iz (52,13 - 54,1), Hebr (2, 11 - 18), Lk (23, 32 - 49).

 

Tiež: Nech nás rýchlo predstihne tvoje zľutovanie, Pane, lebo sme veľmi zúbožení. Pomôž nám, Bože, náš Záchranca, pre slávu svojho mena. Pane, osloboď nás a očisť naše hriechy pre svoje meno.

 

Tiež Trojsvätú pieseň, všetko po Otče náš a potom:

Kondak, 8. hlas:

Poďte, všetci, ospevujme pre nás ukrižovaného, veď Mária ho videla na dreve a vravela: Hoci znášaš ukrižovanie, predsa si môj syn a Boh.

 

Pane, zmiluj sa, štyridsaťkrát.   A modlitba:

V každom čase a v každej chvíli v nebi aj na zemi sa ti klaňajú a teba oslavujú, Bože dobrý, trpezlivý a nesmierne milosrdný. Ty miluješ spravodlivých, zmilúvaš sa nad hriešnymi a všetko voláš k spáse pre prísľub budúceho dobra. Ty sám, Pane, prijmi v tejto hodine aj naše modlitby a nasmeruj náš život k tvojim prikázaniam. Naše duše posväť a telá očisti, myšlienky usmerni, rozum urob rozvážnym a triezvym, osloboď nás od každého zármutku, zla a utrpenia. Okolo nás postav svojich svätých anjelov ako hradbu, aby sme pod ochranou a vedením ich oddielov dosiahli jednotu vo viere a poznanie tvojej nedotknuteľnej slávy, veď ty si požehnaný na veky vekov, amen.

Pane, zmiluj sa, tri razy.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si porodila Boha Slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

V mene Pánovom požehnaj, otče.

Kňaz:  Bože, zľutuj sa nad nami a požehnaj nás, rozjasni nad nami svoju tvár a zmiluj sa.

Ľud: Amen.

 

A tiež modlitba Bazila Veľkého:

Bože a Pane mocností, Tvorca celého sveta, pre milosrdenstvo tvojej nenapodobiteľnej veľkodušnosti si zoslal svojho jednorodeného Syna, nášho Pána Ježiša Krista, aby zachránil náš rod; jeho úctyhodným krížom si roztrhal dlžobný úpis našich hriechov, a tak si zvíťazil nad kniežatstvami a mocnosťami temnoty. Ty sám, Vládca, milujúci človeka, prijmi aj tieto ďakovné a prosebné modlitby nás hriešnych, osloboď nás od každého zhubného a temného prehrešenia a od všetkých viditeľných i neviditeľných nepriateľov, ktorí sa nám usilujú ublížiť. Prikovaj naše telá k bázni pred tebou a neodkloň naše srdcia k zlým slovám alebo myšlienkam, ale tvojou láskou zraň naše duše. Nech k tebe ustavične vzhliadame a nech nás vedie tvoje svetlo, aby sme pozerali na teba, neprístupné a večné svetlo a vzdávali tak neprestajnú chválu a vďaku tebe, bezpočiatočnému Otcovi spolu s tvojím jednorodeným Synom a s tvojím presvätým, dobrým a životodarným Duchom, teraz i vždycky i na veky vekov, amen.

 

 


DEVIATA HODINKA

 

Poďte, pokloňme sa (tri razy).

Nasleduje 68., 69. a 85. žalm (podľa Septuaginty).

[* Niektoré knihy predpisujú žalmy 58, 139, 85 (podľa Septuaginty).]

Sláva. I teraz: Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože (tri razy).

Pane, zmiluj sa (tri razy).

 

Sláva, tropár, 8. hlas:

Keď zločinec uvidel Pôvodcu života visieť na kríži, hovoril: Keby ten, ktorý je s nami ukrižovaný nebol vtelený Boh, neskrylo by slnko svoje lúče ani zem by sa s chvením netriasla. Ale ty, ktorý všetko znášaš, Pane, spomeň si na mňa vo svojom kráľovstve.

I teraz, bohorodičník:

Kvôli nám, Dobrý, si sa narodil z panny a pretrpel si ukrižovanie, smrťou si rozvrátil smrť a zjavil si vzkriesenie ako Boh. Neprehliadni tých, ktorých si stvoril svojou rukou. Prejav svoju lásku k človeku, Milosrdný, prijmi Bohorodičku, ktorá ťa porodila a modlí sa za nás, a zachráň, Záchranca náš, skľúčený ľud.

 

Spievame aj tieto tropáre, 7. hlas:

Ohromujúce bolo vidieť, ako Tvorca neba i zeme visel na kríži, ako sa slnko zatmelo a deň sa zmenil znova na noc, ako zem poslala z hrobov telá mŕtvych. S nimi sa ti klaniame, zachráň nás. Dvakrát.

Spievame tiež, 2. hlas:

Verš:  Rozdelili si moje šaty a o môj odev hádzali žreb.

Keď nespravodliví pribili na kríž Pána slávy, on k nim volal: Čím som vás zarmútil? Alebo čím som vás rozhneval? Kto vás predo mnou zbavil smútku? A ako sa mi teraz odplácate? Zlým za dobré. Za ohnivý stĺp ste ma pribili na kríž. Za oblak ste mi vykopali hrob. Za mannu ste mi priniesli žlč. Za vodu ste ma napojili octom. Povolám teda národy a tie ma budú oslavovať s Otcom a so Svätým Duchom.

Verš:  Dali mi jesť žlč a keď som bol smädný, napojili ma octom. A znova ten istý tropár.

Sláva, 6. hlas:

Dnes visí na dreve ten, ktorý zavesil zem na vodách. On, Kráľ anjelov, si dáva položiť veniec z tŕnia. Do falošného purpuru obliekajú toho, ktorý odieva nebo oblakmi. Zaucho prijal ten, ktorý v Jordáne oslobodil Adama. Klincami bol pribitý Ženích Cirkvi. Kopijou bol prebodnutý Syn Panny. Klaniame sa tvojim strastiam, Kriste, klaniame sa tvojim strastiam, Kriste, klaniame sa tvojim strastiam, Kriste. Ukáž nám aj svoje slávne vzkriesenie.

I teraz, znova ten istý tropár.
 

Prokimen, 6. hlas:  Blázon si povedal v srdci: Boha niet.

Verš:  Niet toho, kto by konal dobro, niet ani jedného.

 

Nasledujú tri čítania:  Jer (11,18 - 12,5a. 9c-11a. 14-15), Hebr (10,19 - 31), Jn (18,28 - 19,37).

 

Tiež: Nevydaj nás navždy pre svoje meno, nezruš svoju zmluvu a neodním od nás svoje milosrdenstvo pre Abraháma, ktorého miluješ, pre Izáka, svojho sluhu, a Izraela, svojho svätého.

 

Tiež Trojsvätú pieseň, všetko po Otče náš a potom:

Kondak, 8. hlas:

Poďte, všetci, ospevujme pre nás ukrižovaného, veď Mária ho videla na dreve a vravela: Hoci znášaš ukrižovanie, predsa si môj syn a Boh.

 

Pane, zmiluj sa, štyridsaťkrát.   A modlitba:

V každom čase a v každej chvíli v nebi aj na zemi sa ti klaňajú a teba oslavujú, Bože dobrý, trpezlivý a nesmierne milosrdný. Ty miluješ spravodlivých, zmilúvaš sa nad hriešnymi a všetko voláš k spáse pre prísľub budúceho dobra. Ty sám, Pane, prijmi v tejto hodine aj naše modlitby a nasmeruj náš život k tvojim prikázaniam. Naše duše posväť a telá očisti, myšlienky usmerni, rozum urob rozvážnym a triezvym, osloboď nás od každého zármutku, zla a utrpenia. Okolo nás postav svojich svätých anjelov ako hradbu, aby sme pod ochranou a vedením ich oddielov dosiahli jednotu vo viere a poznanie tvojej nedotknuteľnej slávy, veď ty si požehnaný na veky vekov, amen.

Pane, zmiluj sa, tri razy.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si porodila Boha Slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

V mene Pánovom požehnaj, otče.

Kňaz: Bože, zľutuj sa nad nami a požehnaj nás, rozjasni nad nami svoju tvár a zmiluj sa.

Ľud: Amen.

 

Potom modlitba Bazila Veľkého:

Vládca, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, bol si trpezlivý k našim hriechom a priviedol si nás až k tejto hodine, v ktorej si visel na životodarnom dreve, rozumnému zločincovi si pripravil vstup do raja a smrťou zničil smrť. Očisť nás, svojich hriešnych a nehodných služobníkov, lebo sme zhrešili, konali neprávosti a nie sme hodní pozdvihnúť svoje oči a vzhliadnuť do nebeských výšin; lebo sme opustili cestu tvojej spravodlivosti a chodili sme podľa vôle našich sŕdc. Prosíme však tvoju nesmiernu dobrotu: Ušetri nás, Pane, pre svoje veľké milosrdenstvo a zachráň nás pre svoje sväté meno, lebo v márnosti sa pominuli naše dni. Vytrhni nás z rúk protivníka, odpusť nám naše hriechy a umŕtvi naše telesné zmýšľanie, aby sme odložili starého človeka, obliekli si nového a žili pre teba, nášho Vládcu a Dobrodinca, a takto, nasledujúc tvoje prikázania, dosiahli večný pokoj, v ktorom je príbytok tých, čo sa veselia. Lebo ty si naozaj pravá veselosť a radosť tých, ktorí ťa milujú, Kriste Bože náš, a my ti vzdávame slávu spolu s tvojím bezpočiatočným Otcom a s tvojím presvätým, dobrým a životodarným Duchom, teraz i vždycky i na veky vekov, amen.

 

 


TYPIKA (OBEDNICA)

 

Blaženstvá.

 

Sláva: I teraz:

Pane, spomeň si na nás, keď prídeš do svojho kráľovstva.

Vládca, spomeň si na nás, keď prídeš do svojho kráľovstva.

Svätý, spomeň si na nás, keď prídeš do svojho kráľovstva.

Nebeský chór ťa ospevuje a hovorí: Svätý, svätý, svätý Pán zástupov, plné sú nebesia i zem tvojej slávy.

Verš: Pristúpte k nemu a budete osvietení a vaše tváre nebudú zahanbené.

Nebeský chór ťa ospevuje a hovorí: Svätý, svätý, svätý Pán zástupov, plné sú nebesia i zem tvojej slávy.

Sláva. Chór svätých anjelov a archanjelov so všetkými nebeskými mocnosťami ťa ospevuje a hovorí: Svätý, svätý, svätý Pán zástupov, plné sú nebesia i zem tvojej slávy.

I teraz.

Nicejsko-konštantínopolské vyznanie viery.

 

Oslab, odpusť a prepáč nám, Bože, naše hriechy dobrovoľné i nedobrovoľné, ktorých sme sa dopustili slovom i skutkom, vedome i nevedome, vo dne i v noci, rozumom i myšlienkou - všetko nám odpusť, lebo si dobrý a miluješ človeka.

 

Otče náš. Kondak, 8. hlas:

Poďte, všetci, ospevujme pre nás ukrižovaného, veď Mária ho videla na dreve a vravela: Hoci znášaš ukrižovanie, predsa si môj syn a Boh.

 

Pane, zmiluj sa, štyridsaťkrát.

A modlitba:

Presvätá Trojica, jednopodstatná vláda a nedeliteľné kráľovstvo, príčina každého dobra, v tejto hodine nájdi zaľúbenie aj vo mne hriešnom, zmy všetky moje škvrny a osvieť mi rozum, aby som vždy spieval, volal na slávu a hovoril: Jediný je svätý, iba jeden je Pán, Ježiš Kristus, na slávu Boha Otca. Amen.

Tiež: Nech je požehnané Pánovo meno od teraz až naveky. (Trikrát.)

Sláva: I teraz: Tridsiaty tretí žalm (podľa Septuaginty): Pána chcem velebiť v každom čase.....

 

Dôstojné je velebiť... Sláva. I teraz. A prepustenie.

 

 

Koniec kráľovských hodiniek.

 

Preklad: (c) Spoločnosť svätých sedmopočetníkov, 2001 (úprava: andreios)

 

Poznámka: V bohoslužobných knihách rozličných redakcií sa vyskytujú rozdielnosti v uvádzaných žalmoch (okrem 1. hodinky), pri niektorých čítaniach, pri niektorých veršoch medzi stichirami a tiež pri záverečnom Bože, zľutuj sa nad nami a požehnaj nás.../ Na príhovor našich svätých otcov... a tiež pri obednici.

 

Text na stiahnutie (zalomený na tlač) v PDF.

 

Súvisiace:

Materiály na Veľký týždeň a Paschu (Veľkú noc).

Veľký týždeň a Pascha - komentár k jednotlivým bohoslužbám Veľkého týždňa a Paschy, k čítaniam, k obsahu jednotlivých dní a ikonografii sviatku.

Modlitba hodiniek z časoslovu (stále časti).

Materiály na obdobie Veľkého 40-dňového pôstu.

 


Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

Index > Texty > Liturgické texty > Kráľovské hodinky (cárske časy) na Veľký piatok

(c) www.grkat.net  20.03.2010  andreios

Časoslov, čiže liturgia (kňazských) hodín, čiže breviár alebo posvätné ofícium či božské chvály byzantsko-slovanského obradu, hodinky (časy). Modlitba časoslovu (breviára, božských chvál) na sviatok utrpenia Pána, Veľký piatok, Ukrižovanie, smrť Ježiša Krista. Bohoslužobné texty, modlitby.