Hodinky (časy), povečerie a polnočnica na svätú Paschu

N.B. Toto je verzia so starými a menej presnými prekladmi.

 

Celý Svetlý týždeň sa hodinky (časy), povečerie a polnočnicu modlíme nasledovným spôsobom.

 

Kňaz začína:  Požehnaný Boh náš teraz i vždycky i na veky vekov.

Ak niet kňaza: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami.

Ľud: Amen.

Tri razy hovoríme tropár:

Kristus slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol a tým, čo sú v hroboch, život daroval.

Potom hovoríme tri razy:

Videli sme Kristovo vzkriesenie, preto sa pokloňme Pánu Ježišovi, jedinému bezhriešnemu. Klaniame sa tvojmu krížu, Kriste, a tvoje zmŕtvychvstanie oslavujeme a ospevujeme, lebo ty si náš Boh. Okrem teba iného nepoznáme, tvoje meno vyznávame. Pristúpte, všetci verní, pokloňme sa svätému Kristovmu vzkrieseniu, lebo skrze kríž prišla radosť celému svetu. Neprestaňme dobrorečiť Pánovi a ospevovať ho, lebo pretrpel ukrižovanie a smrťou premohol smrť.

Potom ypakoj, jeden raz:

Keď Márie prišli včasráno a kameň z hrobu našli odvalený, anjel im vyčítal: ,,Prečo hľadáte Boha, odetého večným svetlom, medzi mŕtvymi ako človeka? Pozrite si v hrobe plachty! Choďte a zvestujte svetu, že Pán vstal a smrť premohol, lebo je Syn Boží, ten, čo spasil ľudské pokolenie.“

A kondak, jeden raz:

Až do hrobu si zostúpil, Nesmrteľný, a zničil si vládu pekla. Vstal si ako víťaz, Kriste, Bože. Pozdravil si ženy: ,,Pokoj vám!“ Apoštolom si mier daroval a mŕtvym vzkriesenie.

A potom tento tropár, jeden raz:

V hrobe si bol telesne, v podsvetí s dušou, veď si Boh, v raji so zločincom a na prestole si bol s Otcom a Duchom, všetko naplňujúci, neobsiahnuteľný Kriste.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

Ako životonosný a skutočne krásnejší než raj a akákoľvek kráľovská komnata sa ukázal tvoj najsvetlejší hrob, Kriste, prameň nášho vzkriesenia.

I teraz: Bohorodičník:

Raduj sa, posvätený božský príbytok Najvyššieho. Skrze teba, Bohorodička, sa dáva radosť tým, čo volajú: požehnaná si medzi ženami, nepoškvrnená Vládkyňa.

 

Pane, zmiluj sa. 40 ráz.

 

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si porodila Boha Slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

V mene Pánovom požehnaj, otče.

Kňaz: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami.

Ľud: Amen.

A znovu tri razy tropár:

Kristus slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol a tým, čo sú v hroboch, život daroval.

 

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Požehnaj.

A kňaz prepustenie: Kristus, ktorý vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol a tým, čo sú v hroboch život daroval, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Ľud: Amen.

 

 

Takto sa modlíme namiesto časov (hodiniek), povečeria a polnočnice celý Svetlý týždeň, a to počnúc od utierne vzrkiesenia v nedeľu Paschy ráno.

 

 

Táto verzia obsahuje texty podľa knižky Modlitby a piesne (1976), oficiálneho slovenského prekladu liturgie a preklad podľa cirkevnoslovanského vydania časoslova (Rím 1962). Žiaľ, tieto preklady sú dosť nepresné, verzia s novšími a presnejšími prekladmi je tu – odporúčame ju použiť.

 

Text na stiahnutie vo formátoch: PDF (na A5) - EPUB - MOBI.

 

Hodinky (časy) cez rok: prvá - tretia - šiesta - deviata.

Materiály na Veľký týždeň a Paschu (Veľkú noc).

 

Gréckokatolíci na Slovensku


Index > Texty > Liturgické texty > Hodinky (časy), povečerie a polnočnica vo Svetlom týždni

(c) www.grkat.net  30.03.2013  andreios (pdf, epub a mobi doplnené 05.04.2018)

Web Analytics

Veľkonočný týždeň, hodinky na Veľkú noc, Veľkonočný breviár Časoslov, čiže liturgia (kňazských) hodín, čiže breviár alebo posvätné ofícium či božské chvály byzantsko-slovanského obradu, hodinky (časy). Modlitba časoslovu (breviára, božských chvál) je určená pre celý kresťanský ľud, nielen pre klerikov. Horologion, orologion byzantského obradu, gréckokatolíckej cirkvi v slovenčine, v slovenskom jazyku.