Svätý Gregor Bohoslovec (Nazianzský)
(326-390)

 

Ustavične ži v modlitbe a vždy ďakuj Bohu za všetko, čokoľvek sa s tebou deje. Nech tvoj rozum neprestane myslieť na Boha a jazyk sa chráni od hriechu. Jedno je láska k múdrosti, druhé je pamätanie na Boha. Pamätať na Boha je nutnejšie ako dýchanie a ak sa možno tak vyjadriť, okrem toho ani nemáme nič iné robiť, len rozjímať dňom i nocou, (Ž 1, 2) večer, ráno i napoludnie rozjímať a vzdychať (Ž 54, 18) a velebiť Pána v každom čase (Ž 33, 1)  ležiac i stojac či kráčajúc po ceste (Dt 6, 7) a aj pri práci pamätať na Boha a týmto pamätaním rásť v čistote.

Všetko hrdinstvo je v úplnom vyhnaní každej hriešnej myšlienky a všetkých hlúpych spomienok Ježišovou modlitbou. Základom tohto asketického hrdinstva je jednoduchý psychologický fakt, že náš rozum, keď sa obráti k božskému rozumu, nemôže byť zamestnaný žiadnou myšlienkou a vzďaľuje sa od každého poznania i zmyslových či myšlienkových obrazov.

Mlčanie je zastavenie rozumu a sveta, zabudnutie na nižšie, tajomné poznanie vyššieho, odloženie myšlienok – to je pravá činnosť.

Tvoj pokoj je záchrana pred vášňami. Božstvo, vo svojom bytí nedostupné človeku, robí sa prístupným vo svojich skutkoch alebo energiách a človek akoby vchádza do Božieho pokoja, čo jasne vidieť v Premenení na Tábore.

 

Súvisiace:

 

 

Gréckokatolíci na Slovensku


Index > Texty > Teologické texty > Modlitba v dielach východných cirkevných otcov > Svätý Gregor Bohoslovec (Teológ, Nazianzský)

(c) Tomáš Majda
(c) www.grkat.net   23.12.2002 andreios

Web Analytics