Svätý a slávny veľkomučeník, triumfátor a divotvorca Juraj

(23. apríla)

 

Na veľkej večierni 1. katisma Blažený muž:

Na Pane, ja volám: stichiry veľkomučeníkovi Jurajovi, hlas 4., podoben Jáko dóbľa:

Zišli sme sa dnes osláviť ťa, Juraj, – ako statočného medzi mučeníkmi, – lebo svoj život si dokončil, – vieru si zachoval – a prijal si od Boha víťazný veniec, – preto ho pros, aby zachránil od zla a biedy // nás, čo s vierou slávime tvoju svetlú pamiatku.

Slávny hrdina, po zrelej úvahe – ako lev si sa vrhol do zápasu – a vydal si mukám svoje telo, – veď aj tak je určené len hnilobe. – Ale ty vo svojej múdrosti viac si sa staral o dušu. – Rozličné muky ťa očistili ako zlato, // sedemkrát ohňom pretavené.

Trpel si za Spasiteľa, slávny Juraj, – dobrovoľnou smrťou si sa mu v smrti podobal, – kraľuješ s ním slávne, – obliekol si sa do skrvaveného plášťa ako do svetla, – ozdobený žezlom tvojich múk, – a tvoj veniec víťazstva sa skvie po všetky veky, // veľký mučeník Juraj.

Zbraň viery a štít milosti – i kopija kríža boli tvoje zbrane. – Bol si nepremožiteľným protivníkom nepriateľa. – Ako Boží hrdina si premohol pluky démonov. – Teraz s anjelmi jasáš – a za veriacich sa prihováraš // a svojim ctiteľom zaisťuješ spásu.

Poznáme ťa ako jasnú hviezdu, – ako slnko žiariace z nebeskej oblohy, – i ako vzácnu perlu, – ako žiarivý drahokam, – ako syna dňa, – ako statočného medzi mučeníkmi. – Oslavujeme ťa ako obrancu verných v ťažkostiach, // keď si pripomíname tvoju pamiatku, víťazný Juraj.

Sláva: 6. hlas:

Dôstojne si naplnil význam svojho mena Juraj-roľník; – vzal si Kristov kríž na ramená, – dobre si obrábal zem, ktorú zbedačila diablova zloba, – vykorenil si tŕňovú službu modlám, – nasadil si vinič pravej viery, – a tak ponúkaš uzdravenie veriacim po celom svete, – ty spravodlivý robotník Trojice, – prosíme ťa, modli sa za pokoj vo svete // a za spásu našich duší.

I teraz: sviatku (z triodiona).

 

Prokimen dňa. A nasledujú parémie:

a) Iz 43, 9-14a

b) Múd 3,1-9

c) Múd 4,7-15

 

Na litiji spievame najprv stichiru chrámového sviatku.

A potom stichiry veľkomučeníkovi Jurajovi, 1. hlas:

Skvelý hrdina Juraj – svojím slávnym mučeníctvom – bol nádherným divadlom nebeským anjelom. – Teraz sa s nimi raduje – a povzbudzuje veriacich, aby oslavovali Boha. – Aj k nám príde ako verný sluha Kristov, – aby mu spolu s nami vzdával chvály. – Dôstojne ho privítajme, – lebo ustavične prosí nášho Boha, // aby nám daroval hojné milosti.

Prešťastný mučeník Juraj, – plody svojho utrpenia si priniesol ako dar Kristovi – a za svoje veľkodušné mučeníctvo prijal si skvelú odmenu. – Vierou si podporil svoje túžby, – nádejou si odohnal strach – a dosiahol si nebeskú lásku. – Získal si Kristovu dôveru. – Preto ho pros vrúcnymi modlitbami, – aby naše duše naplnil pokojom, – aby ich očistil od hriechu // a naplnil veľkými milosťami.

4. hlas:

Poďte, zástupy veriacich, – poďte osláviť sviatok. – Dnes je slávnosť veľkomučeníka Juraja. – Naše srdcia oplývajú šťastím, – duše dostávajú bohaté dary. – Preto mu jednomyseľne spievajme: –Raduj sa, vojak slávneho Krista Kráľa! – Raduj sa, pochvala našej viery! – Velebíme ťa, slávny a na zásluhy bohatý mučeník. – Prihováraj sa za nás všetkých u Vládcu Krista Boha, – aby nás zbavil pokušení // a spasil naše duše.

Sláva, 5. hlas:

Prišla jar, radujme sa. – Je veľkonočná slávnosť, plesajme. – Pamiatke mučeníka česť vzdajme. – Poďte, ctitelia slávneho Juraja, a oslávme ho. – Ako chrabrý hrdina zvíťazil nad mučiteľmi a zahanbil ich. – V mukách sa podobal Kristovi. – Nelipol na smrteľnom tele, ale vydal ho katom. – Preto ho vrúcne vzývajme o pomoc: // Vypros, mučeník, spásu našim dušiam.

I teraz: sviatku (z triodiona).

 

Stichiry na stichovni (veršové slohy), 4. hlas (samohlasen):

Juraj, žalmami a piesňami – velebia ľudia tvoju slávnu pamiatku. – Je krásna a plná svetla, – ozdobená slávou a zázrakmi. Preto anjeli dnes plesajú. – Apoštoli s mučeníkmi vychvaľujú tvoje hrdinstvo – a spolu velebia nášho Spasiteľa Krista. – Veď on ťa tak skvele preslávil. // Pros ho za spásu našich duší.

Verš:  Spravodlivý zakvitne sťa palma a vyrastie sťa céder z Libanonu.

Vyzbrojil si sa Kristovou nepremožiteľnou zbraňou. – Predstúpil si pred tých, čo ťa nehľadali. – Rozohnila ťa láska ku Spasiteľovi. – Vyhlásil si nespravodlivým sudcom: – Ja verne slúžim Kristovi, svojmu Kráľovi – a od jeho lásky nič ma neodtrhne. – Nezastrašia ma zuby šeliem ani lámanie kolesom. – Preto, Juraj, pros Pána, // aby spasil a osvietil naše duše.

Verš:  Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom, v nádvoriach nášho Boha budú prekvitať.

Nezľakol si sa pohľadu na mučidlá. – Nezastrašilo ťa množstvo hrozných múk, – vencom odmenený hrdina, Juraj. – Víťazne si skončil mučenícke preteky. – Teraz tvoju pamiatku zdobíme vencom piesní – a tvoje sväté ostatky s úctou bozkávame. –Neprestaň sa za nás modliť ku Kristovi Bohu, // aby spasil a osvietil naše duše.

Sláva:

Velebme, bratia, pamiatku slávneho mučeníka Juraja, – duchovný diamant utrpenia. – Z veľkej lásky ku Kristovi – telo si dal ohňom páliť – a rozličnými mukami trýzniť. – Ale zvíťazil nad smrteľným telom. – Smrťou donútil svojho dobrodincu, – aby mu dovolil odísť ku Kristu Bohu, // Spasiteľovi našich duší.

I teraz: sviatku (z triodiona).

 

Tropár, 4. hlas:

Dobrý boj si bojoval, – veľký mučeník, svätý Juraj. – Zahanbil si ukrutnosť trýzniteľov – a seba si priniesol Bohu ako príjemnú žertvu. – Získal si víťazný veniec. – A teraz svojimi modlitbami // všetkým nám vyprosuješ odpustenie hriechov.

 

 

Texty sú prevzaté z knihy Večierne na nedele a sviatky. N. B. V cirkevnoslovanskej službe je tento tropár uvedený na malej večierni a na veľkej večierni je predpísaný iný tropár, ktorý však do slovenčiny nie je preložený.

 


Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

Index > Texty > Liturgické texty > Minea 23. apríla - Svätý a slávny veľkomučeník, triumfátor a divotvorca Juraj - texty na večiereň

(c) www.grkat.net  03.04.2016  andreios