Veľkopôstna modlitba sv. Efréma Sýrskeho

 

Pane a Vládca môjho života, odožeň odo mňa ducha zúfalstva, nedbanlivosti, mocibažnosti a prázdnych rečí.  Veľká metánia.

Daruj mne, tvojmu služobníkovi, ducha čistoty, pokory, trpezlivosti a lásky.  Veľká metánia.

Áno, Pane a Kráľu, daruj mi vidieť vlastné hriechy a neodsudzovať môjho brata, lebo ty si požehnaný na veky vekov, amen.  Veľká metánia.

Potom 12 malých poklôn hovoriac:
Bože, buď milostivý mne hriešnemu.  Malá poklona.
Bože, očisť moje hriechy a zmiluj sa nado mnou.  Malá poklona.
Mnoho ráz som zhrešil, Pane, odpusť mi.  Malá poklona.

A znovu celú modlitbu od Pane a Vládca až po na veky vekov, amen s jedinou veľkou poklonou po jej skončení.

 

Táto krátka modlitba vynikajúco vystihuje v krátkosti celý program Veľkého pôstu, a to jeho negatívnu i pozitívnu stránku – čoho sa máme zbaviť a k čomu máme dospieť. Je súčasťou skoro každej bohoslužby byzantského obradu počas Svätej a veľkej štyridsiatnice (od pondelka do piatku). Pri modlitbe sa vždy robia poklony – veľká metánia čiže veľká poklona sa robí nasledovne: kľakneme si na kolená, hlavu skloníme tak, že sa čelom dotkneme zeme, a vstaneme. Pritom sa prežehnáme (niekde je zvykom prežehnať sa na začiatku poklony – teda pred pokľaknutím, inde až pri vstávaní). Malá poklona sa robí tak, že sa ohneme v páse, pravú ruku vystrieme smerom k zemi (prípadne sa jej aj prstami dotkneme), potom sa vystrieme a pritom sa prežehnáme. Poklony sú dôležitou súčasťou modlitby, ktorá sa snaží do pokánia zapojiť nielen dušu, ale aj telo – teda celého človeka. V sobotu a nedeľu sa túto modlitbu nemodlíme, ani nerobíme veľké poklony, lebo sú to dni, kedy oslavujeme našu spásu.

Technické spresnenie: 12 malých poklôn znamená, že sa 4 razy zopakujú slová "Bože, buď milostivý...", "Bože, očisť..." a "Mnoho ráz...", pričom za každou vetou sa robí malá poklona. Celú modlitbu za tým sa modlíme tak, že hovoríme slová "Pane a Vládca môjho života..." až po "...lebo ty si požehnaný na veky vekov, amen." a za tým urobíme jednu veľkú metániu.

 

Modlitba sv. Efréma Sýrskeho v cirkevnoslovanskom jazyku (cirkevnej slovančine)

 

Modlitba sv. Efréma Sýrskeho v cirkevnoslovanskom jazyku (tabuľka písmen a skratiek). Text podľa tzv. rímskeho časoslova.

 

 

Modlitba sv. Efréma Sýrskeho sa líši v rôznych slovenských prekladoch (treba podotknúť, že rozdiely existujú aj cirkevnoslovanských textoch). Uvádzame aj iný preklad modlitby, podľa knižky Hore srdcia:

Pane a Vládca môjho života, odním odo mňa ducha znechutenosti, nedbalosti, mocibažnosti a prázdnych rečí.  Veľká metánia.

Daruj mne, svojmu služobníkovi, ducha miernosti, poníženosti, trpezlivosti a lásky.  Veľká metánia.

Áno, Pane a Kráľu, daj, aby som videl vlastné prehrešenia a neposudzoval svojho brata, lebo ty si požehnaný na veky vekov. Amen. Veľká metánia.

Potom 12 malých poklôn hovoriac:
Bože, buď milostivý mne hriešnemu.  Malá poklona.
Bože, očisť moje hriechy a zmiluj sa nado mnou.  Malá poklona.
Mnoho ráz som zhrešil, Pane, odpusť mi.  Malá poklona.

A znovu celú modlitbu od Pane a Vládca až po na veky vekov, amen s jedinou veľkou poklonou po jej skončení.

 

 

        Súvisiace:

Veľký pôst - jeho duchovný význam, náplň, prostriedky (audiokatechéza v mp3)

Aby pôst neostal bez úžitku - komentár k Svätej štyridsiatnici

Sv. Bazil Veľký: O pôste. Homília I. Objasňuje biblický pôvod a náplň Svätej štyridsiatnice.

Obrad vzájomného zmierenia a odprosovania na začiatok Veľkého pôstu

Pôstna trioda - výber z bohoslužobných textov. Obsahuje kompletné texty na liturgie vopredposvätených darov v slovenčine. Preklad je neoficiálny, z gréčtiny. (rtf)

Veľký kánon sv. Andreja Krétskeho - spieva sa prvý týždeň pôstu a vo štvrtok piateho týždňa Veľkého pôstu. (rtf)

Krátky výklad liturgie vopredposvätených darov, veľkopôstnej bohoslužby par excellence.

A ďalšie materiály na obdobie Veľkého pôstu a Veľkého týždňa - kliknite sem!

 


Index > Texty > Liturgické texty > Veľkopôstna modlitba svätého Efréma Sýrskeho

(c) www.grkat.net   20.02.2023 andreios

Web Analytics