Základné modlitby gréckokatolíka

(cirkevnoslovansky a slovensky)

 

   

   

Tieto základné modlitby obsahujú tzv. Zvyčajný začiatok a dve najčastejšie používané modlitby k Bohorodičke –  Raduj sa, Bohorodička (Zdravas) a Dôstojné je.

Môžete si ich aj stiahnuť v PDF (vhodné na tlač).

 

Súvisiace: Tabuľka cyriliky pre cirkevnú slovančinu

 

Gréckokatolíci na Slovensku


Index > Liturgické texty > Základné modlitby gréckokatolíka (v cirkevnej slovančine a slovenčine)

(c) www.grkat.net  20.03.2004  andreios

Web Analytics