Modlitby pred pôrodom
a ikona presvätej Bohorodičky – Pomocníčky pri pôrode

 

Presvätá Bohorodička - Pomocníčka pri pôrodeModlitba matky za šťastný pôrod

Ó, preslávna Božia Matka, zmiluj sa nado mnou, tvojou služobníčkou (povie svoje meno), a príď mi na pomoc vo chvíli mojich bolestí a nebezpečenstiev, s ktorými rodia deti všetky bludné dcéry Evine. Spomeň si, Požehnaná medzi ženami, s akou radosťou a láskou si náhlivo išla do hornatého kraja navštíviť svoju príbuznú Alžbetu, ktorá bola v požehnanom stave, a akú zázračnú odozvu to vyvolalo v matke i jej dieťati. Pre svoju nevyčerpateľnú dobrotu daruj i mne, tvojej poníženej služobníčke, šťastne porodiť. Daruj mi milosť, aby sa dieťatko spočívajúce pod mojím srdcom, až dospeje k rozumu, s radostným pohnutím, podobne ako sväté dieťa Ján, poklonilo božskému Pánovi a Spasiteľovi, ktorý neodmietol stať sa dieťaťom z lásky k nám hriešnym. Nevýslovná radosť, ktorá naplnila tvoje panenské srdce pri pohľade na novonarodeného Tvojho syna a Pána, nech sa stane útechou v mojom trápení, ktoré ma čaká pri pôrodných bolestiach. Život sveta, môj Spasiteľ, ktorý sa narodil z teba, nech ma zachráni od smrti, ktorá prerušila životy mnohých matiek pri pôrode, a nech plod môjho lona pripočíta k zástupu Božích vyvolených. Presvätá nebeská Kráľovná, vypočuj moju pokornú prosbu a zhliadni na mňa, úbohú hriešnicu, svojím milostivým pohľadom; nezahanbi moju nádej v tvoje veľké milosrdenstvo. Pomocníčka kresťanov, Liečiteľka bolestí, chráň ma, aby som aj ja mohla zakúsiť na svojom živote, že ty si Matka milosrdenstva, aby som tak vždy mohla oslavovať tvoju milosť, lebo ty nikdy neodmietaš modlitby biednych a vyslobodzuješ všetkých, ktorí ťa vzývajú v čase bolestí a úzkosti. Amen.

Kondak, hl. 6.:

Nezahanbiteľná Zástankyňa kresťanov, - nenahraditeľná Prostredníčka u Tvorcu, - nepohrdni hlasnými modlitbami hriešnikov, - ale príď nám, Dobrotivá, na pomoc, - veď ťa stále vzývame, - predstihni prosebníkov v naliehavých žiadostiach, - zastávaj sa, Bohorodička, svojich verných ctiteľov.

 

Modlitba za matku pred pôrodom

Presvätá Panna, Matka nášho Pána Ježiša Krista, ty vieš, čo je pôrod a  čo je byť matkou dieťaťa, zmiluj sa nad svojou služobníčkou (povie meno) a pomôž jej (v tejto chvíli), aby šťastne porodila. Milosrdná Vládkyňa Bohorodička, ty si nepotrebovala pomoc pri pôrode Božieho Syna, pomôž svojej služobnici, ktorá potrebuje pomoc, najmä pomoc od teba. Daruj jej silu (v túto hodinu) a dieťatku, ktoré sa z nej má narodiť a uzrieť svetlo tohto sveta, daruj v príhodný čas duchovné svetlo vo svätom krste. Pred tebou sa skláňame, Matka najvyššieho Boha, a prosíme ťa: Buď milosrdná k tejto matke, ktorej nastáva čas stať sa matkou, a upros Krista nášho Boha, ktorý prijal z teba telo, aby ju posilnil svojou mocou zhora. Amen.

 

Iný kondak, hl. 6.:

Nemáme inej pomoci, - nemáme inej nádeje, - okrem teba, prečistá Panna, - ty nám pomáhaj, - v teba dúfame - aj sa tebou chválime, - lebo sme tvoji služobníci. - Nedopusť, aby sme boli zahanbení.

 

Tesne pred pôrodom (aj počas neho) je dobré neustále opakovať jednoduchú krátku modlitbu: Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym (tzv. Ježišovu modlitbu). Návod, ako sa ju môžete naučiť modliť, nájdete tu.

 

Preložil: andreios.

Súvisiace - aktuálne:

Akatist k presv. Bohorodičke

O Ježišovej (Isusovej) modlitbe srdca (stručný návod)

Základné modlitby gréckokatolíka (po slovensky a cirkevnoslovansky)

Narodenie Pána – výklad sviatku, ikony a komentár k sláveniu

Základy našej viery

Zbožštenie – cieľ nášho života.

ďalšie zaujímavé textyďalšie modlitby

 

Gréckokatolíci na Slovensku


Index > Texty > Liturgické texty > Modlitby pred pôrodom (Presvätá Bohorodička – Pomocníčka pri pôrode)

(c) www.grkat.net  28.12.2005  andreios  (upravené 23.04.2021)

Web Analytics

Modlitba pre ženy v požehnanom stave, modlitby budúcej matky, budúcich matiek, prosby a modlitby za ešte nenarodené deti, za tehotné mamičky, modlitba tehotnej (ťarchavej) ženy, pre ženu v tehotenstve, modlitba počas tehotenstva a pred pôrodom, za požehnanie pre nenarodené deti, pri rodení dieťaťa, prosba budúcej mamičky k Panne Márii, Panna Mária pomáha a ochraňuje pri pôrode, ochrankyňa matiek pri pôrode, prosíme Pannu Máriu za ešte nenarodené dieťa a šťastný pôrod