Čo sa modliť vo Veľkom týždni a na Paschu 2021
Odporúčané modlitby v rodine (bez kňaza)

(Posledná úprava: 01.04.2021 o 12:15)

 

V tejto výnimočnej situácii, keď nemáme možnosť chodiť do chrámu na bohoslužby, ponúkame prehľad slovenských textov na modlitbu doma bez kňaza v období Veľkého týždňa a Paschy (ak nemáte doma potrebné modlitebné knihy, resp. viaceré modlitby sa v knihách vôbec nenachádzajú). Ide o odporúčanie, ktoré slúži ako inšpirácia pre vašu domácu modlitbu (môžete si ich skrátiť, povyberať si z nich niektoré časti alebo doplniť žalmami či čítaniami). Mnohé texty sú provizórne. Modlitbu má viesť hlava rodiny (otec), ktorý zastupuje kňaza a môže spievať či recitovať časti určené kňazovi a diakonovi (s výnimkou požehnaní - Pokoj všetkým! Požehnanie Pánovo...).

Všeobecné zdroje a odkazy - klikni sem.

 

 

1. 4.  Veľký štvrtok

Večer alebo v noci: Sväté strasti - pre ľud na modlitbu bez kňaza (kompletný text aj e evanjeliami) - brožúrka na A5 (pdf) - zdrojový text (rtf) (odporúčané)

Sväté strasti (obsiahlejší text, bez textov evanjelií) - brožúrka na A5 (pdf) - zdrojový text (rtf)

Evanjeliá svätých strastí (pdf) - zdrojový text (rtf) (Ak sa niekto rozhodne iba čítať evanjeliá, odporúča sa začať zvyčajným začiatkom.)

 

2. 4.  Veľký piatok

Ráno: Kráľovské hodinky (cárske časy) (pdf verzia) + žalmy a čítania na kráľovských hodinkách (pdf) - zdrojový text (rtf)

Poobede: Večiereň (s vyložením a uctením plaštenice) brožúrka na A5 (pdf) - zdrojový text (rtf)

Krátky obrad uctenia pláštenice v domácnosti – spoločný text pripravený Košickou a Bratislavskou eparchiou

Rodinná pobožnosť na Veľký piatok (po slovensky)Rodinná pobožnosť na Veľký piatok (po cirkevnoslovansky/rusínsky) – text pripravený Prešovskou archieparchiou

 

3. 4. Veľká sobota

Ráno, doobeda: Jeruzalemská (nadhrobná) utiereň (pdf) - zdrojový text (rtf) - verzia na časoslov.sk

Cez deň: Hodinky (časy)

Večer: samostatne čítania z liturgie sv. Bazila Veľkého (o Pasche a o krste) (z minuloročného kalendára)

 

4. 4. NEDEĽA PASCHY

V noci: Nadhrobná polnočnica (brožúrka s utierňou)

Ráno: Utiereň Paschy (Vzkriesenia) - slovensky a cirkevnoslovansky (paralelné texty) – brožúra na A5, sken (iba pdf). Zvolením len párnych alebo len nepárnych strán sa dá vytlačiť čisto slovenská alebo čisto cirkevnoslovanská verzia.

Utiereň Paschy slovenská znotovaná aj s menlivými časťami na ďalšie dni Svetlého týždňa. Zo stránky Katedrálneho zboru sv. Cyrila a Metoda v Košiciach.

Utiereň voskresenija cirkevnoslovanská znotovaná. Zo stránky Katedrálneho zboru sv. Cyrila a Metoda v Košiciach.

Posvätenie paschálnych pokrmov bez kňaza – spoločný text pripravený Košickou a Bratislavskou eparchiou

Rodinná domáca pobožnosť s požehnaním pokrmov (po slovensky)Rodinná domáca pobožnosť s požehnaním pokrmov (po cirkevnoslovansky/rusínsky) – text pripravený Prešovskou archieparchiou

 

Cez deň:  Hodinky (časy), povečerie a polnočnica na svätú Paschu: webová verzia (html) - text na stiahnutie vo formáte PDF (na A5) - formáty pre elektronické čítačky: EPUB - MOBI

Večer: Večiereň Paschy s čítaním evanjelia

Neskoro večer: povečerie a polnočnica na svätú Paschu (rovnaké ako hodinky): webová verzia (html) - text na stiahnutie vo formáte PDF (na A5) - formáty pre elektronické čítačky: EPUB - MOBI

 

5. 4. Svetlý pondelok Prikázaný sviatok.

Ráno: Paschálna utiereň na stránke časoslov.skPaschálna utiereň slovenská znotovaná aj s menlivými časťami na ďalšie dni Svetlého týždňa. (Každý deň sa spieva iný hlas:  Zo stránky Katedrálneho zboru sv. Cyrila a Metoda v Košiciach.)

Cez deň: Hodinky (časy), povečerie a polnočnica na svätú Paschu: webová verzia (html) - text na stiahnutie vo formáte PDF (na A5) - formáty pre elektronické čítačky: EPUB - MOBI

Večer: Večiereň

 

6. 4. Svetlý utorok a zosnutie sv. Metoda

Ráno: Utiereň na stránke časoslov.sk   N.B. Na utierni sa kombinujú časti z paschálnej utierne so službou Metodovi

Cez deň: Hodinky (časy), povečerie a polnočnica na svätú Paschu: webová verzia (html) - text na stiahnutie vo formáte PDF (na A5) - formáty pre elektronické čítačky: EPUB - MOBI

Svätému Metodovi: Moleben k sv. Cyrilovi a Metodovi - Akatist sv. Cyrilovi a Metodovi (pdf) a zdrojový text (rtf)

Večer: Večiereň

 

7. – 10. 4. Streda, štvrtok, piatok a sobota Svetlého týždňa

Ráno: Paschálna utiereň slovenská znotovaná aj s menlivými časťami na ďalšie dni Svetlého týždňa. (Každý deň sa spieva iný hlas:  Zo stránky Katedrálneho zboru sv. Cyrila a Metoda v Košiciach.)    Texty sú aj na stránke  na stránke časoslov.sk alebo v aplikácii časoslov gréckokatolíka.

Cez deň: Hodinky (časy), povečerie a polnočnica na svätú Paschu: webová verzia (html) - text na stiahnutie vo formáte PDF (na A5) - formáty pre elektronické čítačky: EPUB - MOBI

Večer: Večiereň na stránke časoslov.sk alebo v aplikácii časoslov gréckokatolíka. (Večiereň je ako v nedeľu Paschy, hlasy sa menia takto: v utorok večer v utorok 4., v stredu večer 5., vo štvrtok večer 6., v piatok večer 8.)

Neskoro večer: povečerie a polnočnica sú rovnaké ako hodinky (časy) cez deň (viď vyššie)

 

Všeobecné zdroje a odporúčané stránky:

Časoslov.sk - bohoslužobné texty v slovenčine - aplikácia časoslov gréckokatolíka

Liturgické čítania

Bohoslužobné texty k jednotlivým sláveniam v bratislavskej katedrále

Usmernenia k domácim sláveniam Košickej eparchie

Usmernenia k domácim sláveniam Bratislavskej eparchie

Brožúry rodinných domácich pobožností Prešovskej archieparchie

Brožúry a noty na stránke Katedrálneho zboru sv. Cyrila a Metoda v Košiciach.

Cirkevnoslovanské bohoslužobné texty v prepise do latinky od o. baziliánov

Cirkevnoslovanské bohoslužobné texty (v cyrilike) - pôstna a kvetná trioda (html) - verzie v pdf: pôstna trioda - kvetná trioda

Aplikácia Biblioteka CS s kompletnými cirkevnoslovanskými bohoslužobnými textami (funguje aj offline)

 

 

Nota bene k prikázaným sviatkom: aktuálna situácia nás síce oslobodzuje od povinnosti byť na bohoslužbách v chráme, neruší však sviatky – stále ostáva pre každého povinnosť zasvätiť prikázaný sviatok, nie síce bohoslužbou v chráme, ale modlitbou a čítaním Svätého písma v rodinách.

 

 

Ďalšie užitočné odkazy:

Veľký týždeň a Pascha - komentár k jednotlivým bohoslužbám Veľkého týždňa a Paschy (Veľkej noci), k čítaniam, k obsahu jednotlivých dní a ikonografii sviatku.

 

Spracoval: o. Andrej Škoviera.

Verzia z roku 2020.

 

Gréckokatolíci na Slovensku


Index > Texty > Liturgické texty a modlitby > Odporúčané modlitby pre ľud v čase Veľkého týždňa a Paschy

(c) www.grkat.net   Posledná úprava: 01.04.2021 12:15 andreios

Odporúčané modlitby na strastný týždeň a Veľkú noc, na veľkonočné trojdnie pre ľudí bez prítomnosti kňaza, návrh na domácu rodinnú modlitbu - liturgiu, bohoslužbu či pobožnosť v paschálnom, veľkonočnom čase