Narodenie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny

8. september

 

Sviatok Narodenia presvätej Bohorodičky sa slávil v Konštantínopole už v 6. storočí. Pôvod má pravdepodobne v posviacke Chrámu sv. Anny v Jeruzaleme, ktorý bol postavený v 5. storočí. V rámci cirkevného roka je tento sviatok predobrazom sviatku Kristovho narodenia a ako hlavnú tému rozvíja myšlienku, že za našu spásu nevďačíme prirodzenej dobrote človeka, ale len božskej milosti, ktorá ako zázrak vnikla do našich dejín a zmenila ich. Táto skutočnosť sa vykresľuje aj obrazne tým, že rozprávanie sviatku vychádza z apokryfného Jakubovho protoevanjelia. V ňom sa spomína, že Joachim a Anna boli dlho bezdetní a veľmi preto trpeli, až sa na ich modlitby anjel zjavil Anne v záhrade a postiacemu sa Joachimovi v púšti a prisľúbil im požehnané potomstvo. Nato bol zrušená Annina neplodnosť a počala Máriu, Bohorodičku. V spevoch tohto sviatku sú Joachim a Anna videní ako opak Adama a Evy. Toto objasňuje význam vykresleného: ľudská prirodzenosť sa cez naše hriechy stala neplodnou, takže sa už nijakým spôsobom nedokáže sama spasiť. Keď napriek tomu dostane Božie narodenie, potom len preto, lebo sám Boh sa jej ujíma cez zázrak svojej milosti a odstraňuje jej neplodnosť. To znamená, že sviatok Narodenia Božej Matky je vo svojom najvlastnejšom, najhlbšom význame Pánovým sviatkom a chváli zázrak prijatia a spásenia našej skazenej prirodzenosti naším Pánom a Bohom Ježišom Kristom. (Sergius Heitz: Mysterium der Anbetung 1).

 

Tropár, 4. hlas:

Tvoje narodenie, Bohorodička Panna, zvestovalo radosť celému svetu, lebo z teba zažiarilo Slnko pravdy, Kristus, Boh náš, ktorý zrušil kliatbu hriechu a dal nám požehnanie. Zvíťazil nad smrťou a obdaril nás večným životom.

Kondák, 4. hlas:

Tvoje narodenie, Prečistá, zbavilo Joachima a Annu hanby bezdetnosti, Adama a Evu večnej smrti. Aj tvoj ľud oslavuje zbavený dedičnej viny. Preto ti vďačne spieva: Neplodná Anna porodila Bohorodičku a darkyňu nášho života.

 

Zdroj: Hochfest der Geburt der Gottesmutter. Preklad: o. Ján Krupa.

 

Súvisiace: Reč sv. Jána Damaského na Narodenie Bohorodičky.

 

Gréckokatolíci na Slovensku


Index > Texty > Teologické texty > Narodenie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny (8. september)

(c) www.grkat.net   05.09.2015 andreios

Web Analytics

mesiac september, Panna Mária, sviatok, mariánsky, úcta a sviatky k Panne Márii