Modlitba v dielach východných cirkevných otcov

 

Sv. Efrém Sýrsky (306?–373) - kapitola O modlitbe.

Sv. Gregor Bohoslovec (Teológ, Nazianzský; 326–390) - kratučká stať, v ktorej hovorí aj o Ježišovej (Isusovej) modlitbe.

Sv. Cyril Jeruzalemský (okolo r. 313–386). Prinášame kratučkú modlitbu zo záveru 18. katechézy katechumenom na tému O Svätom Duchu a úryvok z mystagogických katechéz o slovách kňaza pri vysluhovaní svätých tajomstiev eucharistie.

Sv. Bazil Veľký (330–379). Náuku o modlitbe vyjadril napr. v mníšskych stanovách pre horlivých v mníšskom a pustovníckom spôsobe života, z ktorých je aj tento úryvok.

Sv. Ján Zlatoústy (344–407). O modlitbe hovorí v dvoch slovách o modlitbe, ktoré uvádzame v plnom znení.
      Slovo o modlitbe prvé.
      Slovo o modlitbe druhé.

Sv. Ján Damaský (675?–754). V krátkom texte ukazuje význam modlitby Ježiša Krista.

 

 

Preklad z ruštiny: Tomáš Majda.
Texty sú súčasťou diplomovej práce, ktorú obhájil na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte PU v Prešove v akademickom roku 1998/99.


Index > Texty > Teologické texty > Modlitba v dielach východných cirkevných otcov

(c) www.grkat.net   23.12.2002 andreios

Web Analytics