POSTUP PRI SPOVEDANÍ

 

Kňaz si dá na seba epitrachil a hovorí:  Požehnaný Boh náš teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Potom, ak chce, Trojsvätú pieseň a všetko po Otče náš: i tropáre.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. Tri razy.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. Pane, očisť nás od našich hriechov. Vládca, odpusť nám naše neprávosti. Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa.  Tri razy.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.

Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

I tieto tropáre, 6. hlas:

Zmiluj sa, Pane, nad nami, zmiluj sa nad nami, * lebo nijakú inú obranu nemáme, * len túto modlitbu ti ako svojmu Vládcovi my hriešni prednášame: * zmiluj sa nad nami.

Sláva:

Pane, zmiluj sa nad nami, veď v teba dúfame. * Nehnevaj sa veľmi na nás, * ani nepamätaj na naše neprávosti, * ale aj teraz na nás láskavo zhliadni * a zbav nás našich nepriateľov. * Veď ty si náš Boh a my sme tvoj ľud, * všetci sme dielom tvojich rúk * a vzývame tvoje meno.

I teraz:

Požehnaná Bohorodička, * otvor nám bránu milosrdenstva. * V teba dúfame, nedaj nám zahynúť, * ale daj, aby sme sa skrze teba zbavili svojich bied, * veď ty si spása kresťanského rodu.

 

Potom sa veľmi rozvážne a pozorne spytuje spovedajúceho sa, udelí mu kánon, čiže epitímiu, a povie mu:

Skloň sa.

Ak chce, hovorí túto modlitbu:

Modlime sa k Pánovi.

Pane, Bože spásy svojich služobníkov, milosrdný, plný zľutovania a veľmi trpezlivý, ty si robil pokánie, hoci my sme páchali zlo, a nechceš smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a žil. Aj teraz sa zľutuj nad svojím služobníkom (alebo svojou služobníčkou) povie meno a daruj mu (alebo jej) postoj pokánia, odpustenie i vyslobodenie z hriechov a odpusť mu (alebo jej) každé dobrovoľné i nedobrovoľné prehrešenie. Zmier ho (alebo ju) a zjednoť s tvojou svätou cirkvou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi, s ktorým ti patrí vláda a vznešenosť teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Potom kňaz rozväzuje kajúcnika z pút hriechov, pričom hovorí:

Pán a Boh náš Ježiš Kristus milosťou a zľutovaním svojej lásky k človeku nech tebe, dieťa povie meno, odpustí všetky tvoje prehrešenia. A ja, nehodný kňaz, jeho mocou, ktorú mi dal, odpúšťam ti a rozväzujem ťa z pút všetkých tvojich hriechov v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen.

Keď kňaz hovorí záver jeho rozviazania z pút hriechov, pravou rukou označuje kajúcnika znamením kríža.

 

Keď sa všetci vyznali, hovorí:

Dôstojné je velebiť teba, Bohorodička, vždy blažená a nepoškvrnená Matka nášho Boha. Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si porodila Boha Slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

Sláva: I teraz: a prepustenie.

 

 

Texty sú prevzaté z oficiálneho slovenského vydania trebníka, ide o kompletný a záväzný (schválený) text spovede.

Text zalomený na tlač na formát A4 (pdf).

 

Súvisiace odkazy:

Krátke poučenie o spovedi

Spovedné zrkadlo podľa pútnika

 


Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

Index > Texty > Liturgické texty > Postup pri spovedaní (z trebníka)

(c) www.grkat.net  31.05.2007  andreios

Sviatosť zmierenia ako prebieha spoveď