Prečo sa povyšuje kríž?

 

Ikona Povýšenia svätého kríža        Na sviatok Povýšenia životodarného Pánovho kríža sa na utierni koná zvláštny obrad. Kňaz v strede chrámu berie kríž z tetrapodu, pomaly ho spúšťa až na zem a potom dvíha vysoko hore, ľud pritom spieva mnoho ráz Hospodi, pomiluj - Pane, zmiluj sa (podľa niektorých kníh až 100 ráz). To sa opakuje na všetky štyri svetové strany. Naznačuje to aj ikona sviatku, na ktorej je zobrazený jeruzalemský patriarcha, ako vysoko dvíha svätý kríž.

        Prečo sa vlastne povyšuje kríž? Tento pôvodne nástroj smrti a veľkej potupy sa stal nástrojom víťazstva nad hriechom - duchovnou smrťou, stal sa prameňom nového života, nášho zjednotenia s Kristom (por. Gal 2,19-20). Avšak cesta k víťazstvu nad hriechom a k novému životu vedie len cez kríž - smrť a utrpenie. To neznamená, že musíme všetci trpieť alebo zomierať - to už za nás podstúpil Kristus, my sa len musíme s ním zjednotiť. To vyjadruje aj spomínaný obrad povyšovania kríža. Kňaz sa skláňa s krížom až k zemi - akoby sa ponára do Kristovej smrti - a vzpriamuje sa, čo naznačuje jeho slávne vzkriesenie. Zároveň dvíhanie kríža naznačuje, že sme hriechom padli do smrti, naša prirodzenosť bola porušená, ale Kristus nás skrze kríž dvíha k novému životu, robí z nás nové stvorenie, kriesi nás z duchovnej smrti - hriechu. Celé ľudstvo sa ponára do Kristovej smrti a dvíha k jeho slávnemu vzkrieseniu. Povyšovanie od zeme dohora tiež naznačuje, že kríž nás dvíha zo zeme k nebesiam, od dočasného k večnému. Preto je kríž symbolom Božej moci - Kristovým kráľovským žezlom, preto ho oslavujeme, a to nielen spevom, ale aj symbolickým obradom povyšovania. Už nie je znakom potupnej smrti, ale úctyhodným (csl. čestnym) prameňom nového života (životodarným - životvorjaščim).

        Tieto skutočnosti nám Cirkev osobitne predkladá práve v tento sviatok pri obrade povyšovania kríža na utierni. Po celý rok nám to však pripomína, ukazuje a sprítomňuje ikona Povýšenia úctyhodného a životodarného kríža (v sviatkovom rade ikonostasu by mala byť druhá zľava). Na samotný sviatok sa zvykne vyložiť na analoj, aby si ju veriaci mohli uctiť spolu so svätým krížom. Pristúpme teda a v tichosti nazerajme na toto tajomstvo - tajomstvo kríža - našej spásy.

Andrej Škoviera

 

Gréckokatolíci na Slovensku


Index > Texty > Teologické texty > Prečo sa povyšuje kríž?

(c) www.grkat.net  02.09.2000 andreios

Web Analytics