Porovnanie štruktúry eucharistickej liturgie byzantského a latinského obradu (omše)

 

ŠTRUKTÚRA
eucharistickej liturgie byzantsko-slovanského obradu
*
 
ŠTRUKTÚRA
sv. omše latinského obradu
 
A   PRÍPRAVNÉ OBRADY
 
Tiché modlitby kňaza a diakona pred vstupom do svätyne
Obliekanie rúch
Proskomídia - príprava chleba a vína
B   LITURGIA KATECHUMENOV
A   ÚVODNÉ OBRADY
Prežehnanie evanjeliárom Prežehnanie a pozdrav
Veľká ekténia (prosby) Úkon kajúcnosti
1. antifóna (výber zo žalmu) + malá ekténia Hymnus Glória *
2. antifóna + hymnus Jednorodený Syn: + malá ekténia Modlitba dňa - kolekta
3. žalmová antifóna alebo Blaženstvá (Mt 5, 3-12) + malý vchod - sprievod s Evanjeliom   
Tropáre a kondaky (krátke hymny o sviatku)
    ČÍTANIA
B   BOHOSLUŽBA SLOVA
Trisagion (Trojsvätý hymnus) 1. čítanie
Prokimen (zo žalmu) Responzóriový žalm
Čítanie z Apoštola 2. čítanie *
Aleluja Aleluja
Evanjelium a homília Evanjelium a homília
Suhubá (vrúcna alebo násobená) ekténia Vyznanie viery *
Ekténia za katechumenov (+ prepustenie katechumenov) a malé ekténie Modlitby veriacich (prosby)
C   LITURGIA VERNÝCH
C   BOHOSLUŽBA OBETY
Cherubínsky hymnus Príprava obetných darov
Veľký vchod - sprievod s obetnými darmi  
Ekténia nad prinesenými darmi Modlitba nad obetnými darmi
Vyznanie viery Prefácia
ANAFORA  so slovami ustanovenia a epiklézou KÁNON s epiklézou, slovami ustanovenia a pozdvihovaním
Hymnus Bohorodičke (Dôstojné je:)  
 EUCHARISTICKÁ HOSTINA  EUCHARISTICKÁ HOSTINA
Prosebná ekténia  
Otče náš: Otče náš:
Sklonenie hláv (úkon pokory) Znak pokoja
Pričasten Baránok Boží (Agnus Dei)
Prípravná modlitba Verím, Pane, a vyznávam: Úkon pokory (Pane, nie som hoden:)
Rozdávanie eucharistických darov (pod obidvoma spôsobmi) Rozdávanie eucharistie
Požehnanie eucharistiou  
Ďakovný hymnus Nech sa naplnia: a ekténia Modlitba po sv. prijímaní (postkomúnia)
 ZÁVER  ZÁVEREČNÉ OBRADY
Zaambónna modlitba  
Požehnanie Požehnanie
Prepustenie, príp. blahoželania (Mnohaja ľita:) Prepustenie
Záverečné ďakovné modlitby slúžiacich (potichu)  

* Božskej liturgie sv. Jána Zlatoústeho alebo sv. Bazila Veľkého; liturgia vopredposvätených darov ma osobitú štruktúru.

* Tieto časti sa neberú vždy, iba v nedele, slávnosti, (sviatky). 

Táto tabuľka má iba orientačný charakter, nijako si nenárokuje na výhradnosť. Paralelnosť jednotlivých častí je len orientačná.

 

 

Gréckokatolíci na Slovensku


Index > Texty > Teologické texty > Porovnanie štruktúry eucharistickej liturgie byzantského a latinského obradu

(c)  www.grkat.net   03.01.2003 andreios