Ako správne oslovovať a titulovať biskupov

 

V súvislosti s chirotóniou vladyku Jonáša zarezonovala aj otázka správneho oslovovania a titulovania východných biskupov.

Istým vodítkom v tejto záležitosti sú tituly, ktoré nachádzame v bohoslužobných knihách (v liturgikone, časoslove, trebníku).

V slovenčine sa zaužívalo titulovanie (prívlastky) pre východných katolíckych biskupov podľa nie celkom presných prekladov z cirkevnej slovančiny, a to nasledovne podľa stupňa: preosvietený vladyka (pomocný, eparchiálny biskup), vysokopreosvietený (prípadne najosvietenejší) vladyka (arcibiskup, metropolita), najblaženejší vladyka (vrchný/vyšší arcibiskup, patriarcha). Pri oslovovaní sa potom používa Vaša Preosvietenosť, Vaša Vysokopreosvietenosť, Vaša Blaženosť, resp. pri adresovaní Jeho Preosvietenosť, Vysokopreosvietenosť, Blaženosť (v tomto prípade sa zvykne písať s veľkými počiatočnými písmenami).

K slovu vladyka sa už nepridáva otec či otec biskup, ani sa východní katolícki biskupi netitulujú Mons. – monsignor. (Mimochodom, monsignor je titul pre zaslúžilých kňazov a hlavne pre kňazov pracujúcich v rímskej kúrii alebo diplomatických službách rímskeho stolca.)

V niektorých prípadoch je vladyka zameniteľné slovom kyr, toto slovo je prevzaté z cirkevnej slovančiny, ktorá sa "inšpirovala" gréckym κύριος (pán).

Hoci je to u nás dosť neobvyklé, úplne správne sa na Východe pri biskupoch používa len prvé meno (mníšske, rehoľné alebo krstné) a eparchia, kde je biskupom, teda: vysokopreosvietený vladyka Jonáš prešovský alebo vysokopreosvietený vladyka Jonáš, prešovský arcibiskup a metropolita. Prípadne sa podľa potreby môžu dodať ďalšie tituly: predseda Rady hierarchov, hlava Slovenskej gréckokatolíckej cirkvi sui iuris a pod. Pri emeritných biskupoch ("na dôchodku") sa len pridá slovo emeritný pred úrad, ktorý zastával.

Tiež je na Východe zvykom, že ak má niekto mníšske meno, krstné sa už nepoužíva (čiže vladyka Jonáš Jozef, resp. Jozef Jonáš je nesprávne, správne len vladyka Jonáš).

 

Posledná otázka, ktorá neraz vyvstáva, či je vladyka Jonáš "arcibiskup metropolita", "arcibiskup – metropolita" alebo "arcibiskup a metropolita". Najsprávnejšia sa javí posledná možnosť, jednak preto, že to máme takto uvedené v liturgikone, a potom aj preto, lebo niektorý biskup môže byť arcibiskup a pritom nie je metropolita (hoci naopak to u nás nie je možné, teda že by niekto bol metropolita a nebol arcibiskupom). Príkladom je košický vladyka Cyril, ktorý je arcibiskupom ale nie je metropolitom. Sú to teda dve oddelené skutočnosti, preto sa priraďovacia spojka zdá byť najlepšie riešenie.

 

Na záver niekoľko praktických príkladov:

Adresa (na list):

Jeho Vysokopreosvietenosť vladyka Jonáš (Maxim), prešovský arcibiskup a metropolita  alebo  Jeho Vysokopreosvietenosť kyr Jonáš, prešovský arcibiskup a metropolita

Jeho Vysokopresvietenosť vladyka Cyril (Vasiľ, SJ), arcibiskup a košický eparchiálny biskup

Jeho Preosvietenosť kyr Peter (Rusnák), bratislavský (eparchiálny) biskup

Jeho Preosvietenosť vladyka Milan (Lach, SJ), bratislavský pomocný biskup

Jeho Vysokopreosvietenosť vladyka Ján (Babjak, SJ), emeritný prešovský arcibiskup a metropolita

Jeho Blaženosť vladyka Youssef, patriarcha Antiochie a celého Východu, Alexandrie a Jeruzalema

(Slová v zátvorkách môžu a nemusia byť použité.)

Pri studitoch, keďže ide o mníšstvo podľa tradičného východného spôsobu, sa nepíše žiadna skratka, pri jezuitoch a redemptoristoch, keďže sú to rehole západného typu, sa skratka zvykne písať.

 

Oslovenie (v liste aj slovne):

Vaša Vysokopreosvietenosť, chcel by som (týmto listom...)

Menej formálne: Preosvietený vladyka (Milan), ...

Spracoval: jerej Andrej Škoviera.

 

Súvisiace: Slovníček - krátke vysvetlenie liturgických a teologických termínov

 

Gréckokatolíci na Slovensku


Index > Texty > Teologické texty > Ako správne oslovovať a titulovať gréckokatolíckych biskupov

(c) www.grkat.net   20.02.2024 andreios

Web Analytics

Ako správne osloviť katolíckeho biskupa / katolíckych biskupov byzantského obradu? Krátky sprievodca osloveniami a titulovaním / titulmi, prívlastkami gréckokatolíckych biskupov, gréckokatlícki a východní katolícki biskupi a ich tituly a oslovenia