Vzájomné zmierenie a odprosovanie na Syropôstnu nedeľu

 

Na samotný začiatok Svätej štyridsiatnice (Veľkého pôstu) sa zvykne po ukončení pôstnej večierne na Syropôstnu nedeľu večer vykonať obrad vzájomného odprosenia alebo zmierenia. Podávame krátky návrh jej priebehu.

 

Po prepustení večierne kňaz podíde k ikone Krista a Bohorodičky, ukloní sa pred nimi a pobozká ich. Potom sa otočí k ľuďom a hovorí:

Požehnajte a odpustite mne hriešnemu, ctihodní bratia a sestry, čím som zhrešil po všetky dni môjho života, slovom, skutkom alebo myšlienkou i všetkými mojimi zmyslami duševnými i telesnými. Potom urobí veľkú metániu smerom k ľuďom (alebo si kľakne).

Ľudia hovoria: Boh nech ti odpustí a zmiluje sa nad tebou, ctihodný otče.

Potom kňaz vstane a ľudia hneď pokračujú: Požehnaj a odpusť, ctihodný otče, mne hriešnemu(-ej), čím som zhrešil(a) po všetky dni môjho života slovom, skutkom alebo myšlienkou i všetkými mojimi zmyslami duševnými aj telesnými. A urobia veľkú metániu (alebo si kľaknú).

Kňaz hovorí: Boh svojou milosťou nech vám odpustí vaše hriechy a zmiluje sa nad vami.

Nato prítomní, počnúc od duchovenstva, postupne pristupujú k ikonám, uklonia sa a bozkajú ich. Potom môžu jednotlivo prosiť odpustenie od prítomných. Každý sa ukloní (alebo si pokľakne) pred tým, koho ide prosiť o odpustenie. Môže pri tom použiť nasledovné formy: Požehnaj a odpusť, ctihodný brat/sestra, mne hriešnemu(-ej), čím som zhrešil(a) po všetky dni môjho života slovom, skutkom alebo myšlienkou i všetkými mojimi zmyslami duševnými aj telesnými. Alebo: Odpusť mi, brat/sestra, všetky moje hriechy a modli sa za mňa.

Odprosovaný môže odpovedať napríklad takto: Odpúšťam ti. Boh nech ti odpustí a požehná ťa. Alebo: Boh nech ti odpustí a zmiluje sa nad tebou, brat/sestra. Po vzájomnej výmene odpustenia sa môžu objať alebo si vymeniť bozk pokoja.

 

 

V niektorých krajinách sa na tejto večierni a obrade vzájomného zmierenia zvykne zúčastňovať celá farnosť. Kvôli tomuto obradu (ktorý úzko súvisí s textom evanjelia Syropôstnej nedele – Mt 6,14-21: Pán povedal: Ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy…) sa niekedy táto nedeľa nazýva aj Nedeľou odpustenia. Vzájomné zmierenie je prvým krokom na našej štyridsaťdňovej duchovnej príprave na Paschu. N.B. Tento obrad možno použiť s istou modifikáciou aj mimo chrámu, napríklad pri spoločnej modlitbe v rodine, vtedy úlohu kňaza má prevziať otec rodiny.

 

Zdroje a inšpirácia:

Časoslov (Recensione Ruthena), Rím 1962 (reprint z r. 1950).

Romano Scalfi: Domenica del perdono (latticini).

Spracoval: o. Andrej Škoviera.

 

Súvisiace:

Modlitba svätého Efréma Sýrskeho, ktorá v krátkosti vystihuje náplň Svätej štyridsiatnice.

Veľký pôst - jeho duchovný význam, náplň, prostriedky (audiokatechéza v mp3)

Aby pôst neostal bez úžitku - komentár k Svätej štyridsiatnici

Sv. Bazil Veľký: O pôste. Homília I. Objasňuje biblický pôvod a náplň Svätej štyridsiatnice.

Pôstna trioda - výber z bohoslužobných textov. Obsahuje kompletné texty na liturgie vopredposvätených darov v slovenčine. Preklad je neoficiálny, z gréčtiny. (rtf)

Veľký kánon sv. Andreja Krétskeho - spieva sa prvý týždeň pôstu a vo štvrtok piateho týždňa Veľkého pôstu. (rtf) - Veľký kánon na pondelok, utorok, stredu, štvrtok prvého týždňa Veľkého pôstu.

Krátky výklad liturgie vopredposvätených darov, veľkopôstnej bohoslužby par excellence.

A ďalšie materiály na obdobie Veľkého pôstu a Veľkého týždňa - kliknite sem!

 

Gréckokatolíci na Slovensku


Index > Texty > Liturgické texty > Vzájomné zmierenie a odprosovanie (na Syropôstnu nedeľu večer)

(c) www.grkat.net   20.02.2020 andreios

Web Analytics

modlitba uzmierenia, obrad vzájomného odpustenia na začiatok pôstneho obdobia pred Veľkou nocou, príprava