Ďalšie reakcie na vyznanie viery vladyku Eliasa Zoghbyho

 

Zo správy Melchitskej gréckokatolíckej tlačovej kancelárie, september 1996:

        “Posvätná synoda Melchitskej gréckokatolíckej cirkvi, ktorá sa zišla v dňoch 22.-27. júla 1996 v Rabweh (Libanon), po preštudovaní otázky jednoty v rámci Antiochijského patriarchátu vyhlásila, že communicatio in sacris {spoločenstvo v posväcovaní} je dnes možné, pričom spôsoby a prostriedky jej aplikácie budú ponechané spoločným rozhodnutiam oboch antiochijských cirkevných synod, melchitskej gréckokatolíckej a gréckopravoslávnej. Synoda tridsiatichštyroch biskupov a štyroch protosynkelov {generálnych vikárov}, ktorej predsedal patriarcha Maximos V. Hakim, sa rozsiahlo radila o téme cirkevnej jednoty, zvlášť v rámci Antiochijského patriarchátu, rozdeleného od roku 1724. Vydala dokument nazvaný Obnovenie jednoty v Antiochijskom patriarcháte, ktorý je súčasťou oficiálnych pokynov synody a bol zverejnený 15. augusta 1996.”

        “Melchitská synoda vidí, že dnešným modelom jednoty by mohla byť Cirkev prvého tisícročia. Synoda dôrazne potvrdzuje svoje plné spoločenstvo s Apoštolským stolcom v Ríme, ktoré nebude prerušené. Otcovia vyjadrili svoju vďačnosť Medzinárodnej teologickej komisii (ITC) rovnako ako zmiešaným synodálnym komisiám, nedávno znovuustanoveným patriarchom Maximom V. a pravoslávnym patriarchom Ignatiom IV.”

Podnetom k tomu bolo vyznanie viery melchitského gréckokatolíckeho arcibiskupa Eliasa Zoghbyho:

        “Zvlášť ďakujú arcibiskupovi Eliasovi Zoghbymu, ktorého vyznanie viery z roku 1995 bolo hlavným impulzom na znovuotvorenie dialógu s pravoslávnymi bratmi. E. Zoghby, emeritný arcibiskup v Baalbeku a dlhoročná vedúca osobnosť medzi melchitskými biskupmi, ponúkol toto krátke vyhlásenie v roku 1995 a podpísalo ho 24 z 26 biskupov prítomných na posvätnej synode v roku 1995: 1. Verím všetko, čo učí pravoslávna cirkev. 2. Som v spoločenstve s rímskym biskupom, v medziach priznaných svätými otcami Východu prvého tisícročia a pred rozdelením prvému medzi všetkými biskupmi.”

 

Zo stanoviska Posvätnej synody Antiochijského pravoslávneho patriarchátu, október 1996:

        “Z tohoto hľadiska naša cirkev skúma jednotu viery, o ktorej si melchitskí katolíci myslia, že je možná. Naša cirkev je presvedčená, že diskusia o tejto jednote s Rímom je ešte v začiatočnom štádiu. Prvým krokom k jednote na úrovni učenia musí byť, že miestne snemy Západu, vrátane Prvého vatikánskeho koncilu, ktoré Rímska cirkev samostatne zvolala, nebudú považované za ekumenické.”

        “Po druhé, melchitskí katolíci nesmú byť povinní akceptovať tieto snemy. Čo sa týka teraz interkomúnie {intercommunio}, naša synoda je presvedčená, že interkomúnia nemôže byť oddelená od jednoty vo viere. Navyše, interkomúnia je posledným krokom v hľadaní jednoty, nie prvým.”

 

Z listu metropolitu Filipa* adresovanému Antiochijskej arcidiecéze v Severnej Amerike:

        “Prosím, buďte si vedomí toho, že hoci sa modlíme za jednotu medzi všetkými kresťanmi, nemôžeme vstúpiť a ani nevstúpime do spoločenstva s nepravoslávnymi {neortodoxnými, nepravovernými}, kým nedosiahneme jednotu vo viere. Kým táto jednota vo viere nie je uskutočnená, nemôže byť interkomúnia. Prosíme vás, aby ste sa držali inštrukcií, ktoré dostanete z nášho úradu a od našich hierarchov.”

 

* Z textu to nie je úplne zrejmé, ale ide asi o gréckopravoslávneho metropolitu Antiochijského patriarchátu

 

Preklad z angličtiny: Dávid Pancza

Anglický text sa nachádza na http://www.cin.org/east/melkite.html 

 

Súvisiace:

 


Gréckokatolíci na Slovensku

   
   

Index > Texty > Teologické texty > Ďalšie reakcie na Vyznanie viery vladyku Eliasa Zoghbyho

(c) www.grkat.net  14.05.2011 andreios

NAJ.sk